Tájékoztató az IV (ismételt vizsga) díj fizetéséről

ImageFelhívjuk figyelmüket, hogy a TJSZ 13. sz. mellékletében (Késedelmi, ill. egyéb díj jogcímek) tájékozódhat a külön eljárási díjak tételeiről és a kiírás módjáról.

Kiemelten tájékoztatjuk az alábbi két eljárási díjról:


Ismételt vizsgadíj fizetése (IV-díj)

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény értelmében ugyanazon tantárgyból tett első illetve második (első ismételt) vizsga ingyenes, azonban minden további vizsga után ismételtvizsga díjat (IV díj) kell fizetni.

UGYANAZON TANTÁRGYBÓL történő ismételt tárgyfelvétel esetén a korábbi félévek sikertelen vizsgáinak száma hozzáadódik a folyó félév vizsgáinak számához.

Az UGYANAZON TANTÁRGYBÓL letett vizsgák számításánál és ellenőrzésénél az első figyelembe vett félév a 2006/07-es tanév tavaszi féléve. Amennyiben Ön az intézményi integráció idején (2015/16/2 félév) Apáczai Csere János Kar, valamint a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar valamely képzésén aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, abban az esetben az alábbiak szerint:

AK hallgatói számára 2010/11/2 félév

MÉK hallgatói számára 2015/16/2 félév

Ez azt jelenti, hogy aki a jelölt félévben, vagy azt követően bármely félévben vett fel és nem teljesített egy bizonyos tantárgyat, UGYANAZON TANTÁRGYBÓL bármely későbbi félévben tesz vizsgát, az összességében számított harmadik vizsgától kezdődően minden egyes vizsgánál IV díjat kell fizetnie.

Az IV díj fizetése az eddig megszokott módon a Neptun rendszeren keresztül történik, a hallgató írja ki a pénzügyi tételt saját magának, illetve ezután teljesíti is.

Kérjük, feltétlenül gondoskodjon arról, hogy a Neptunos egyenlegét időben töltse fel, mert IV díj befizetésére kiírt tételt csak és kizárólag az egyenlegen lévő összegből tud teljesíteni.

 A banki átutalást igazoló dokumentum NEM elegendő az IV díj befizetéséhez!!!

A Neptun egyenlegre való utalást, kérnénk, hogy úgy tervezze, hogy várhatóan hetente egyszer, pénteki napon fogjuk tudni beolvasni az utalt összeget. Így, ajánlott a kívánt összeget előre elutalni a Neptun számlára, hogy egy esetleges IV-díj fizetés miatt, ne maradjon le vizsgáról.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az utalás napjától számítva minimum egy munkanap, amíg az összeg megérkezik a számlára.

Igazolatlan távolmaradás vizsgáról

A TJSZ 13.sz. mellékletében meghatározott „Igazolatlan távolmaradás vizsgáról” jogcímen kiírható pénzügyi tétel (1.600,- Ft) vizsgaalkalmanként kerül kiírásra a TO/FK által.

A TVSZ 66.§ (8)-(9) értelmében, ha a Hallgató a vizsgáról való távolmaradást nem igazolja, akkor a vizsgajelentkezésénél a „nem igazolt távollét kerül” bejegyzésre. Ez alapján kerül kiírásra az „Igazolatlan távolmaradás vizsgáról” jogcímen kiírható, 1.600,- Ft-os pénzügyi tétel.

Kérjük a Hallgatókat, hogy fokozottan figyeljenek a vizsgajelentkezéseknél, a vizsgaalkalmakon való megjelenésre, az esetleges távollét igazolására az oktató felé.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.