Villamosmérnöki MSc szak

Képzési cél: A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a villamosmérnöki szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, informatikai és gazdasági-humán valamint villamosmérnöki szakmai ismereteik birtokában alkalmasak az elektronika, a távközlés és az automatizálás területén fejlesztésre, tervezésre, és a gyártás illetve üzemeltetés magas színvonalon történő ellátására. A képzés felkészít vezetői feladatok ellátására, a villamosmérnöki tudományok témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a tanulmányok szervezett doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: Villamosmérnök, MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Elméleti alapozó tárgyak 20 17
Szakmai törzstárgyak 30 25
Differenciált szakmai ismeretek 30 25
Szabadon választható tárgyak 10 8
Diplomamunkához rendelt 30 25
Összesen: 120 100


Specializációk:
- Automatizálási rendszerek
- Távközlési rendszerek és szolgáltatások

Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül végzett 6 hét időtartamú, a mérnöki képzettségi szintnek megfelelő szintű munka.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt tantárgyak elsajátításának és az előírt gyakorlati munkáknak az értékelése, a tantervben előírt módon.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kreditpont megszerzése, amelyből a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által értékelt és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka értékelése és a diplomamunka megvédése
- Komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó kijelölt szaktárgyakból, illetve szaktárgy részekből.

Az oklevél minősítése:
Három eredménynek, az összesített korrigált kredit-indexnek, a komplex szóbeli záróvizsga jegyének, valamint a diplomamunkára és a diplomavédésre együttesen kapott érdemjegynek a számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00