Krediátviteli eljárás

A kreditátvitel szabályai szerint (TVSZ 1. sz. melléklet, Általános szabályok (3)pont) a kreditátvitel maximális mértéke a kért szak képzési és kimeneti követelményei szerinti összes kreditpontszám 2/3-a.

A kérelemhez fel kell tölteni a KREDITÁTVITELI és a TÁRGYFELVÉTELI listákat!
A hallgatói adatai
Név: * 
NEPTUN kód: * 
Anyja neve (leánykori) * 
Lakcím * 
formai követelmény: pl.: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Értesítési cím  
Csak akkor töltse ki, ha eltér a lakcímétől!
Telefonszám * 
E-mail cím * 
Tanév * 
például. 2018/19
félév * 
őszi vagy tavaszi
Képzési szint * 


Szakirányú továbbképzés * 
Tanfolyam * 
Hallgatói kérelem indoklása * 
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok, megfelelnek a valóságnak. * 
Leckekönyv / teljesítési lap
Max. méret 250 MB

A kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyvi oldalakról készített másolatok vagy a Hallgatói Információs Rendszerből (NEPTUN, ETR, stb.) nyomtatott leckekönyv/törzslap kivonat - illetékes TO által hitelesítés szükséges.

A Széchenyi István Egyetemen vagy jogelődjein teljesített tantárgyakat szeretném elfogadtatni! * 


Hitelesített tantárgyi tematikák
Max. méret 250 MB

A leckekönyvben/törzslap kivonatban szereplő tantárgyak elfogadhatóságának elbírálásához az illetékes tanszékek által hitelesített tematikák.

Hitelesített tantárgyi tematikák
Max. méret 250 MB

A leckekönyvben/törzslap kivonatban szereplő tantárgyak elfogadhatóságának elbírálásához az illetékes tanszékek által hitelesített tematikák.

Kreditátviteli és tárgyfelvételi lista
Max. méret 250 MB

KIZÁRÓLAG AZON EXCEL FÁJL CSATOLHATÓ, AMI AZ ALÁBBI LINKEN ELÉRHETŐ!

Kitöltési formanyomtatvány: LETÖLTÉS ITT


A soron következő aktív félévben a csatolt fájlban található tantárgyak felvételét kérem.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a TO/FK csak és kizárólag az itt felsorolt tantárgyakat veszi fel a Neptun rendszerben a soron következő aktív félév egyéni tanrendjébe, amennyiben teljesül az előtanulmányi követelmény, és a tantárgyhoz kapcsolódó kurzuson van szabad hely.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára