Hallgatói tanterv szűrési eredmény

Szak: Jogász
Szakirány: Jogász
Tanterv: Jogász (osztatlan) mintatanterv 2017

Kötelező tárgyak:
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp af előtanulmányi
követelmény
1. Jogi alaptan 2 0 0 v 2 1
2. Jog- és társadalomfilozófia 1. 2 2 0 v 4 1
3. Latin nyelv 1. 0 2 0 f 2 1
4. Római jog 1. 2 2 0 v 4 1
5. Propedeutika 2 0 0 f 4 1
6. Egyetemes állam- és jogtörténet 1. 2 2 0 v 4 1
7. Magyar alkotmánytörténet 2 2 0 v 4 1
8. Közgazdaságtan 1 0 0 v 4 1
9. Alkotmányjog 1. 2 2 0 v 4 2
10. Kutatásmódszertan és jogi adatbázisok kezelése 2 0 0 f 2 2
11. Jog- és társadalomfilozófia 2. 2 2 0 v 4 2 DKNO_JETM004
12. Egyetemes állam- és jogtörténet 2. 2 2 0 v 4 2 DKNO_JTTM023
13. Római jog 2. 2 2 0 v 4 2 DKNO_JTTM003
14. Latin nyelv 2. 0 2 0 f 2 2 DKNO_JTTM002
15. Magyar jogtörténet 2 2 0 v 4 2 DKNO_JTTM024
16. Európai közjog és politika 2 2 0 v 4 3
17. Alkotmányjog 2. 2 2 0 v 4 3 DKNO_APTM020
18. Büntetőjog 1 2 2 0 v 4 3 DKNO_JTTM004 ÉS DKNO_JTTM007
19. Jogszociológia 1. 2 0 0 f 2 3
20. Közigazgatási jog 1. 2 2 0 v 4 3 DKNO_JTTM024
21. Nemzetközi jog 1. 2 2 0 v 4 3 DKNO_JTTM004
22. Polgári jog 1. (Általános tanok és személyek joga) 2 2 0 v 4 3 DKNO_JTTM003 ÉS DKNO_JTTM004
23. Alkotmányjog 3. 2 2 0 v 4 4 DKNO_APTM021
24. Büntetőjog 2 2 2 0 v 4 4 DKNO_BTTM006
25. Jogszociológia 2. 2 0 0 f 2 4 DKNO_JETM006
26. Jogászi etika 2 0 0 f 2 4
27. Közigazgatási jog 2. 2 2 0 v 4 4 DKNO_KJTM022
28. Nemzetközi jog 2. 2 2 0 av 4 4 DKNO_NJTM005
29. Polgári jog 2. (Dologi jog és öröklési jog) 2 2 0 v 4 4 DKNO_PETM030
30. Büntetőjog 3 2 2 0 v 4 5 DKNO_BTTM007
31. Munkajog I. 2 2 0 v 4 5 DKNO_PETM030
32. Közigazgatási jog 3. 2 2 0 v 4 5 DKNO_KJTM023
33. Polgári jog 3. (Kötelmi jog általános rész) 2 2 0 v 4 5 DKNO_PETM031 ÉS DKNO_JTTM005
34. Polgári perjog 1. 2 2 0 v 4 5 DKNO_PETM030
35. Munkajog II. 2 2 0 v 4 6 DKNO_KATM037
36. Büntető eljárásjog 1. 2 2 0 v 4 6 DKNO_BTTM007
37. Büntetőjog 4 2 2 0 v 4 6 DKNO_BTTM008
38. Közigazgatási jog 4. 2 2 0 v 4 6 DKNO_KJTM017
39. Polgári jog 4. (Kötelmi jog különös rész) 2 2 0 v 4 6 DKNO_PETM011
40. Polgári perjog 2. 2 2 0 av 4 6 DKNO_PETM018
41. Politológia 1. 2 2 0 v 4 7
42. Büntető eljárásjog 2 2 2 0 av 4 7 DKNO_BTTM002
43. Kriminológia I. 2 0 0 f 2 7 DKNO_JTTM007 ÉS DKNO_JTTM004
44. Társasági és szövetkezeti jog 2 2 0 v 4 7 DKNO_PETM012
45. Pénzügyi jog 1. 2 2 0 v 4 7 DKNO_KJTM017
46. Nemzetközi magánjog 1. 2 2 0 v 4 7 DKNO_PETM011
47. Polgári jog 5. (Családi jog) 2 0 0 v 2 7 DKNO_PETM030
48. Polgári jog 6. (Szerzői jog és iparjogvédelem) 2 0 0 v 2 7 DKNO_PETM031
49. Politológia 2. 2 0 0 v 2 8 DKNO_APTM017
50. Kriminológia II. 2 0 0 f 2 8 DKNO_BTTM020 ÉS DKNO_JETM006
51. Államelmélet 2 2 0 v 6 8 DKNO_PETM019
52. Kereskedelmi jog 2 2 0 v 4 8 DKNO_PETM012
53. Pénzügyi jog 2. 2 2 0 v 4 8 DKNO_KJTM018
54. Nemzetközi magánjog 2. 2 2 0 v 4 8 DKNO_PETM012
55. Európai Unió kereskedelmi joga 2 2 0 v 4 8 DKNB_NJTM009
56. Kriminalisztika 2 0 0 v 2 9 DKNO_BTTM002
57. Büntetés-végrehajtási jog 2 2 0 v 4 9 DKNO_BTTM002
58. Jogbölcselet 2 2 0 v 6 9 DKNO_PETM019
59. Szakmai gyakorlat, jogász 0 0 0 a 0 9 DKNO_PETM011 ÉS DKNO_KJTM017 ÉS DKNO_BTTM008
60. Agrárjog 2 2 0 v 4 9 DKNO_PETM012
61. Környezetjog 2 0 0 v 2 9
62. Az elektronikus eljárások jogi informatikája 0 2 0 f 2 9 DKNO_PETM018 ÉS DKNO_KJTM017
63. Polgári nemperes eljárások joga 2 0 0 v 2 9 DKNO_PETM019
64. Záróvizsga felkészítő 4 0 0 a 0 10 DKNO_JETM010 ÉS DKNO_JETM011
Összes kreditpontszám:220 


Diplomamunka-konzultáció Jogász
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Diplomamunka-konzultáció 0 0 0 f 30 DKNO_JETM011
2. Diplomamunka-konzultáció 0 0 0 f 30 DKNO_JETM011
3. Diplomamunka-konzultáció 0 0 0 f 30 DKNO_JETM011
4. Diplomamunka-konzultáció 0 0 0 f 30 DKNO_JETM011
5. Diplomamunka-konzultáció 0 0 0 f 30 DKNO_JETM011
6. Diplomamunka-konzultáció 0 0 0 f 30 DKNO_JETM011
7. Diplomamunka-konzultáció 0 0 0 f 30
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 30


Testnevelési tárgyak
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Testnevelés / Úszás 0 2 0 a 0
2. Testnevelés / Erő 0 2 0 a 0
3. Testnevelés / Állóképesség 0 2 0 a 0
4. Testnevelés / Sportági ismeret 0 2 0 a 0


Fakultatív tantárgycsoport
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Önkéntes segítő gyakorlat 0 1 2 f 2
2. Winter Seminar 2 0 0 f 2
3. Adatvédelmi ismeretek 2 0 0 v 3 DKNO_APTM022
4. Magyarország politikatörténete 1989 után 2 0 0 f 2
5. Parliaments In Central-Eastern Europe 2 0 0 f 2
6. Jogalkotástan 2 0 0 f 2 DKNO_APTM020
7. A demokrácia, a piacgazdaság és a tulajdon alkotmányos értékei 2 0 0 f 2 DKNO_APTM022
8. Egészségügyi jog 2 0 0 v 4
9. Magyarország 1956. 0 2 0 v 2
10. A 17-18. századi végrendeletek 0 2 0 v 2
11. Az alkotmánybíráskodás az egyetemes és magyar jogtörténetben 0 2 0 v 2
12. Gróf Széchenyi István a nemzet építő mérnöke 0 2 0 f 2
13. Ingatlan-nyilvántartási jog 2 0 0 v 2
14. Fuvarjog 3 0 0 v 4 DKNB_JETM001 VAGY DKNO_JETM002
15. A munkajogi felelősség elmélete és gyakorlata 0 2 0 f 2 DKNB_KATM038
16. Nők a munka világában 0 2 0 f 2
17. Nemzetközi pénzügyek 2 0 0 v 4
18. A házastársak és az élettársak személyi és vagyoni viszonyai 2 0 0 f 2
19. Polgári anyagi jog a közjegyzői gyakorlatban 2 0 0 f 2
20. Emberi jogi jogesetek elemzése 2 0 0 f 2 DKNO_APTM022
21. Felforgató technológiák és az alapjogok 2 0 0 b-5 2 DKNO_APTM022
22. Judicial Expert in Criminal Procedure 2 0 0 f 2
23. Büntetésvégrehajtási jog a gyakorlatban 2 0 0 f 2
24. Büntetőeljárási retorika 0 2 0 f 2 DKNO_BTTM008 ÉS DKNO_BTTM002
25. Egészségügyi büntetőjog 0 2 0 f 2 (DKNO_BTTM006 VAGY N_BT16 ) ÉS (DKNO_BTTM008 VAGY N_BT20 )
26. Bioetika és büntetőjog 0 2 0 f 2 (DKNO_BTTM006 VAGY N_BT16 ) ÉS (DKNO_BTTM008 VAGY N_BT20 )
27. Adatvédelem a büntetőjogban 0 2 0 f 2 (DKNO_BTTM006 VAGY N_BT16 ) ÉS (DKNO_BTTM008 VAGY N_BT20 )
28. The Legal System and Various Approaches to Law 2 0 0 f 4
29. Comparative Legal Reasoning 2 0 0 f 4
30. Szociologikum, politikum és logikum a jogban 0 2 0 f 2
31. Jogrendszer- és jogrend-felfogások 0 2 0 f 2
32. Magyar állam- és jogbölcseleti anzix 0 2 0 f 2
33. Klasszikus és modern jogelméleti irányzatok 0 2 0 f 2
34. Angolszász jogalkalmazás- és jogértelmezés-elméletek 0 2 0 f 2
35. Az állam megjelenítése: neve, szimbólumai, reprezentációja 0 2 0 f 2
36. Az olasz közjog és alkotmányosság elméleti alapjai 0 2 0 f 2
37. A szuverenitás-fogalom változásai 0 2 0 f 2
38. Ókori források elemzése az egyetemes jogtörténet köréből 0 2 0 v 2
39. Római jogi intézmények antik szerzők műveiben 0 2 0 v 2
40. Nehéz jogi esetek 0 2 0 v 2
41. Praktische Rechtsvergleichung 0 2 0 v 2
42. Einführung in das deutsche Recht 1. 0 2 0 v 2
43. Einführung in das deutsche Recht 2. 0 2 0 v 2
44. Állami egyházjog 0 2 0 f 2
45. Labour case law of the European courts 0 2 0 f 4
46. Globalizáció és jog 2 0 0 f 2 DKNO_PETM012
47. A nemzetközi fizetések gyakorlata 2 0 0 f 2
48. Nemzetközi versenyjog 2 0 0 f 2 DKNO_PETM012
49. Értékpapírjog 2 0 0 f 2 DKNO_PETM012
50. Meggyőzés és hatásos fogalmazás a jogászi hivatásban 0 2 0 f 2 DKNO_KATM037 ÉS DKNO_PETM031
51. A helyi területi közigazgatás reformja és működése 0 2 0 f 2
52. A makroprudenciális politika eszközei 0 2 0 f 2
53. Az iparigazgatás joga 0 2 0 f 2
54. Médiaigazgatás 0 2 0 f 2
55. Hírközlési igazgatás és az e-kormányzás 0 2 0 f 2
56. Prohibition of the Use of Force in International Law: Evolution and Contemporary Issues 2 0 0 f 2
57. International Dimensions of Alternative Despute Resolution 0 2 0 f 2
58. Export Contracts 2 0 0 f 2
59. Introduction to EU Public Law 2 0 0 f 2
60. EU Commercial Law 2 0 0 f 2
61. International Environmental Cases and Judicial Decisions 0 2 0 f 2
62. EU-jogi esettanulmányok 0 2 0 f 2
63. EU and International Intellectual Property Law 2 0 0 b-5 4
64. Szerződéstípusok a gyakorlatban 2 0 0 f 2
65. A hibás teljesítés összehasonlító jogi elemzése 2 0 0 f 2
66. Iparjogvédelem a gyakolatban 2 0 0 f 2
67. Ügyvédi hivatás a gyakorlatban 0 2 0 f 2
68. A szerződési jog általános szabályainak érvényesülése a gyakorlatban 0 2 0 f 2
69. Exchange Course 3. 0 0 0 f 4
70. Innováció- és kutatáskommunikáció I. 0 0 0 f 5
71. Innováció- és kutatáskommunikáció II. 0 0 0 f 5
72. Design culture 2 0 0 v 2
73. Prezentációs technikák 0 2 0 f 2
74. Bevezetés a kommunikáció- és reklámtörténetbe 2 0 0 v 2
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 20


Választható szakmai tantárgycsoport
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. A parlamentarizmus modelljei 2 0 0 f 2 DKNO_APTM020
2. Választási rendszerek 2 0 0 f 2 DKNO_APTM020
3. Kormányzástan 2 0 0 f 2
4. A véleményszabadság határai 2 0 0 f 2 DKNO_APTM022
5. Büntetésvégrehajtási jog története I. 0 2 0 v 2
6. Fejezetek a magyar büntetőjog történetéből 0 2 0 v 2
7. Büntetésvégrehajtási jog története II. 0 2 0 v 2
8. Bevezetés a polgári jogi jogesetek megoldásába 0 2 0 f 2
9. Jogtörténeti históriák - Jogalkalmazás Szent Istvántól a Kádár-korszakig 0 2 0 v 2
10. Kivételes jogrend és hatalom szabályozása és alkalmazása a 19-20. században 0 2 0 v 2
11. Munkajogi retorika 0 2 0 f 2 DKNO_KATM037
12. Jogesetmegoldás a társasági és kereskedelmi jog köréből 0 2 0 f 2
13. EU Business Law 2 0 0 f 2
14. Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 2 0 0 f 2
15. Állampolgárság, kettős állampolgárság, hontalanság 2 0 0 f 2
16. Az EU külkapcsolati joga 2 0 0 f 2
17. Világűrjog 2 0 0 f 2
18. Világűrjog: jogesetmegoldó gyakorlatok 0 2 0 f 2
19. Kártérítési jogesetek elemzése 2 0 0 f 2 DKNO_PETM031 ; a 2020-07-20 előtt kezdetteknek nincs
20. Szerzői jog 2 0 0 f 2
21. Fogyasztóvédelmi jog 2 0 0 f 2 DKNO_PETM031 ; a 2020-07-20 előtt kezdetteknek nincs
22. Polgári alanyi jogok és alkotmányos alapjogok 2 0 0 f 2
23. Gyermekvédelem a gyakorlatban 2 0 0 f 2 DKNO_PETM030 ; a 2020-07-20 előtt kezdetteknek nincs
24. Alkotmánybíráskodás modelljei 2 0 0 f 2 DKNO_APTM021
25. Bűnözés és bűnüldözés határok nélkül - a nemzetközi együttműködés gyakorlati kérdései 2 0 0 f 2
26. Igazságügyi orvostan 2 0 0 f 2
27. Gazdasági bűnözés a bírói gyakorlatban 2 0 0 f 2
28. Büntetőeljárás a gyakorlatban 2 0 0 f 2
29. Helyszíni szemle szerepe a bizonyításban 2 0 0 f 2
30. Büntetőjogi jogeset-megoldás 1. 2 0 0 f 2
31. Büntetőjogi jogeset-megoldás 2. 2 0 0 f 2
32. Szabálysértési jog a gyakorlatban 2 0 0 f 2
33. Büntető igazságszolgáltatás és alkotmányosság 2 0 0 f 2 DKNO_APTM020 ÉS DKNO_BTTM006
34. A jogállamiság kérdései – államelméleti és jogelméleti aspektusból 2 0 0 f 2
35. Közhatalom és közjog – a jogi-jogászi államelméletek alapkérdései 2 0 0 f 2
36. Az elektronikus sajtó hazai jogtörténete 0 2 0 v 2
37. Állam elleni bűncselekmények szabályozása a jogtörténetben 0 2 0 v 2
38. Fejezetek a magyar katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás köréből 0 2 0 v 2
39. Tulajdonelméletek a XVI. századtól napjainkig 0 2 0 v 2
40. Migráció - történelem - jog (1880-1939) 0 2 0 v 2
41. Biztosítási jog 2 0 0 f 2 DKNO_PETM012
42. Közbeszerzés a gyakorlatban 2 0 0 f 2
43. Szövetkezeti jogi ismeretek 2 0 0 f 2
44. Társasági jog Európában, az Egyesült Államokban és Japánban 2 0 0 f 2 DKNO_PETM012
45. A logisztikai rendszerek jogi szabályozása 0 2 0 f 2
46. Társadalombiztosítási és szociális jog 2 0 0 f 2
47. Közigazgatási jogesetmegoldás 0 2 0 f 2
48. Közigazgatási perjog 0 2 0 f 2
49. Közszolgáltatások szervezése és igazgatása 0 2 0 f 2
50. Közpénzügyek 0 2 0 f 2
51. Nemzetközi pénzügyi jog 2 0 0 f 2
52. Jogesetmegoldás a nemzetközi kollíziós magánjog köréből 0 2 0 f 2
53. Jogesetmegoldás a nemzetközi gazdasági kapcsolatok köréből 0 2 0 f 2
54. Nemzetközi környezetvédelmi jog 2 0 0 f 2
55. Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban 2 0 0 f 2
56. A belső piac működése a gyakorlatban 2 0 0 f 2
57. A kontraktuális felelősség összehasonlító jogi elemzése 2 0 0 f 2
58. A szerződés érvénytelensége 2 0 0 f 2
59. Személyiségvédelem a gyakorlatban 0 2 0 f 2 DKNO_PETM030 ; a 2020-07-20 előtt kezdetteknek nincs
60. European and Hungarian Consumer Law 2 0 0 f 2
61. Vállalati igazgatás 2 0 0 f 2
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 20


Évfolyamdolgozat 1.
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Évfolyamdolgozat 1. 0 2 0 f 5
2. Évfolyamdolgozat 1 0 2 0 f 5
3. Évfolyamdolgozat 1. 0 2 0 f 5
4. Évfolyamdolgozat 1. 0 2 0 f 5
5. Évfolyamdolgozat 1. 0 2 0 f 5
6. Évfolyamdolgozat 1. 0 2 0 f 5
7. Évfolyamdolgozat 1. 2 0 0 f 5
8. Évfolyamdolgozat 1. 0 2 0 f 5
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 5


Évfolyamdolgozat 2.
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Évfolyamdolgozat 2. 0 2 0 f 5 DKNO_APTM027 VAGY DKNO_BTTM026 VAGY DKNO_JETM021 VAGY DKNO_JTTM039 VAGY DKNO_KATM057 VAGY DKNO_KJTM002 VAGY DKNO_NJTM027 VAGY DKNO_PETM025
2. Évfolyamdolgozat 2 0 2 0 f 5 DKNO_BTTM026 VAGY DKNO_APTM027 VAGY DKNO_JETM021 VAGY DKNO_JTTM039 VAGY DKNO_KATM057 VAGY DKNO_KJTM002 VAGY DKNO_NJTM027 VAGY DKNO_PETM025
3. Évfolyamdolgozat 2. 0 2 0 f 5 DKNO_JETM021 VAGY DKNO_APTM027 VAGY DKNO_BTTM026 VAGY DKNO_JTTM039 VAGY DKNO_KATM057 VAGY DKNO_KJTM002 VAGY DKNO_NJTM027 VAGY DKNO_PETM025
4. Évfolyamdolgozat 2. 0 2 0 f 5 DKNO_JTTM039 VAGY DKNO_APTM027 VAGY DKNO_BTTM026 VAGY DKNO_JETM021 VAGY DKNO_KATM057 VAGY DKNO_KJTM002 VAGY DKNO_NJTM027 VAGY DKNO_PETM025
5. Évfolyamdolgozat 2. 0 2 0 f 5 DKNO_KATM057 VAGY DKNO_APTM027 VAGY DKNO_BTTM026 VAGY DKNO_JETM021 VAGY DKNO_JTTM039 VAGY DKNO_KJTM002 VAGY DKNO_NJTM027 VAGY DKNO_PETM025
6. Évfolyamdolgozat 2. 0 2 0 f 5 DKNO_KJTM002 VAGY DKNO_APTM027 VAGY DKNO_BTTM026 VAGY DKNO_JETM021 VAGY DKNO_JTTM039 VAGY DKNO_KATM057 VAGY DKNO_NJTM027 VAGY DKNO_PETM025
7. Évfolyamdolgozat 2. 2 0 0 f 5 DKNO_APTM027 VAGY DKNO_BTTM026 VAGY DKNO_JETM021 VAGY DKNO_JTTM039 VAGY DKNO_KATM057 VAGY DKNO_KJTM002 VAGY DKNO_NJTM027 VAGY DKNO_PETM025 ; a 2021-08-01 előtt kezdetteknek nincs
8. Évfolyamdolgozat 2. 0 2 0 f 5 DKNO_PETM025 VAGY DKNO_APTM027 VAGY DKNO_BTTM026 VAGY DKNO_JETM021 VAGY DKNO_JTTM039 VAGY DKNO_KATM057 VAGY DKNO_KJTM002 VAGY DKNO_NJTM027
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 5

Tanulmányi tájékoztató menüpont: (fent, lenyíló menü)

A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).

• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk

Az aktuális mintatanterveket a jobb oldali lenyíló, "Hallgatói tantervek" kiválasztó menüben célszerű leszűrni, mert az követi a szakok mintatantervét érintő változtatásokat (pl.Szenátus által elfogadott határozatok), a .pdf változat viszont csak a félév kezdetekor, a kiadás pillanatában érvényes.


Hallgatói tantervek: (Jobb oldalon)

Tantárgylista (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyak listáját mutatja meg, a tantárgyak alapadataival (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye).
Az oldal naprakészen tartalmazza továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus) is, melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Személyes paraméterek:
- beiratkozás ideje (féléve),
- a szak nyelve,
- a szak neve,
- a szakirány neve
ha még nem választott szakirányt, akkor ezt a feltételt nem kell kitölteni,
ha a szak, és nem a szakirány tantervi tábláját szeretné megnézni, akkor sem kell kitölteni ezt a feltételt,
- tanterv neve – a Neptun rendszerben a Tanulmányok/Mintatanterv menüponton belül a „…” (kék) gombra kattintva feljövő mintatanterv(ek) neve.


Tantárgyak javasolt felvételi rendje (mátrix) – (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyfelvételt kívánja segíteni. Ez egy interaktív táblázat, mely beépített számítási és kijelzési funkciókkal rendelkezik.

Használata megmutatja:
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével a félévenkénti, illetve az összesen teljesített kreditpontszámot,
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével, hogy mely tantárgyak felvétele lehetséges a továbbiakban,
• az adott tantárgy felvételéhez szükséges előtanulmányi követelményeket,
• a mintatantervben szereplő egyes tantárgycsoportokból összesen teljesítendő kreditpontszámot/tantárgy darabszámot, illetve - a teljesített tantárgyak bejelölésével – azt, hogy a választható csoportból teljesített tantárgyak kreditpontja/darabszáma elegendő-e az adott csoport teljesítéséhez.
Az oldal megmutatja továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus), melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.