Tájékoztató a hallgatói jogviszony megszüntetésének szabályairól

Figyelem!                                A TVSZ 17.§-a szerint meg kell szüntetni a hallgatói jogviszonyát annak a hallgatónak, aki

 • magyar állami (rész) ösztöndíjas,
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíjas,
 • önköltséges (költségtérítéses) képzésben vesz részt és a Neptun rendszeren keresztül forintban fizeti meg a kiírt önköltségét,

és az alábbi pontok valamelyike fenn áll:

NAPPALI, LEVELEZŐ és TÁVOKTATÁSI tagozaton

 • összegyűjtött elégtelen és nem megfelelt érdemjegy bejegyzéseinek száma (folyamatos számonkérés esetében a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) meghaladja
 1. az alapképzések esetében a 30-at,
 2. a mesterképzések esetében a 15-öt,
 3. egységes osztatlan képzések esetében 35-öt,
  amennyiben a hallgató nem érte el a képzése mintatantervében meghatározott összkreditszám 80 százalékát (felsőoktatási szakképzésre ez a szabály nem vonatkozik).
 • aktív és passzív féléveinek együttes száma több, mint szakja képzési idejének kétszerese (2010. tanévben és azt követően felvételt nyert hallgatók esetében),
 • két egybefüggően passzív félév után nem jelentkezik be aktív félévre,
 • a passzív félévek száma több, mint a képzési idő,
 • az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét nem rendezi határidőre.

TVSZ. 47/A §

Mesterképzéses hallgatók esetében, NEM szűnik meg, annak a jogviszonya, aki a 2. félév végéig nem teljesíti az előírt MP-s kurzusokat. Az első két aktív félévben nem teljesített, a határozatban még szerepelő MP-s tantárgyak felvételét a hallgató a HIR-ben a tárgyválasztási időszakban nyitva lévő kérelemben kérvényezi a TO/FK-tól "


Amennyiben a hallgató az intézményi integráció idején (2015/16/2 félév) Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar, valamint az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar (régi MÉK) valamely képzésén aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, akkor a felsorolt szabályok a TVSZ 91.§ (5) pontja szerinti kiegészítésekkel érvényesek.

Az admissions.sze.hu oldalon keresztül felvett hallgató (IPS hallgató, önköltséges és közvetlenül az Egyetem által kiállított díjbekérő ellenében devizában fizeti meg) mentesül a 17.§ 2) c) pont alól, azaz nem szűnik a hallgatói jogviszonya amennyiben összegyűjtött elégtelen és nem megfelelt érdemjegy bejegyzéseinek száma (folyamatos számonkérés esetében a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) meghaladja alapképzések esetében a 30-at valamint a mesterképzések esetében a 15-öt.


Megszűnik a hallgatói jogviszonya, amennyiben

 • aktív és passzív féléveinek együttes száma több, mint szakja képzési idejének kétszerese
 • két egybefüggően passzív félév után nem jelentkezik be aktív félévre,
 • a passzív félévek száma több, mint a képzési idő,
 • az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét nem rendezi határidőre.

Kérjük, hogy tanulmányai tervezésekor legyen tekintettel ezekre a szabályokra!

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára