Tantárgyválasztás a 2019/20-as tanév őszi félévére

 

A 2019/20-as tanév ŐSZI félévére vonatkozó TANTÁRGYVÁLASZTÁS

  2019. Szeptember 2. (hétfő), 06:00 !!!– szeptember 7. (szombat), 23:59 között lesz

Tárgyfelvételnél pipálja be a "CSAK MEGHIRDETETT TÁRGYAK" jelölőnégyzetet, ellenkező esetben nem lát kurzusokat és nem tud tárgyat felvenni, továbbá válassza ki a 2019/20/1 félévet. A tantárgyválasztás során a szakos és a specializációs (szakirányos) tárgyak közül lehet tantárgyakat felvenni.

 

FONTOS!!!

 

  • A tantárgyválasztás feltétele, hogy a bejelentkezés a tárgyfelvétel előtt aktív félévre megtörténjen.
  • A tárgyválasztás során a TVSz. szabályainak megfelelően csak és kizárólag azokat a tantárgyakat engedi felvenni a rendszer, melyek előtanulmányi követelményét már teljesítette.

 

 

Kérjük folyamatosan kísérje figyelemmel a 2018/19/2 félév érdemjegyeinek berögzítését, és az esetlegesen észlelt hiányosságot vagy eltérést az illetékes tanszéknek/oktatónak ill. tanulmányi ügyintézőjének jelezze!

 

  • Tantárgy(ak) felvétele, ill. leadása a TVSz. szabályainak megfelelően csak és kizárólag a tanévi időbeosztásban meghatározott időszakban, a Neptun rendszeren keresztül a hallgató által lehetséges. A felvett tantárgylistán utólagos módosítást a TO ügyintéző sem hajthat végre.
  • TVSz. 51.§(6)   A hallgató feladata a tanulmányi előrehaladás vizsgálat ellenőrzése a Neptunban (kötelező törzsanyag, specializációs tantárgyak, válaszható csoportok), a TO/FK ügyintéző a tanulmányok folyamán erről felvilágosítást csak kifejezett hallgatói kérésre nyújt.
  • TVSz. 73.§(6)   A végbizonyítvány kiállításához kapcsolódó ellenőrzést a TO/FK ügyintézője a hallgató ZV jelentkezését követően a ZV-t megelőző vizsgaidőszak végén köteles elvégezni. Amennyiben ekkor megállapítást nyer, hogy a hallgató önhibájából valamely tantárgyat, vagy tantárgycsoportot nem teljesített, ennek pótlására csak a soron következő félévben van lehetőség.

 

 

Felhívjuk a Hallgatók figyelmét az alábbiakra:

 

 

Tanévi időbeosztás az alábbi elérésen tekinthető meg.

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Szorgalmi időszak vége 2020. május 9.