Krediátviteli eljárás

A kreditátvitel szabályai szerint (TVSZ 1. sz. melléklet, Általános szabályok (3)pont) a kreditátvitel maximális mértéke a kért szak képzési és kimeneti követelményei szerinti összes kreditpontszám 2/3-a.

A kérelemhez fel kell tölteni a KREDITÁTVITELI és a TÁRGYFELVÉTELI listákat!
A hallgatói adatai
Név: * 
NEPTUN kód: * 
Anyja neve (leánykori) * 
Értesítési cím * 
Csak akkor töltse ki, ha eltér a lakcímétől!
Telefonszám * 
E-mail cím * 
Tanév * 
például. 2018/19
félév * 
őszi vagy tavaszi
Képzési szint * 


Szakirányú továbbképzés * 
Tanfolyam * 
Hallgatói kérelem indoklása * 
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok, megfelelnek a valóságnak. * 
Leckekönyv
Max. méret 8 MB

A kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyvi oldalakról készített másolatok vagy a Hallgatói Információs Rendszerből (NEPTUN, ETR, stb.) nyomtatott leckekönyv/törzslap kivonat - illetékes TO által hitelesítés szükséges.

Hitelesített tantárgyi tematikák
Max. méret 8 MB

A leckekönyvben/törzslap kivonatban szereplő tantárgyak elfogadhatóságának elbírálásához az illetékes tanszékek által hitelesített tematikák.

Kreditátviteli lap
Kreditátviteli és tárgyfelvételi lista
Max. méret 8 MB

KIZÁRÓLAG AZON EXCEL FÁJL CSATOLHATÓ, AMI AZ ALÁBBI LINKEN ELÉRHETŐ!

Kitöltési formanyomtatvány: LETÖLTÉS ITT

A soron következő aktív félévben a csatolt fájlban található tantárgyak felvételét kérem.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a TO/FK csak és kizárólag az itt felsorolt tantárgyakat veszi fel a Neptun rendszerben a soron következő aktív félév egyéni tanrendjébe, amennyiben teljesül az előtanulmányi követelmény, és a tantárgyhoz kapcsolódó kurzuson van szabad hely.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

RGDI TANÉVNYITÓ RENDEZVÉNY 2019. szeptember 27. 09:00 - 10:00
Szorgalmi időszak vége 2019. december 14.
Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Szorgalmi időszak vége 2020. május 9.