Villamosmérnök-asszisztens

A képzés célja:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket, képességeket, személyes, társas és módszerkompetenciákat).

A képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Munkája során környezettudatos magatartásformát tanúsít
Munkavégzés balasetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez
Jogi és szabvány ismereteket alkalmaz
Részt vesz a tevékenységével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásában
Közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában
Projekt tervezésében részt vesz
Műszaki számításokat végez, tervez
Energetikai vizsgálatokat végez
Részt vesz az energetikai berendezések, rendszerek üzemeltetésében
Közreműködik az üzemzavarok elhárításában és a kivizsgálásokban
Közreműködik új technológiák fejlesztésében, bevezetésében
Ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Közreműködik a hatósági feladatok ellátásában
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál és adott feladatra összeállít
Előkészül a munkavégzésre
Mérési feladatokat végez
Az előgyártás szakmai ismereteit alkalmazza
Az alkatrészgyártás szakmai ismereteit alkalmazza
Robot- és CNC-technikát alkalmaz
A szerelés szakmai ismereteit alkalmazza
Üzemi munkák során alkalmazza szakmai ismereteit, asszisztensi és vezetői
Üzemi termelő tevékenység előkészítésében közreműködik
Mechatronikai ismereteit alkalmazza
Hardver eszközöket telepít, konfigurál, üzemeltet
Operációs rendszereket telepít, konfigurál, üzemeltet
Alkalmazásokat telepít, üzemeltet
Műszaki-informatikai rendszereket telepít, üzemeltet
Információs rendszereket fejleszt
Üzemi termelő tevékenység előkészítésében közreműködik
Energetikai vizsgálatokat végez
Üzemi termelő tevékenység irányításában közreműködik
Villamosipari dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít
Villamos mérőműszereket használ, méréseket végez
Villamosipari szakmai feladatokat végez
Villamosipari speciális tevékenységeket végez

 

Győr, 2011. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00