TVSZ és TJSZ hatályos változása 2019. december 19-től

A Széchenyi István Egyetemen 2019.12.19-től több pontban módosult a TVSZ (Tanulmányi és Vizsga Szabályzat) és TJSZ (Térítési és Juttatási Szabályzat). Ezen változások rövid leírását, elérését és magyarázatát egységbe foglaltuk.


Tanulmányi és Vizsga Szabályzat:


27§ (8)

A tavaszi félévben, vagy az azt követő nyári időszakban elindított belső átvételi kérelemre meghozott határozatban szereplő finanszírozási formát a tavaszi félévet követően történt átsorolásra született határozatban meghatározott finanszírozási forma minden esetben felülírja. Pl. Ha az átvételi kérelem határozatában a hallgató állami ösztöndíjas marad, azonban a nyári átsorolási időszakban a hallgatót átsoroljuk önköltséges finanszírozási formára, akkor a hallgató önköltséges lesz a következő szemeszterekben.

48§ (3)

A tanító szakos hallgatóknak a párhuzamos specializáció/műveltségterület felvételének és leadásának kezdeményezésére a HIR-ben megnyitott kérelmet kell benyújtani minden vizsgaidőszak első két hetében. A kérelem elbírálására az illetékes TAB jogosult.

60§ (9)

A kreditátvitellel elismert kreditek nem számítanak be az összesített korrigált kreditindexbe, a korrigált kreditindexbe, a súlyozott tanulmányi átlagba és az ösztöndíjindexbe, de a hallgató szakján történő kreditgyűjtésbe igen.

13.sz melléklet 3§ (5)

A tantervváltás a képzés során egy alkalommal kérhető.

 

Térítési és Juttatási szabályzat:


15§ (1)

Alaptámogatásra jogosult az 1. sz. melléklet szerinti azon hallgató, akinek szociális rászorultsága megállapítást nyer és az adott képzési szinten első alkalommal az első aktív félévét tölti.

17§ (3)

A rendszeres szociális ösztöndíj részeként lakhatási támogatás igényelhető. A lakhatási támogatásra az a hallgató jogosult, aki teljes idejű, államilag támogatott képzésben vesz részt, nem rendelkezik kollégiumi elhelyezéssel az adott félévben, és az állandó lakhelye a képzés helyszínétől legalább 30 km távolságra található.

 

Kérjük, hogy a tájékoztatás mellett a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat valamint a Térítési és Juttatási szabályzat teljes szövegrészét is figyelmesen olvassák el.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.