Hangszertanár osztatlan

Képzési cél:
A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés - oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer tantárgyainak megfelelően a szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási,tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történ felkészítése.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség:
•    okleveles zongoratanár     
•    okleveles orgonatanár     
•    okleveles gitártanár     
•    okleveles hegedűtanár     
•    okleveles mélyhegedűtanár     
•    okleveles gordonkatanár     
•    okleveles gordontanár     
•    okleveles fuvolatanár     
•    okleveles oboatanár     
•    okleveles klarinéttanár     
•    okleveles fagott-tanár     
•    okleveles kürt-tanár     
•    okleveles trombitatanár     
•    okleveles harsonatanár     
•    okleveles tubatanár     
•    okleveles ütőhangszertanár     
•    okleveles énektanár  
 
A képzés idő: 10 félév (8 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)
A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 300

Képzési terület:

Kredit pont

Kredit pont %

Szakterületi ismeretek

200

66.6

Tanári felkészítés

50

16,67

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

50

16,67

Szabadon választható ismeretek

13

4,33

Összesen

300

100

Gyakorlat:
-    2 félév összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
-    A tantervben előírt követelmények teljesítéséből és a záróvizsga (tanári képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltétele:
-    végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.

A tanári záróvizsga része:
-    komplex szóbeli vizsga (a Főtárgyi módszertan és a Szakmódszertan tárgyköréből)

A tanári záróvizsga eredménye:
-    a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének,
-    a szakmódszertani iskolai gyakorlat érdemjegyének és
-    az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat érdemjegyének egész számra kerekített átlaga.

A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
– a diplomakoncert érdemjegyének
– a szakdolgozat érdemjegyének
– a szolfézs-zenelmélet és zenetörténet szakszigorlatok átlagának
– és a tanári záróvizsga eredményének egész számra kerekített átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

 

2017. szeptember 1.

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55