Hallgatói tanterv szűrési eredmény

Szak: Jogi
Szakirány: Jogi
Tanterv: Jogi (FOSZK) mintatanterv 2017

Kötelező tárgyak:
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp af előtanulmányi
követelmény
1. Politológia 2 0 0 v 3 1
2. Jogtani alapvonalak 2 0 0 v 3 1
3. Bevezetés az alkotmányjogba 2 0 0 v 3 1
4. Bevezetés a bűnügyi tudományba 2 0 0 v 3 1
5. Filozófia 2 0 0 v 3 1
6. Bevezetés a jogtörténetbe 2 0 0 v 2 1
7. Vállalkozástan  2 0 0 v 2 1
8. Közigazgatási alapfogalmak 2 0 0 v 3 1
9. Bevezetés a számítógépek használatába 0 2 0 f 2 1
10. Közgazdaságtan 1 0 0 v 4 1
11. Társadalomstatisztika 2 0 0 v 2 1
12. Írásbeli és szóbeli kommunikáció 0 2 0 f 2 2
13. Ingatlan-nyilvántartási jog 2 0 0 v 2 2
14. Büntetőjogi alapfogalmak 2 0 0 v 3 2 DKNF_BTTM019
15. Etika 2 0 0 v 2 2
16. Szociálpolitikai és szociális jogi alapok 2 0 0 v 2 2
17. Közigazgatási ügyvitel I. 0 4 0 v 3 2
18. Gépírás és levelezés I. 0 2 0 f 2 2
19. Az Európai Unió joga 2 0 0 v 2 2
20. Igazságügyi ügyvitel I. 0 4 0 f 3 2
21. Polgári jogi alapfogalmak 2 0 0 v 3 2
22. Üzleti informatikai eszközök 0 2 0 f 2 2
23. Szakmai idegen nyelv I/1. 0 2 0 f 3 2
24. Munkajogi és TB alapismeretek 2 0 0 v 3 3
25. Büntető eljárásjogi alapfogalmak 2 0 0 v 3 3 DKNF_BTTM019
26. Büntetés-végrehajtási jogi ismeretek 2 0 0 v 2 3 DKNF_BTTM019
27. Kereskedelmi jogi alapismeretek 2 0 0 v 2 3 DKNF_PETM015
28. Gépírás és levelezés II. 0 2 0 f 2 3
29. Jogi informatika 0 2 0 f 2 3
30. Vám, adó és illetékjog 2 0 0 v 3 3
31. Közigazgatási ügyvitel II. 0 4 0 v 3 3 DKNF_KJTM031
32. Családi jog 2 0 0 v 2 3
33. Igazságügyi ügyvitel II. 0 2 0 f 3 3
34. Közjegyzői és ügyvédi ügyvitel 0 2 0 f 3 3
35. Polgári eljárásjogi alapfogalmak 2 0 0 v 3 3
36. Szakmai gyakorlat 0 0 0 f 30 4
Összes kreditpontszám:120 

Tanulmányi tájékoztató menüpont: (fent, lenyíló menü)

A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).

• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk

Az aktuális mintatanterveket a jobb oldali lenyíló, "Hallgatói tantervek" kiválasztó menüben célszerű leszűrni, mert az követi a szakok mintatantervét érintő változtatásokat (pl.Szenátus által elfogadott határozatok), a .pdf változat viszont csak a félév kezdetekor, a kiadás pillanatában érvényes.


Hallgatói tantervek: (Jobb oldalon)

Tantárgylista (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyak listáját mutatja meg, a tantárgyak alapadataival (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye).
Az oldal naprakészen tartalmazza továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus) is, melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Személyes paraméterek:
- beiratkozás ideje (féléve),
- a szak nyelve,
- a szak neve,
- a szakirány neve
ha még nem választott szakirányt, akkor ezt a feltételt nem kell kitölteni,
ha a szak, és nem a szakirány tantervi tábláját szeretné megnézni, akkor sem kell kitölteni ezt a feltételt,
- tanterv neve – a Neptun rendszerben a Tanulmányok/Mintatanterv menüponton belül a „…” (kék) gombra kattintva feljövő mintatanterv(ek) neve.


Tantárgyak javasolt felvételi rendje (mátrix) – (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyfelvételt kívánja segíteni. Ez egy interaktív táblázat, mely beépített számítási és kijelzési funkciókkal rendelkezik.

Használata megmutatja:
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével a félévenkénti, illetve az összesen teljesített kreditpontszámot,
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével, hogy mely tantárgyak felvétele lehetséges a továbbiakban,
• az adott tantárgy felvételéhez szükséges előtanulmányi követelményeket,
• a mintatantervben szereplő egyes tantárgycsoportokból összesen teljesítendő kreditpontszámot/tantárgy darabszámot, illetve - a teljesített tantárgyak bejelölésével – azt, hogy a választható csoportból teljesített tantárgyak kreditpontja/darabszáma elegendő-e az adott csoport teljesítéséhez.
Az oldal megmutatja továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus), melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.