Átsorolás állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltséges képzésre a TVSZ alapján

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Figyelem!       A hatályos Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ) alapján felhívjuk a hallgatók figyelmét a következőkre, kérjük figyelmesen olvassák el és tanulmányaik tervezésénél legyenek rá fokozott figyelemmel!


TVSZ 10/A. § alapján

 (1) Jelen fejezetben foglaltak a 2012/13 és 2015/16 tanév között magyar állami ösztöndíjas  vagy önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyt létesítőkre érvényesek és a rendelkezéseket rájuk vonatkoztatva kell értelmezni.

 (2) Minden olyan állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre a tanév végén, akikre a feltételek vizsgálata során az alábbiak érvényesek és akikre mind a három alábbi állítás egyidejűleg igaz:

a) aktív féléveik száma legalább kettő és

b) a legutolsó két aktív félévükben nem teljesítettek legalább 30 kreditpontot, és

c) a halmozott súlyozott tanulmányi átlaguk nem éri el a 2,25-öt.

Azaz CSAK az a legalább 2 aktív félévvel rendelkező hallgató kerül átsorolásra, aki sem a 30 kreditpontot, sem a 2,25-ös halmozott súlyozott tanulmányi átlagot nem éri el.


TVSZ 10/B. § alapján

1) A jelen fejezetben foglaltak a 2016/17 tanévben, vagy a 2017/18 tanévben magyar állami  ösztöndíjas, Stipendium Hungaricum program keretében vagy önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyt létesítőkre érvényesek és a rendelkezéseket rájuk vonatkoztatva kell értelmezni.

2) Minden olyan állami ösztöndíjas, valamint Stipendium Hungaricum program keretében képzésben részt vevő hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre a tanév végén, akikre a feltételek vizsgálata során az alábbiak érvényesek és akikre mind a négy alábbi állítás egyidejűleg igaz:

a) aktív féléveik száma legalább kettő és

b) a legutolsó két aktív félév valamelyikében pályázaton elnyert ösztöndíj keretében részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából nem tanultak külföldi felsőoktatási intézményben, és

c) a legutolsó két aktív félévükben nem teljesítettek legalább 36 kreditpontot, és

d) az utolsó két aktív félévük súlyozott tanulmányi átlagának átlaga nem éri el a 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében az adott  tanévre, a képzési területre megadott súlyozott tanulmányi átlagot.

Azaz CSAK az a legalább 2 aktív félévvel rendelkező hallgató kerül átsorolásra, aki az utolsó két aktív félévében nem volt külföldön pl. Erasmussal és sem a 36 kreditpontot, sem az adott  tanévben, a saját képzési területére megadott súlyozott tanulmányi átlagot  nem éri el.

 

TVSZ 10/C. § alapján

1) A jelen fejezetben foglaltak a 2018/19 tanévben, vagy azt követően magyar állami  ösztöndíjas, Stipendium Hungaricum program keretében vagy önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyt létesítőkre érvényesek és a rendelkezéseket rájuk vonatkoztatva kell értelmezni.

2) Minden olyan állami ösztöndíjas, valamint Stipendium Hungaricum program keretében képzésben részt vevő hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre a tanév végén, akikre a feltételek vizsgálata során az alábbiak érvényesek:

a) aktív féléveik száma legalább kettő és

b) a legutolsó két aktív félév valamelyikében pályázaton elnyert ösztöndíj keretében részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából nem tanultak külföldi felsőoktatási intézményben, és

c) a legutolsó két aktív félévükben nem teljesítettek legalább 36 kreditpontot, VAGY

d) az utolsó két aktív félévük súlyozott tanulmányi átlagának átlaga nem éri el a 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében az adott  tanévre, a képzési területre megadott súlyozott tanulmányi átlagot.

Azaz CSAK az a legalább 2 aktív félévvel rendelkező hallgató kerül átsorolásra, aki az utolsó két aktív félévében nem volt külföldön pl. Erasmussal és vagy a 36 kreditpontot nem teljesíti, vagy az adott  tanévben, a saját képzési területére megadott súlyozott tanulmányi átlagot  nem éri el.

 

 

A 87/2015.(IV.9.) a nemzeti felsőoktatási törvény végrehajtási kormány rendelete alapján az átsorolás alapját képező súlyozott tanulmányi átlagok képzési területenként, tanévenként az alábbi táblázat tartalmazza.

Az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga: az utolsó két aktív félévben teljesített súlyozott tanulmányi átlageredmény átlaga.

Képzési terület/Félév

2018/19/2

2019/20/2

2020/21/2

agrár

2,75

3,00

3,00

bölcsészettudomány

3,00

3,25

3,50

gazdaságtudományok

2,75

3,00

3,00

informatika

2,75

3,00

3,00

jogi

2,75

3,00

3,00

műszaki

2,75

3,00

3,00

művészet

3,00

3,25

3,50

orvos- és egészségtudomány

2,75

3,00

3,00

pedagógusképzés

3,00

3,25

3,50

sporttudomány

3,00

3,25

3,50

társadalomtudomány

3,00

3,25

3,50

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.