Építész egységes, osztatlan szak

Képzési cél:
Okleveles építészmérnökök képzése, akik képesek az, épített környezet alakításának valamennyi feladatát ellátni; település- és területrendezési feladatokat, épületek építészeti tervezési feladatait, épületfelújítási, műemlékvédelmi feladatokat, képzettségüknek megfelelő elméleti tudományos és oktatási tevékenységet folytatni, szakterületük építésigazgatási és hatósági feladatait irányítani. Olyan szakemberek képzése, akik bizonyos gyakorlat után képesek ellátni a tervezésben résztvevő team vezetését, koordinálását, akik társadalomtudományok és művészetek iránti érdeklődésük, fogékonyságuk révén képesek egy olyan tevékenységet magas szinten végezni, mely csak kisebb hányadában mérnökség, nagyobb részében művészet.

Diploma megnevezése: okleveles építészmérnök

Végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

A képzés idő: 10 félév, legalább 9000 összóra – ennek megfelelő teljesítmény 300 kredit – ebből nappali tagozaton legalább 3600 a tanóra (nyelvi és testnevelési órák nélkül).

A képzés főbb területei:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 21 7
Gazdasági és humán ismeretek 13 4
Szakmai kötelező tananyag 118 40
Differenciált szakmai ismeretek 114 38
Irányított szakmai gyakorlatok 4 1
Diplomater 30 10
Összesen 300 100


Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomaterv elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- valamennyi kötelező vizsga letétele
- építéshelyi szakmai gyakorlat teljesítése (4 hét)
- tervező irodai komplex gyakorlat teljesítése (8 hét)
- legalább 300 kredit megszerzése, amelyben a diplomaterv 30 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- a diplomaterv elkészítése és benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

A záróvizsga részei:
- szóbeli vizsga az Épületszerkezettan és az Épülettervezés tantárgycsoport kijelölt részeiből a 9.félév után,
- a diplomaterv megvédése a 10. félév után.

Az oklevél minősítése:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2016. szeptember 1.

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55