Tájékoztató a 2022/23 tanév őszi félévének vizsgaidőszakáról

A 2022/23-es tanév őszi félévi vizsgaidőszakának kezdetén a következőkről  tájékoztatjuk Önöket.

A vizsgaidőszak 2022. december 12. hétfőtől

2022. február 04. szombatig tart.

 

2022. december 22. és 2023. január 8. közötti időszakban az Egyetem Tanulmányi épületei zárva lesznek, így vizsgák sem tarthatók ebben az időszakban!

A téli ünnepi nyitvatartási rend részletei a honlapra történő belépés után ITT tekinthetők meg.

 

 A vizsgákra történő jelentkezés a Neptun rendszerben 2022. december 05-án (hétfőn) 08:00 órakor kezdődik

 

Aki ezen időpontig lejárt fizetési határidejű bármilyen kiírt befizetési tételt nem teljesít a Neptun rendszerben, nem tud vizsgára jelentkezni.

A vizsgajelentkezés során vegyék figyelembe az alábbiakat is:

- A NEPTUN rendszerben a vizsgára jelentkezés, illetve a már megtörtént vizsgajelentkezés módosítása legkésőbb a vizsga napja előtti nap 12:00 óráig lehetséges. A határidő leteltével módosításra csak indokolt esetben (orvosi igazolás bemutatásával) van lehetőség az illetékes oktatóval történt egyeztetés után. A vizsgaidőpontról igazolatlan távolmaradás esetén az ezen jogcímen kiírható, 3000- Ft-os pénzügyi tétel kiírásra kerül a soron következő félév szorgalmi időszakának elején.

- A NEPTUN rendszerben az IV (ismételt vizsga) díj fizetése a korábbi féléveknek megfelelően működik. Csak abban az esetben lehet ismételt vizsgára jelentkezni, ha az IV díjat a rendszeren keresztül befizette. A hatályos Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény értelmében ugyanazon tantárgyból tett első illetve második (első ismételt) vizsga ingyenes, azonban minden további vizsga után ismételtvizsga díjat (IV díj) kell fizetni.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. § (2) bekezdése alapján megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, a NEPTUN hallgató információs rendszeren küldött felszólítás ellenére sem rendezi határidőre.

A fizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos utolsó figyelmeztető levelek az állandó lakcímre a vizsgaidőszak második hetében postázásra kerülnek.

Aki a TVSZ. 17. § (2) j.) bekezdésében foglaltakat (fizetési kötelezettség) a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, annak 2023 február 4-i dátummal hallgatói jogviszonya megszüntetésre kerül.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17.§ bekezdése alapján szűnik meg a hallgatói jogviszony a benne foglalt feltételek teljesülése esetén. Az integrálódott intézmények (AK és MÉK) hallgatóira vonatkozóan a TVSZ 17.§-a kiegészül a 91. § (5) pontjával.

 

A tanulmányok folyamán egyszer méltányossági kérelmet (méltányossági vizsga kérelem) lehet beadni, újabb vizsga letételére, maximum két tárgyra. Azonban az a hallgató, akinek „megtagadva” bejegyzése van egy adott tantárgyból, nem kérhet méltányossági vizsgát arra a tantárgyra a TVSZ 7.§ (2) alapján.

Méltányossági vizsgákra kérelmet a NEPTUN rendszeren keresztül a vizsgaidőszakban folyamatosan, de legkésőbb 2023 január 30-án (hétfő) 12:00-ig lehet benyújtani!

Az engedélyezett méltányossági vizsgákat a tanszékek 2023 február 1 és február 4. közötti időpontokban tartják, a konkrét vizsgaidőpontokról a tanszékeken kell érdeklődni. A coedus rendszerű méltányossági vizsgák egységesen 2023. február 2-án (csütörtökön) lesznek.

méltányossági vizsgaidőpontokra a NEPTUN rendszeren nem kell jelentkezni, vizsgaidőpontok nem kerülnek kiírásra.

A méltányossági vizsgák ismétlővizsga díjai a Neptun rendszeren kerülnek kiírásra „kiírt tételként”, amelyet a következő félév szorgalmi időszak bejelentkezési hetének kezdetéig be kell fizetni.

Méltányossági engedélyt a tanulmányok folyamán egy alkalommal kaphat a hallgató, kérelmet az adhat be, akinek még nem volt engedélye.

 A méltányossági vizsgára kapott engedélyeket a Tanulmányi Osztályon lehet átvenni, a vizsgán az engedéllyel lehet részt venni.

 

FONTOS!!

Kérjük, kísérje figyelemmel a vizsgaidőszakban a Neptun rendszerben az érdemjegyeinek rögzítését. Amennyiben a beírás nem történik meg, az illetékes tanszéken kell észrevételt tenni.

 

INFORMÁCIÓK A 2022/23-as TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRŐL

Bejelentkezni a 2022/23-as tanév tavaszi félévére 2023 január 23. (szerda)– február 04. (szombat) közötti időszakban a NEPTUN hallgatói információs rendszeren kell.

Tantárgyválasztás a 2022/23-as tanév tavaszi félévére nappali tagozaton 2023 január 26.  (csütörtök)– február 04.  (szombat), levelező tagozaton 2023. január 27 (péntek) – február 04 (szombat) között lesz. A tantárgyválasztás feltétele, hogy a bejelentkezés a tárgyfelvétel előtt aktív félévre megtörténjen.

 

A tárgyakat és a tárgyhoz tartozó kurzusokat a Neptun rendszerben kell felvenni.

A tárgyfelvételen a tantárgyválasztási időszak után módosítani nem lehet.

 

A 2022/23-as tanév tavaszi félévére vonatkozó passzív félévre is a NEPTUN hallgató információs rendszeren be kell jelentkezni!

 

TJSZ 41.§. alapján, ha a hallgató elmulasztja bejelentkezési kötelezettségét, akkor 8.000,-Ft díj kerül kiírásra ezen a jogcímen.

TVSz. 43. §: Ha a hallgató a bejelentkezési kötelezettségét elmulasztja, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott félévben hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kívánja. Egybefüggően legfeljebb két féléven át lehetséges a hallgatói jogviszony szüneteltetése.

 

A HALLGATÓI KÉRELMEK BEADÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK a http://neptun.sze.hu oldalon a Tájékoztatók, oktatási anyagok/Hallgatók számára menüpontban illetve a Gyorslinkek (Hallgatói kérelem beadás-Neptun, Hallgatói kérelem beadás-hagyományos) és a Neptun hallgatói bejelentkezési oldalán a Letölthető dokumentumok között érhetők el.

A beadási HATÁRIDŐ LETELTE UTÁN a NEPTUN rendszer a HALLGATÓI KÉRELEM BEADÁSÁT NEM ENGEDI!

A határidő letelte után a Tanulmányi Osztály papír alapon és e-mailben sem fogad be kérelmeket!

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.