Krediátviteli eljárás

A kreditátvitel szabályai szerint (TVSZ 1. sz. melléklet, Általános szabályok (3)pont) a kreditátvitel maximális mértéke a kért szak képzési és kimeneti követelményei szerinti összes kreditpontszám 2/3-a.

A kérelemhez fel kell tölteni a KREDITÁTVITELI és a TÁRGYFELVÉTELI listákat!

Amennyiben, nem kap határozatot a kérelmével kapcsolatban 30 napon belül, a hallgatót terheli a  felelősség, hogy érdeklődjön a kérelme státusza felől.
 
A beadás határideje: 2022. szeptember 04. 23:59
A hallgatói adatai
Név: * 
NEPTUN kód: * 
Anyja neve (leánykori) * 
Lakcím * 
formai követelmény: pl.: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Értesítési cím  
Csak akkor töltse ki, ha eltér a lakcímétől!
Telefonszám * 
E-mail cím * 
Tanév * 
például. 2018/19
félév * 
őszi vagy tavaszi
Tagozat * 
Finanszírozási forma * 
Képzési szint * 
Felsőoktatási szakképzési szakok listája * 
Alapképzési szakok * 
Mesterképzési szakok: * 
Oszatlan képzési szakok * 
Alapképzés nyelve * 
Mesterképzés nyelve * 
Hallgatói kérelem indoklása * 
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok, megfelelnek a valóságnak. * 
Leckekönyv / teljesítési lap
Max. méret 250 MB

A kérelem időpontjáig folytatott tanulmányokat bizonyító leckekönyvi oldalakról készített másolatok vagy a Hallgatói Információs Rendszerből (NEPTUN, ETR, stb.) nyomtatott leckekönyv/törzslap kivonat - illetékes TO által hitelesítés szükséges.

A Széchenyi István Egyetemen vagy jogelődjein teljesített tantárgyakat szeretném elfogadtatni! * 


Hitelesített tantárgyi tematikák
Max. méret 250 MB

A leckekönyvben/törzslap kivonatban szereplő tantárgyak elfogadhatóságának elbírálásához az illetékes tanszékek által hitelesített tematikák.

Hitelesített tantárgyi tematikák
Max. méret 250 MB

A leckekönyvben/törzslap kivonatban szereplő tantárgyak elfogadhatóságának elbírálásához az illetékes tanszékek által hitelesített tematikák.

Több tematikát szeretnék feltölteni!  


Kérem, próbálja meg több fájl esetén tömöríteni a tematikákat!
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Fájl
Max. méret 250 MB
Mely mintatanterv tantárgyaira irányul a kreditátviteli kérelem? * Intézményünkben 2017 szeptemberétől új mintatantervek kerültek bevezetésre. (TVSz. 13. sz. melléklet).

A HALLGATÓI TANTERVEK a https://neptun.sze.hu/on-line-kiadott-tajekoztatok oldalon érhetőek le. Kreditátvitel a 2017-es mintatantervet közvetlenül megelőző (kifutó) tantervre kérhető, iletve az újabb 2017-es és az azt követő mintatantervekre kérhető. Kifutó tantervre csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a hallgató legalább annyi kreditet el tud ismertetni, amennyi a kifutó tanterv lezárt féléveinek száma szorozva 25-tel.

Kreditátviteli és tárgyfelvételi lista
Max. méret 250 MB

KIZÁRÓLAG AZON EXCEL FÁJL CSATOLHATÓ, AMI AZ ALÁBBI LINKEN ELÉRHETŐ!

Kitöltési formanyomtatvány: LETÖLTÉS ITT

A soron következő aktív félévben a csatolt fájlban található tantárgyak felvételét kérem.

FIGYELEM! A 2017-es tanterv tantárgyai felmenő rendszerben kizárólag a mintatanterv szerinti félévekben kerülnek meghírdetésre.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a TO/FK csak és kizárólag az itt felsorolt tantárgyakat veszi fel a Neptun rendszerben a soron következő aktív félév egyéni tanrendjébe, amennyiben teljesül az előtanulmányi követelmény, és a tantárgyhoz kapcsolódó kurzuson van szabad hely.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Merkó-Benkő Judit (96/504-307; judit@sze.hu) és Póczik Nóra Ingrid (96/504-341; poczik.nora@sze.hu) ügyintézőket! * 
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Merkó-Benkő Judit (96/504-307; judit@sze.hu) és Póczik Nóra Ingrid (96/504-341; poczik.nora@sze.hu) ügyintézőket! * 
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Merkó-Benkő Judit (96/504-307; judit@sze.hu) és Póczik Nóra Ingrid (96/504-341; poczik.nora@sze.hu) ügyintézőket! * 
Az Egészségtudományi Tanszék esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Zvoborján Ferencné (zvoborj@sze.hu) és Dr. Nagy Ádám (nagy.adam@sze.hu) ügyintézőket! * 
A Sporttudományi Tanszék esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Bóna Henrietta (henriett@sze.hu) ügyintézőt! * 
A Sporttudományi Tanszék esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Bóna Henrietta (henriett@sze.hu) ügyintézőt! * 
A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Práger Zsuzsanna (96/566-626; prager.zsuzsanna@sze.hu) ügyintézőt! * 
A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Práger Zsuzsanna (96/566-626; prager.zsuzsanna@sze.hu) ügyintézőt! * 
A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Práger Zsuzsanna (96/566-626; prager.zsuzsanna@sze.hu) ügyintézőt! * 
Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Horváthné Jeruska Ágnes (jeruska@sze.hu) ügyintézőt! * 
Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Horváthné Jeruska Ágnes (jeruska@sze.hu) ügyintézőt! * 
Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Horváthné Jeruska Ágnes (jeruska@sze.hu) ügyintézőt! * 
Az Apáczai Csere János Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Tanító szakon: Rédecsi Petra (redecsi.petra@sze.hu); Nemzetközi tanulmányok szakon: Oroszné Hank Katalin (oroszne.hank.katalin@sze.hu); Szociális munka, Szociológia, Szociálpedagógia, Közösségi és civil tanulmányok szakokon: Nits Lászlóné (nits@sze.hu); Emberi erőforrás tanácsadó, Közösségszervezés, Kulturális mediáció szakokon: Véber Eszter (veber.eszter@sze.hu) és Gyógypedagógia szakon: Vacurka Viktória (vacurka.viktoria@sze.hu) ügyintézőket! * 
Az Apáczai Csere János Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Tanító szakon: Rédecsi Petra (redecsi.petra@sze.hu); Nemzetközi tanulmányok szakon: Oroszné Hank Katalin (oroszne.hank.katalin@sze.hu); Szociális munka, Szociológia, Szociálpedagógia, Közösségi és civil tanulmányok szakokon: Nits Lászlóné (nits@sze.hu); Emberi erőforrás tanácsadó, Közösségszervezés, Kulturális mediáció szakokon: Véber Eszter (veber.eszter@sze.hu) és Gyógypedagógia szakon: Vacurka Viktória (vacurka.viktoria@sze.hu) ügyintézőket! * 
Az AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Krautheim Anita (kranita@ga.sze.hu) ügyintézőt! * 
Az AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Krautheim Anita (kranita@ga.sze.hu) ügyintézőt! * 
A Művészeti Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Struhár Mónika (struhar@sze.hu) ügyintézőt! * 
A Művészeti Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Struhár Mónika (struhar@sze.hu) ügyintézőt! * 
A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Gyimesi Anikó (gyimesia@sze.hu) ügyintézőt! * 
A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Gyimesi Anikó (gyimesia@sze.hu) ügyintézőt! * 
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Treml Júlia (treml.julia@ga.sze.hu) ügyintézőt! * 
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Treml Júlia (treml.julia@ga.sze.hu) ügyintézőt! * 
A képzés esetén kérjük, hogy kérdés esetén keresse Agg-Kovács Anita (kovacs.anita.ilona@ga.sze.hu) ügyintézőt! * 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.