Tájékoztató a hallgatói jogviszony megszüntetésének szabályairól

Figyelem!

A TVSZ 17.§-a szerint meg kell szüntetni a hallgatói jogviszonyát annak a hallgatónak, aki


 • magyar állami (rész)ösztöndíjas,
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíjas,
 • önköltséges (költségtérítéses) képzésben vesz részt és a Neptun rendszeren keresztül forintban fizeti meg a kiírt önköltségét,


NAPPALI tagozaton

 • tanulmányai második aktív félévének végén nem rendelkezik legalább 30 (FOSZK képzésben 15), tanulmányainak negyedik aktív félévének végén pedig legalább 60 kreditponttal,NAPPALI, LEVELEZŐ és TÁVOKTATÁSI tagozaton

 • összegyűjtött elégtelen és nem megfelelt érdemjegy bejegyzéseinek száma (folyamatos számonkérés esetében a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) meghaladja
 1. az alapképzések esetében a 30-at,
 2. a mesterképzések esetében a 15-öt,
 3. egységes osztatlan képzések esetében 35-öt,
  amennyiben a hallgató nem érte el a képzése mintatantervében meghatározott összkreditszám 80 százalékát (felsőoktatási szakképzésre ez a szabály nem vonatkozik).
 • aktív és passzív féléveinek együttes száma több, mint szakja képzési idejének kétszerese (2010. tanévben és azt követően felvételt nyert hallgatók esetében),
 • két egybefüggően passzív félév után nem jelentkezik be aktív félévre,
 • a passzív félévek száma több, mint a képzési idő,
 • 2012. szeptemberétől számítva ugyanazon tantárgyból szerzett elégtelen osztályzatainak száma eléri a hatot,
 • az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét nem rendezi határidőre.


Amennyiben a hallgató az intézményi integráció idején (2015/16/2 félév) Apáczai Csere János Kar, valamint a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar valamely képzésén aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, akkor a felsorolt szabályok a TVSZ 91.§ (5) pontja szerinti kiegészítésekkel érvényesek.Az a hallgató, aki önköltséges és közvetlenül az Egyetem által kiállított díjbekérő ellenében devizában fizeti meg az önköltséget mentesül a 17.§ 2) a) és c) pont alól, azaz megszűnik a hallgatói jogviszonya amennyiben

 • tanulmányai negyedik aktív félévének végén nem rendelkezik legalább 60 kreditponttal,
 • összegyűjtött elégtelen és nem megfelelt érdemjegy bejegyzéseinek száma (folyamatos számonkérés esetében a vizsgaidőszaki pótlást is ideértve) meghaladja
 1. az alapképzések esetében a 30-at,
 1. a mesterképzések esetében a 15-öt,
  amennyiben a hallgató nem érte el a képzése mintatantervében meghatározott összkreditszám 80 százalékát.
 • aktív és passzív féléveinek együttes száma több, mint szakja képzési idejének kétszerese
 • két egybefüggően passzív félév után nem jelentkezik be aktív félévre,
 • a passzív félévek száma több, mint a képzési idő,
 • 2012. szeptemberétől számítva ugyanazon tantárgyból szerzett elégtelen osztályzatainak száma eléri a hatot,
 • az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét nem rendezi határidőre.

 

Kérjük, hogy tanulmányai tervezésekor legyen tekintettel ezekre a szabályokra!

Oktatásszervezés

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.
Szorgalmi időszak vége 2019. december 14.