TVSZ és TJSZ hatályos változása 2019. augusztus 30-tól

Tisztelt Oktató / Hallgató!
 
A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 2019. augusztus 30-tól hatályos változásai a következők:


Tanulmányi és Vizsga Szabályzat hatályos változásai

TVSz. 47/A §

1)

A mesterképzésre történő felvételi eljárás keretében kiadott kreditelismerési határozatban rögzített, lehetőség szerint a képzés második aktív féléve végéig teljesítendő tárgyakat minden esetben mesterképzésen pótlandó (MP) kurzuson kell teljesíteni. Az MP

a) kurzusokat félévente az OSZO/FK írja ki,

b) a határozatban szerepelő összes tantárgyra, a határozat alapján a hallgató első két aktív félévére a TO/FK teszi fel a hallgatókat,

c) kurzusok oktatóit az érintett tanszékek az OSZO által küldött értesítésre adják meg a HIR-ben,

d) az első két aktív félévben nem teljesített, a határozatban még szerepelő MP-s tantárgyak felvételét a hallgató a HIR-ben a tárgyválasztási időszakban nyitva lévő kérelemben kérvényezi a TO/FK-tól.

TVSz. 51(6)§ és 73 (6)§

51 (6)§ A hallgató feladata a tanulmányi előrehaladás vizsgálat ellenőrzése a HIR-ben (kötelező törzsanyag, specializációs tantárgyak, válaszható csoportok), a TO/FK ügyintéző a tanulmányok folyamán erről felvilágosítást csak kifejezett hallgatói kérésre nyújt.

73(6)§ A végbizonyítvány kiállításához kapcsolódó ellenőrzést a TO/FK ügyintézője a hallgató ZV jelentkezését követően a ZV-t megelőző vizsgaidőszak végén köteles elvégezni. Amennyiben ekkor megállapítást nyer, hogy a hallgató önhibájából valamely tantárgyat, vagy tantárgycsoportot nem teljesített, ennek pótlására csak a soron következő félévben van lehetőség.

TVSz. 66(1-2)§

(1) A hallgató az adott tantárgyból szerzett érdemjegy javítását egy vizsgaidőszakban legfeljebb két alkalommal kísérelheti meg. A három alkalomba beleszámít az a vizsgaalkalom is, amikor a hallgató igazolatlanul távol maradt. Ez utóbbi esetben a HIR-be „nem jelent meg” jelölést kell tenni.

(2) Az érvényes jegy mindig az időrendben legutolsó vizsgán elért érdemjegy.

 

Részletesebb leírásért kérem tanulmányozzák át Tanulmányi és Vizsga Szabályzatot.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.