Átsorolás állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltséges képzésre a TVSZ alapján

Figyelem!       A hatályos Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ) alapján felhívjuk a hallgatók figyelmét a következőkre, kérjük figyelmesen olvassák el és tanulmányaik tervezésénél legyenek rá fokozott figyelemmel!

 

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassák el és tanulmányaik tervezésénél legyenek rá fokozott figyelemmel!

 

 TVSZ 10/A. § alapján

 (1) Jelen fejezetben foglaltak a 2012/13 és 2015/16 tanév között magyar állami ösztöndíjas  vagy önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyt létesítőkre érvényesek és a rendelkezéseket rájuk vonatkoztatva kell értelmezni.

 (2) Minden olyan állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre a tanév végén, akikre a feltételek vizsgálata során az alábbiak érvényesek és akikre mind a három alábbi állítás egyidejűleg igaz:

 1. a) aktív féléveik száma legalább kettő és
 2. b) a legutolsó két aktív félévükben nem teljesítettek legalább 30 kreditpontot, és
 3. c) a halmozott súlyozott tanulmányi átlaguk nem éri el a 2,25-öt.

Azaz CSAK az a legalább 2 aktív félévvel rendelkező hallgató kerül átsorolásra, aki sem a 30 kreditpontot, sem a 2,25-ös halmozott súlyozott tanulmányi átlagot nem éri el.

 

TVSZ 10/B. § alapján

1) A jelen fejezetben foglaltak a 2016/17 tanévben, vagy a 2017/18 tanévben magyar állami  ösztöndíjas, Stipendium Hungaricum program keretében vagy önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyt létesítőkre érvényesek és a rendelkezéseket rájuk vonatkoztatva kell értelmezni.

2) Minden olyan állami ösztöndíjas, valamint Stipendium Hungaricum program keretében képzésben részt vevő hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre a tanév végén, akikre a feltételek vizsgálata során az alábbiak érvényesek és akikre mind a négy alábbi állítás egyidejűleg igaz:

 1. a) aktív féléveik száma legalább kettő és
 2. b) a legutolsó két aktív félév valamelyikében pályázaton elnyert ösztöndíj keretében részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából nem tanultak külföldi felsőoktatási intézményben, és
 3. c) a legutolsó két aktív félévükben nem teljesítettek legalább 36 kreditpontot, és
 4. d) az utolsó két aktív félévük súlyozott tanulmányi átlaga nem éri el a 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében az adott tanévre, a képzési területre megadott súlyozott tanulmányi átlagot.

Azaz CSAK az a legalább 2 aktív félévvel rendelkező hallgató kerül átsorolásra, aki az utolsó két aktív félévében nem volt külföldön pl. Erasmussal és sem a 36 kreditpontot, sem az adott  tanévben, a saját képzési területére megadott súlyozott tanulmányi átlagot  nem éri el.

 

TVSZ 10/C. § alapján

1) A jelen fejezetben foglaltak a 2018/19 tanévben, vagy azt követően magyar állami  ösztöndíjas, Stipendium Hungaricum program keretében vagy önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyt létesítőkre érvényesek és a rendelkezéseket rájuk vonatkoztatva kell értelmezni.

2) Minden olyan állami ösztöndíjas, valamint Stipendium Hungaricum program keretében képzésben részt vevő hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre a tanév végén, akikre a feltételek vizsgálata során az alábbiak érvényesek:

 1. a) aktív féléveik száma legalább kettő és
 2. b) a legutolsó két aktív félév valamelyikében pályázaton elnyert ösztöndíj keretében részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából nem tanultak külföldi felsőoktatási intézményben,

  és az alábbi két állítás (3.c, 4.d) közül bármelyik igaz:
 3. c) a legutolsó két aktív félévükben nem teljesítettek legalább 36 kreditpontot, VAGY
 4. d) az utolsó két aktív félévük súlyozott tanulmányi átlaga nem éri el a 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében az adott tanévre, a képzési területre megadott súlyozott tanulmányi átlagot.

Azaz CSAK az a legalább 2 aktív félévvel rendelkező hallgató kerül átsorolásra, aki az utolsó két aktív félévében nem volt külföldön pl. Erasmussal és akár a 36 kreditpontot nem teljesíti, akár az adott  tanévben, a saját képzési területére megadott súlyozott tanulmányi átlagot  nem éri el.

 

A TVSz alapján az átsorolás alapját képező súlyozott tanulmányi átlagokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga: az utolsó két aktív félévben teljesített tantárgyak súlyozott tanulmányi átlageredménye.

Képzési terület

Súlyozott tanulmányi átlag

agrár

2,75

bölcsészettudomány

3,0

gazdaságtudományok

2,75

informatika

2,75

jogi

2,75

műszaki

2,75

művészet

3,00

orvos- és egészségtudomány

2,75

pedagógusképzés

3,00

sporttudomány

3,00

társadalomtudomány

3,00

TVSZ 10. § 11. bekezdés alapján

A 2023/2024-es tanévben minden olyan állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató mentesül az átsorolás alól a tanév végén, aki eléri vagy meghaladja a 27 kredit/félév kreditelőrehaladást, függetlenül az utolsó két aktív féléve alapján számolt súlyozott tanulmányi átlagától.

A kreditelőrehaladás vizsgálata a képzésen töltött minden aktív félév vonatkozásában történik. (Összes teljesített kredit / összes aktív félév)

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára