Diákigazolvány leadása hallgatói jogviszony megszűnése illetve tagozatmódosítás esetén

Diákigazolvány leadása

hallgatói jogviszony megszűnése illetve tagozatmódosítás esetén

 

Tájékoztatjuk, hogy a 362/2011. (XII.30.), Az oktatási igazolványokról szóló Kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát a tanulmányi ügyintézőjénél az igazolványra való jogosultság megszűnésekor (a kapcsolódó dátumok alább találhatóak).

Kivételt képez az az eset, amennyiben a hallgató az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően az oktatási igazolványa érvényességi idején belül ugyanazzal a felsőoktatási intézménnyel létesít új jogviszonyt – és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak (362/2011. (XII.30.) 13.§(5)), semmilyen adat (tagozat) sem változik. Ebben az esetben az oktatási igazolvány továbbiakban is érvényes marad.

A továbbiakban a közlekedési vállalatok és egyéb szervek ezen jogszabályi előírás alapján járnak el, a jogtalanul használt diákigazolvány gyanúja esetén azonnal feljelentést tesznek.

 Az alábbi táblázat tartalmazza a kötelező leadás dátumát, és az érvényességgel kapcsolatos szabályokat:

Jogviszony megszűnés indoka

Visszaszolgáltatás módja, dátuma

elbocsátás saját kérésre

Személyesen vagy postai úton a TO / FK ügyintézőhöz kell eljuttatni a diákigazolványt a jogviszony megszűnését követő

·         március 31. ill.

·         október 31.

napját követően.

 

A SZE a jelzett jogszabályra hivatkozva a fent megjelölt időpont(ok)ban az Oktatási Hivatal felé jelenti a kártya érvényességének megszűnését.

 

 

elbocsátás tanulmányi, fegyelmi, vagy fizetési kötelezettség nem teljesítése okból

tanulmányok befejezése az abszolutórium megszerzésével, de záróvizsga nélkül

tanulmányok befejezése záróvizsga letételével, diploma megszerzésével

átvétel más felsőoktatási intézménybe

 

Tagozatváltás esetén az új tagozaton történő beiratkozás során kell leadni a diákigazolványt a tanulmányi ügyintézőnek és az új tagozaton új diákigazolvány igénylést kell elindítani a Neptun rendszeren keresztül.

 

Tanulmányi Osztály

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára