Hallgatói tanterv szűrési eredmény

Szak: Gyógypedagógia
Szakirány: Gyógypedagógia
Tanterv: Gyógypedagógia (BA) mintatanterv 2017

Kötelező tárgyak:
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp af előtanulmányi
követelmény
1. Bevezetés a gyógypedagógiába 0 2 0 f 3 1
2. Általános- és nevelésszociológia 2 0 0 v 4 1
3. Általános és személyiségpszichológia 2 0 0 v 4 1
4. Anatómia és fejlődéstan 2 0 0 v 4 1
5. Bevezetés a pedagógiába 1 0 0 f 2 1
6. A gyermekkép- és gyermekfelfogás múltja és jelene 1 1 0 v 2 1
7. Beszédművelés, hangtan és helyesírás 0 2 0 f 2 1
8. Általános pedagógiai gyakorlat (többségi iskolában) 0 0 2 f 3 1
9. Bevezetés a művészeti nevelésbe 0 4 0 f 6 1
10. Fogyatékosságtudományi ismeretek 2 2 0 v 6 2
11. A gyógypedagógiai oktatás elméleti alapjai 2 2 0 f 4 2
12. Speciális pedagógiák 1. 0 4 0 f 6 2
13. Jogalkalmazás a gyógypedagógiában 0 2 0 f 2 2
14. A pedagógiai és gyógypedagógiai kutatások módszertana 2 2 0 v 4 2
15. Fejlődéspszichológia 2 1 0 v 4 2
16. Gyógypedagógiai tanácsadás és etika 2 0 0 v 3 3
17. A kisgyermekkori nevelés gyógypedagógiai alapjai 0 2 0 f 4 3
18. Általános és pedagógiai kommunikáció 0 2 0 f 4 3
19. Gyermekvédelmi alapismeretek 2 0 0 v 3 3
20. Fejlődésneurológia 2 0 0 v 3 3
21. Kórtan 2 0 0 v 3 3
22. 1 hetes gyakorlat 0 0 1 a 0 3
23. Szakmai önismeret és reflektivitás 0 2 0 f 3 3
24. IKT-val támogatott tanítás-tanulás 0 2 0 f 4 3
25. Gyógypedagógiai pszichológia és pszichodiagnosztika 2 2 0 v 4 4
26. Speciális pedagógiák 2. 0 2 0 f 3 4
27. Az együttnevelés elmélete és gyakorlata 0 2 0 f 3 6
28. Korai fejlesztés elmélete és gyakorlata 2 0 0 v 3 6
29. Befogadó iskola és társadalom 2 0 0 v 2 7
30. Szakdolgozati konzultáció I. 0 0 0 f 5 7
31. Szakdolgozati konzultáció II. 0 0 0 f 5 8
Összes kreditpontszám:108 


Testnevelési tárgyak
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Testnevelés / Úszás 0 2 0 a 0
2. Testnevelés / Erő 0 2 0 a 0
3. Testnevelés / Állóképesség 0 2 0 a 0
4. Testnevelés / Sportági ismeret 0 2 0 a 0


Idegen nyelvi felkészítő
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Gazdasági szakmai nyelvvizsgára felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
2. Gazdasági szakmai nyelvvizsgára felkészítő II. 0 4 0 b-3 0
3. ORIGO általános középfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
4. ORIGO általános felsőfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
5. Idegenforgalmi szakmai középfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
6. Idegenforgalmi szakmai felsőfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 f 0
7. TELC általános középfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
8. TELC általános felsőfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 f 0
9. ORIGO általános középfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 b-3 0 KGNB_NOKM014
10. ORIGO általános felsőfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 b-3 0 KGNB_NOKM015
11. TELC általános középfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 b-3 0 KGNB_NOKM018
12. TELC általános felsőfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 f 0 KGNB_NOKM019
13. Idegenforgalmi szakmai középfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 b-3 0 KGNB_NOKM016
14. Idegenforgalmi szakmai felsőfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 f 0 KGNB_NOKM017


Kötelezően választható tantárgycsoport 2.
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Multikulturális nevelés 0 2 0 f 2
2. Szabadidő pedagógiai és sporttevékenység szervezése fogyatékos személyeknek 0 2 0 f 2
3. Tanulás-támogatás informatikai eszközökkel 0 2 0 f 2
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 2


Kötelezően választható (szakszöveg fordítás) tantárgycsoport
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Nyelvi készségfejlesztés és szakszöveg fordítás a gyógypedagógiában angol nyelven 0 2 0 f 3
2. Nyelvi készségfejlesztés és szakszöveg fordítás a gyógypedagógiában francia nyelven 0 2 0 f 3
3. Nyelvi készségfejlesztés és szakszöveg fordítás a gyógypedagógiában német nyelven 0 2 0 f 3
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 3


Kötelezően választható tantárgycsoport 3.
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Devianciaszociológia 0 2 0 f 2
2. Kooperatív tanulás 0 2 0 f 2
3. Magatartás- és viselkedészavarok 0 2 0 f 2
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 2


Kötelezően választható tantárgycsoport 1.
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Montessori pedagógia 0 1 0 f 2
2. A projektpedagógia elmélete és gyakorlata 0 2 0 f 3
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 2


Kötelezően választható tantárgycsoport 4.
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Dramatikus technikák 0 2 0 f 3
2. Gyógytestnevelés 2 0 0 f 3
3. Népi kismesterségek 0 2 0 f 3
4. Képi kifejezés és terápia 0 2 0 f 4
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 3


Kötelezően választható tantárgycsoport 5.
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Fogyatékos személyek társadalmi beilleszkedése 0 2 0 f 2
2. Mozgás- és táncterápia 0 2 0 f 2
3. Bábterápia 0 2 0 f 2
4. Zeneterápia 2 0 0 v 4
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 2


Választható tantárgycsoport
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Lelki egészségvédelem 0 2 0 f 2
2. A beszédtechnika alapjai 2 0 0 v 2
3. A művészi beszéd 0 2 0 v 2 AKNB_GPTM104
4. Két-, és többnyelvűség: nyelvi fogékonyság fejlesztése magyarul 1 1 0 f 3
5. Handling moral issues 0 2 0 f 3
6. Comparative Country Studies 1 1 0 v 3
7. Kortárssegítés 2 0 0 f 2
8. Az információs társadalom 2 0 0 v 4
9. Előítélet 2 0 0 v 2
10. Önkéntes segítő gyakorlat 0 1 2 f 2
11. School garden 0 1 1 f 2
12. Óvodai-iskolai átmenet pedagógiai sajátosságai 0 2 0 f 2
13. Helyesírás 0 2 0 f 2
14. Alkotótábor 0 2 0 f 2
15. Művészetterápia 0 2 0 f 2
16. 3D VR oktatás 0 2 0 f 2
17. Tanítsunk Magyarországért! Mentor-hallgató képzés 0 2 0 f 2
18. Tanítsunk Magyarországért! Mentorálási gyakorlat 1. 0 1 0 f 2 AKNB_TTTM246
19. Tanítsunk Magyarországért! Mentorálási gyakorlat 2. 0 1 0 f 2 AKNB_TTTM246
20. Tanítsunk Magyarországért! Mentorálási gyakorlat 3. 0 1 0 f 2 AKNB_TTTM246
21. Tanítsunk Magyarországért! Mentorálási gyakorlat 4. 0 1 0 f 2 AKNB_TTTM246
22. Exchange Course 1. 0 0 0 f 2
23. Bevezetés az innováció- és kutatáskommunikációba I. 0 0 0 f 5
24. Bevezetés az innováció- és kutatáskommunikációba II. 0 0 0 f 5
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 4


Kötelezően választható (nyelvi készségfejlesztés) tantárgycsoport
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Nyelvi készségfejlesztés és tudatos kommunikáció a gyógypedagógiában angol nyelven I. 0 2 0 f 3
2. Nyelvi készségfejlesztés és tudatos kommunikáció a gyógypedagógiában francia nyelven I. 0 2 0 f 3
3. Nyelvi készségfejlesztés és tudatos kommunikáció a gyógypedagógiában német nyelven I. 0 2 0 f 3
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 3

Tanulmányi tájékoztató menüpont: (fent, lenyíló menü)

A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).

• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk

Az aktuális mintatanterveket a jobb oldali lenyíló, "Hallgatói tantervek" kiválasztó menüben célszerű leszűrni, mert az követi a szakok mintatantervét érintő változtatásokat (pl.Szenátus által elfogadott határozatok), a .pdf változat viszont csak a félév kezdetekor, a kiadás pillanatában érvényes.


Hallgatói tantervek: (Jobb oldalon)

Tantárgylista (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyak listáját mutatja meg, a tantárgyak alapadataival (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye).
Az oldal naprakészen tartalmazza továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus) is, melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Személyes paraméterek:
- beiratkozás ideje (féléve),
- a szak nyelve,
- a szak neve,
- a szakirány neve
ha még nem választott szakirányt, akkor ezt a feltételt nem kell kitölteni,
ha a szak, és nem a szakirány tantervi tábláját szeretné megnézni, akkor sem kell kitölteni ezt a feltételt,
- tanterv neve – a Neptun rendszerben a Tanulmányok/Mintatanterv menüponton belül a „…” (kék) gombra kattintva feljövő mintatanterv(ek) neve.


Tantárgyak javasolt felvételi rendje (mátrix) – (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyfelvételt kívánja segíteni. Ez egy interaktív táblázat, mely beépített számítási és kijelzési funkciókkal rendelkezik.

Használata megmutatja:
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével a félévenkénti, illetve az összesen teljesített kreditpontszámot,
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével, hogy mely tantárgyak felvétele lehetséges a továbbiakban,
• az adott tantárgy felvételéhez szükséges előtanulmányi követelményeket,
• a mintatantervben szereplő egyes tantárgycsoportokból összesen teljesítendő kreditpontszámot/tantárgy darabszámot, illetve - a teljesített tantárgyak bejelölésével – azt, hogy a választható csoportból teljesített tantárgyak kreditpontja/darabszáma elegendő-e az adott csoport teljesítéséhez.
Az oldal megmutatja továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus), melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.