TVSZ és TJSZ hatályos változása 2017.08.29-től

Tisztelt Oktató / Hallgató!

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzatának, Térítési és Juttatási Szabályzatának hatályos változásáról az alábbi táblázatban tájékozódhat. 

 

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzat, Térítési és Juttatási Szabályzat 2017. augusztus 29-től hatályos változásai a következők:

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat hatályos változásai

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

A hatályos módosítás magyarázata

Tanulmányi szabályok

A tantervváltás miatt és utódszak nélküli szak megszűnése esetén a kifutó mintatantervbe tartozó tantárgyak egyéni felkészüléses kurzusként (EF kurzuskóddal) kerülnek meghirdetésre mindaddig, amíg a kifutó tanterven hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató van.

A tantárgyak, kurzusok meghirdetése 47./B§

Az EF kódú kurzusok hallgatói legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig kötelesek jelentkezni a kurzus szerint illetékes oktatónál az adott tantárgy féléves követelményeinek és teljesítésük módjának megismerése céljából. Mind a követelményeket, mind a teljesítés módjára vonatkozó előírásokat a hallgatónak írásban meg kell kapnia.

 

A Szakdolgozat/Diplomamunka leadásának határidejét a Kar határozza meg. Így a ZV jelentkezést nem befolyásolja a dolgozatok leadásának időpontja.

A Diplomamunka 77.§

A Diplomamunka-készítési útmutató (76.§ (1)) szerint elkészített diplomamunka kinyomtatott példányait a Kar által meghatározott határidőig kell leadni.

Mellékeltek / 13. sz. melléklet

A különleges szabályokat a tantervváltáshoz, ill. a tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszak esetén kell alkalmazni az ilyenkor szükségképpen jelentkező átmeneti időszakban azon hallgatókra (lásd 3.§(1.)), akik tanulmányaikat a megszűnő tanterv szerint kezdték meg.

Tantervváltás 3.§ (3.)

(3)-(4)Az érintett hallgató a Neptunon keresztül külön kérelemben kérelmezheti, hogy addigi teljesítményének beszámításával, a soron következő félévtől átvételre kerüljön a megszűnő tanterv helyett bevezetésre kerülő tantervre, ill. megszűnő szak esetén az annak helyébe lépő szak tantervére.

A tantervváltás nem jelenti minden eddig teljesített tantárgy esetében automatikusan a kreditek elfogadását.

 

 

Záró rendelkezések 8.§(1) c)  alapján a kifutó tantervre átvenni vagy áttenni hallgatót (hallgató kérelme alapján) csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a hallgató legalább annyi kreditet el tud ismertetni, amennyi a kifutó tanterv lezárt féléveinek száma szorozva 25-tel.

Zárórendelkezések 8.§

Az átvételi döntéskor minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a hallgató a kifutó mintatanterven ténylegesen tudja-e teljesíteni a tanulmányi követelményeit.

A lezárt félévek száma nem a hallgató lezárt féléveire vonatkozik, hanem a tanterv kifutásának féléveire.

 

Térítési és Juttatási Szabályzat hatályos változásai

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

A hatályos módosítás magyarázata

Térítések / A költségtérítés, az önköltség és a részönköltség

A hallgató a költségtérítés fizetési kötelezettségével kapcsolatban fizetési halasztást kérhet, de részletfizetést nem.

A fizetési halasztásról szóló kérvényt megfelelően megindokolva kell benyújtani a Neptunban az adott fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt legalább 10 munkanappal.

 

A költségtérítés, az önköltség és a részönköltség, 43. §

(2) A hallgató megváltozott szociális helyzete alapján, megfelelően megindokolva kérvényezheti a költségtérítéssel kapcsolatban fennálló kötelezettségére a fizetéshalasztás engedélyezését. Részletfizetés nem kérvényezhető.

(4) A hallgatónak igazolnia kell, hogy saját magával ill. melyik hozzátartozójával kapcsolatban kapcsolatban kérelmezi a fizetéshalasztást.

(5) A hallgatónak részletesen meg kell indokolnia a kérését.

(6) A hallgatónak a kérelem mellékleteként csatolnia kell a megjelölt indok igazolását.

 

 
 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.