ÁTVÉTEL MÁS INTÉZMÉNYBŐL


Átvételt csak olyan szakra lehet kérni, amely ugyanazon képzési területhez tartozik (2011. évi CCIV. törvény), mint amely szakon a kérelmező a a kérelem benyújtásakor ténylegesen tanulmányokat folytat.

A kérelemről bővebben a SZE TVSz. 14-16.§.

ÁTVÉTEL CSAK ÖNKÖLTSÉGES finanszírozási formára lehetséges!

Kötelezően csatolandó mellékletek:

  • érvényes hallgatói jogviszony igazolás
  • kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyvi oldalakról készített másolatok vagy a Hallgatói Információs Rendszerből (NEPTUN, ETR, stb.) nyomtatott leckekönyv/törzslap kivonat - illetékes TO által hitelesítés szükséges.
  • a leckekönyvben/törzslap kivonatban szereplő tantárgyak elfogadhatóságának elbírálásához az illetékes tanszékek által hitelesített tematikák.
  • nyelvtudást igazoló dokumentumok
A kérelemhez fel kell tölteni a KREDITÁTVITELI és a TÁRGYFELVÉTELI listákat!
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pozitív átvételi határozat esetén a határozatban rögzített beiratkozási időpontig korábbi intézményénél NE kezdeményezze hallgatói jogviszonyának megszüntetését.
A korábbi intézménynél történő hallgatói jogviszony megszüntetéséről (dátum, indok) a beiratkozás során a Széchenyi István Egyetem tanulmányi ügyintézéjétől kap tájékoztatást!
A leírtaktól eltérő módon történő hallgatói jogviszony megszűnés/megszüntetés esetén a pozitív átvételi határozat hatályát veszti!
A hallgatói adatai
Név: * 
Születési név: * 
Anyja neve (leánykori) * 
Állampolgárság * 
Születési hely: * 
Születési idő: * 
Állandó lakcím * 
Értesítési cím  
Csak akkor töltse ki, ha eltér a lakcímétől!
Telefonszám * 
E-mail cím * 
Hol folytatta eddig tanulmányait?
Intézmény * 
Szak * 
Szakirány/specializáció * 
Tanulmányi osztály (hivatal) címe * 
Telefonszáma * 
Tanulmányi ügyintéző neve * 
Tagozat * 
Finanszírozási forma * 
Aktív félévek száma * 
Passzív félévek száma * 
Aktív, államilag támogatott félévek száma * 

ÁTVÉTEL CSAK ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE LEHETSÉGES!

Összes megszerzett kreditpont * 
Hol kívánja folytatni tanulmányait?
Képzési szint * 
Felsőoktatási szakképzési szakok listája * 
Alapképzési szakok * 
Mesterképzési szakok: * 
Oszatlan képzési szakok * 
Tagozat * 
Alapképzés nyelve * 
Mesterképzés nyelve * 
Specializáció * 

Az elérhető specializációk listája ITT elérhető!

Hallgatói kérelem indoklása * 
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok, megfelelnek a valóságnak. * 
Igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról
Max. méret 8 MB
Leckekönyv
Max. méret 8 MB

A kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyvi oldalakról készített másolatok vagy a Hallgatói Információs Rendszerből (NEPTUN, ETR, stb.) nyomtatott leckekönyv/törzslap kivonat - illetékes TO által hitelesítés szükséges.

Hitelesített tantárgyi tematikák
Max. méret 8 MB

A leckekönyvben/törzslap kivonatban szereplő tantárgyak elfogadhatóságának elbírálásához az illetékes tanszékek által hitelesített tematikák.

Nyelvtudást igazoló dokumentumok
Max. méret 8 MB
Kreditátviteli lap
Mely mintatanterv tantárgyaira irányul a kreditátviteli kérelem? * 


Intézményünkben 2017 szeptemberétől új mintatantervek kerültek bevezetésre. (TVSz. 13. sz. melléklet).

A HALLGATÓI TANTERVEK a https://neptun.sze.hu/on-line-kiadott-tajekoztatok oldalon érhetőek le. Kreditátvitel kizárólag a 2017-es, illetve az azt közvetlenül megelőző (kifutó) tantervre kérhető. Kifutó tatervre csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a hallgató legalább annyi kreditet el tud ismertetni, amennyi a kifutó tanterv lezárt féléveinek száma szorozva 25-tel. (2019/20 őszi félévre min. 125 kreditpont)

Kreditátviteli és tárgyfelvételi lista
Max. méret 8 MB

KIZÁRÓLAG AZON EXCEL FÁJL CSATOLHATÓ, AMI AZ ALÁBBI LINKRŐL LETÖLTHETŐ! 

Kitöltési formanyomtatvány: LETÖLTÉS ITT

A soron következő aktív félévben a csatolt fájlban található tantárgyak felvételét kérem.

A képzésen teljesítendő összes kreditpontszám legalább 1/3-át a SZE-n kell teljesíteni. (2011. évi CCIV. tv.)

FIGYELEM! A 2017-es tanterv tantárgyai felmenő rendszerben kizárólag a mintatanterv szerinti félévekben kerülnek meghírdetésre.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a TO/FK csak és kizárólag az itt felsorolt tantárgyakat veszi fel a Neptun rendszerben a soron következő aktív félév egyéni tanrendjébe, amennyiben teljesül az előtanulmányi követelmény, és a tantárgyhoz kapcsolódó kurzuson van szabad hely.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30
MÉK Szalagavató 2019. február 23. 16:00 - 23:00
Szenátusi Ülés 2019. február 25. 14:00 - 17:00