Hallgatói tanterv szűrési eredmény

Szak: Igazságügyi igazgatási
Szakirány: Igazságügyi igazgatási
Tanterv: Igazságügyi igazgatási (BA) mintatanterv 2017

Kötelező tárgyak:
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp af előtanulmányi
követelmény
1. Szociológia 2 0 0 v 4 1
2. Jogtani alapvonalak 2 0 0 v 3 1
3. Bevezetés az igazságszolgáltatás történetébe 2 0 0 v 2 1
4. Bevezetés a jogi informatikába 2 0 0 f 2 1
5. EU jogi és igazságügyi ismeretek 2 0 0 v 3 1
6. Civilisztika 1. (Általános tanok és személyek joga) 2 0 0 v 4 1
7. Statisztika 0 2 0 v 2 1
8. Menedzsment 2 0 0 v 4 1
9. Közgazdaságtan 1 0 0 v 4 1
10. Igazságügyi szervezet és igazgatás 2 0 0 v 2 2 DKNB_JTTM033
11. Politológia 2 0 0 v 3 2
12. Alkotmányjog 2 0 0 v 3 2
13. Bevezetés a bűnügyi tudományokba 2 2 0 v 3 2
14. Ingatlan-nyilvántartási jog 2 0 0 v 2 2
15. Közigazgatási szervezet és eljárások 2 2 0 v 4 2
16. Igazságügyi statisztika 2 0 0 f 2 2 KGNB_GETM004
17. Civilisztika 2. (Dologi jog és öröklési jog) 2 0 0 v 3 2 DKNB_PETM021
18. Szakmai idegen nyelv I/1. 0 2 0 f 3 2
19. Kommunikációs ismeretek 0 2 0 f 4 2
20. A büntetőeljárás alapjai 2 0 0 v 2 3 DKNB_BTTM029
21. Kriminológiai alapok 2 0 0 f 2 3
22. Munkajogi és TB alapismeretek 2 0 0 v 3 3
23. Közszolgálati munkajog 2 0 0 v 4 3 DKNB_KJTM013
24. A mediáció és jogi szabályozása 2 0 0 f 4 3 KGNB_VKTM007
25. Polgári peres és nemperes eljárások 2 0 0 v 3 3 DKNB_PETM021
26. Civilisztika 3. (Kötelmi jog általános rész) 2 0 0 v 3 3 DKNB_PETM029
27. Civilisztika 4. (Családi jog) 2 0 0 v 3 3 DKNB_PETM029
28. Szakmai idegen nyelv I/2. 0 2 0 f 3 3
29. Tárgyalási stratégiák, prezentációs technikák 0 2 0 f 2 4
30. Adatvédelmi ismeretek 2 0 0 v 3 4 DKNB_APTM019
31. Kriminalisztikai alapok 0 2 0 f 2 4 DKNB_BTTM010
32. Büntetés-végrehajtási ismeretek 2 0 0 v 2 4 DKNB_BTTM010
33. Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód jogi alapjai 2 0 0 v 4 4
34. Igazságügyi alkalmazottak jogállása 2 0 0 f 2 4 DKNB_APTM011
35. A közmenedzsment alapjai 2 0 0 v 2 4 DKNB_KJTM013
36. Közbevételi jog 2 0 0 v 4 4 DKNB_KJTM013
37. Civilisztika 5. (Fogyasztóvédelmi jog) 2 0 0 v 2 4 DKNB_PETM032
38. Igazságügyi szolgálat 0 2 0 f 3 5 DKNB_KJTM013
39. Ügyészségi szervezet, eljárás és ügyvitel 0 2 0 f 3 5 DKNB_APTM011
40. Az igazságszolgáltatás etikája 2 0 0 v 3 5
41. A bírósági ügyvitel alapjai 0 2 0 f 3 5 DKNB_PETM017 ÉS DKNB_KJTM025
42. Közjegyzői szervezet, eljárás és ügyvitel 0 2 0 f 3 5 DKNB_PETM017 ÉS DKNB_KJTM025
43. A végrehajtói szervezet, eljárás és ügyvitel 0 2 0 f 3 5 DKNB_PETM017 ÉS DKNB_KJTM025
44. Az ügyvédi irodák ügyvitele 0 2 0 f 3 5 DKNB_PETM017 ÉS DKNB_KJTM025
45. Civilisztika 6. (Társasági jog) 2 0 0 v 3 5 DKNB_PETM032
46. Szakdolgozat felkészítő 0 2 0 f 2 6
47. Szakdolgozati konzultáció 0 0 0 f 20 6
Összes kreditpontszám:153 


Testnevelési tárgyak
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Testnevelés / Úszás 0 2 0 a 0
2. Testnevelés / Erő 0 2 0 a 0
3. Testnevelés / Állóképesség 0 2 0 a 0
4. Testnevelés / Sportági ismeret 0 2 0 a 0


Választható tantárgycsoport
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Önkéntes segítő gyakorlat 0 1 2 f 2
2. Winter Seminar 2 0 0 f 2
3. Magyarország politikatörténete 1989 után 2 0 0 f 2
4. A parlamentarizmus modelljei 2 0 0 f 2 DKNB_APTM019
5. Választási rendszerek 2 0 0 f 2 DKNB_APTM019
6. Kormányzástan 2 0 0 f 2
7. A véleményszabadság határai 2 0 0 f 2 DKNB_APTM019
8. Parliaments In Central-Eastern Europe 2 0 0 f 2
9. Jogalkotástan 2 0 0 f 2 DKNB_APTM019
10. A demokrácia, a piacgazdaság és a tulajdon alkotmányos értékei 2 0 0 f 2 DKNB_APTM019
11. Egészségügyi jog 2 0 0 v 4
12. Büntetésvégrehajtási jog története I. 0 2 0 v 2
13. A 17-18. századi végrendeletek 0 2 0 v 2
14. Fejezetek a magyar büntetőjog történetéből 0 2 0 v 2
15. Büntetésvégrehajtási jog története II. 0 2 0 v 2
16. Bevezetés a polgári jogi jogesetek megoldásába 0 2 0 f 2
17. Az alkotmánybíráskodás az egyetemes és magyar jogtörténetben 0 2 0 v 2
18. Jogtörténeti históriák - Jogalkalmazás Szent Istvántól a Kádár-korszakig 0 2 0 v 2
19. Kivételes jogrend és hatalom szabályozása és alkalmazása a 19-20. században 0 2 0 v 2
20. Gróf Széchenyi István a nemzet építő mérnöke 0 2 0 f 2
21. BIIR használata 0 2 0 f 2
22. Gépírás I. 0 2 0 f 2
23. Gépírás II. 0 2 0 f 2
24. E-ügyintézés a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban 2 0 0 f 2
25. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének elmélete és gyakorlata 2 0 0 f 2 DKNB_KJTM013
26. EU Business Law 2 0 0 f 2
27. A szellemi alkotások Uniós szabályozása 2 0 0 f 2
28. Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 2 0 0 f 2
29. Állampolgárság, kettős állampolgárság, hontalanság 2 0 0 f 2
30. Az EU külkapcsolati joga 2 0 0 f 2
31. Nemzetközi pénzügyek 2 0 0 v 4
32. Az Európai Unió szektorális politikái 2 0 0 f 2
33. A házastársak és az élettársak személyi és vagyoni viszonyai 2 0 0 f 2
34. Kártérítési jogesetek elemzése 2 0 0 f 2 DKNO_PETM031 ; a 2020-07-20 előtt kezdetteknek nincs
35. Szerzői jog 2 0 0 f 2
36. BÜSZ felkészítő 2 0 0 f 2
37. Polgári alanyi jogok és alkotmányos alapjogok 2 0 0 f 2
38. Polgári anyagi jog a közjegyzői gyakorlatban 2 0 0 f 2
39. Gyermekvédelem a gyakorlatban 2 0 0 f 2 DKNO_PETM030 ; a 2020-07-20 előtt kezdetteknek nincs
40. Állami egyházjog 0 2 0 f 2
41. EU and International Intellectual Property Law 2 0 0 b-5 4
42. Ökológiai ökonómia 2 0 0 v 4
43. Exchange Course 3. 0 0 0 f 4
44. Bevezetés az innováció- és kutatáskommunikációba I. 0 0 0 f 5
45. Bevezetés az innováció- és kutatáskommunikációba II. 0 0 0 f 5
46. Design culture 2 0 0 v 2
47. Kreatív kézírás 0 2 0 f 2
48. Önarculat 1 1 0 f 2
49. Építészeti praxis metodológia 2 0 0 v 2
50. Bevezetés a kommunikáció- és reklámtörténetbe 2 0 0 v 2
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 10


Idegen nyelvi felkészítő
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Gazdasági szakmai nyelvvizsgára felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
2. Gazdasági szakmai nyelvvizsgára felkészítő II. 0 4 0 b-3 0
3. ORIGO általános középfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
4. ORIGO általános felsőfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
5. Idegenforgalmi szakmai középfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
6. Idegenforgalmi szakmai felsőfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 f 0
7. TELC általános középfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 b-3 0
8. TELC általános felsőfokú nyelvvizsga felkészítő I. 0 4 0 f 0
9. ORIGO általános középfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 b-3 0 KGNB_NOKM014
10. ORIGO általános felsőfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 b-3 0 KGNB_NOKM015
11. TELC általános középfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 b-3 0 KGNB_NOKM018
12. TELC általános felsőfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 f 0 KGNB_NOKM019
13. Idegenforgalmi szakmai középfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 b-3 0 KGNB_NOKM016
14. Idegenforgalmi szakmai felsőfokú nyelvvizsga felkészítő II. 0 4 0 f 0 KGNB_NOKM017


Évfolyamdolgozat
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
heti
labor
bszf. krp előtanulmányi
követelmény
1. Évfolyamdolgozat 0 2 0 f 3
2. Évfolyamdolgozat 0 2 0 f 3
3. Évfolyamdolgozat 0 2 0 f 3
4. Évfolyamdolgozat 0 2 0 f 3
5. Évfolyamdolgozat 0 2 0 f 3
6. Évfolyamdolgozat 0 2 0 f 3
7. Évfolyamdolgozat 0 2 0 f 3
8. Évfolyamdolgozat 0 2 0 f 3
A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma: 3

Tanulmányi tájékoztató menüpont: (fent, lenyíló menü)

A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).

• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk

Az aktuális mintatanterveket a jobb oldali lenyíló, "Hallgatói tantervek" kiválasztó menüben célszerű leszűrni, mert az követi a szakok mintatantervét érintő változtatásokat (pl.Szenátus által elfogadott határozatok), a .pdf változat viszont csak a félév kezdetekor, a kiadás pillanatában érvényes.


Hallgatói tantervek: (Jobb oldalon)

Tantárgylista (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyak listáját mutatja meg, a tantárgyak alapadataival (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye).
Az oldal naprakészen tartalmazza továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus) is, melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Személyes paraméterek:
- beiratkozás ideje (féléve),
- a szak nyelve,
- a szak neve,
- a szakirány neve
ha még nem választott szakirányt, akkor ezt a feltételt nem kell kitölteni,
ha a szak, és nem a szakirány tantervi tábláját szeretné megnézni, akkor sem kell kitölteni ezt a feltételt,
- tanterv neve – a Neptun rendszerben a Tanulmányok/Mintatanterv menüponton belül a „…” (kék) gombra kattintva feljövő mintatanterv(ek) neve.


Tantárgyak javasolt felvételi rendje (mátrix) – (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyfelvételt kívánja segíteni. Ez egy interaktív táblázat, mely beépített számítási és kijelzési funkciókkal rendelkezik.

Használata megmutatja:
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével a félévenkénti, illetve az összesen teljesített kreditpontszámot,
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével, hogy mely tantárgyak felvétele lehetséges a továbbiakban,
• az adott tantárgy felvételéhez szükséges előtanulmányi követelményeket,
• a mintatantervben szereplő egyes tantárgycsoportokból összesen teljesítendő kreditpontszámot/tantárgy darabszámot, illetve - a teljesített tantárgyak bejelölésével – azt, hogy a választható csoportból teljesített tantárgyak kreditpontja/darabszáma elegendő-e az adott csoport teljesítéséhez.
Az oldal megmutatja továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus), melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.