Tájékoztató a Záróvizsga időszakokról, Záróvizsgára jelentkezésről, jelentkezés feltételeiről

Tájékoztatás a Záróvizsga időszakokról, a Záróvizsgára történő jelentkezésről és a jelentkezés feltételeiről

 

     

 

NORMÁL NYÁRI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

2024. június 24. (hétfő) – július 03. (szerda)

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

Záróvizsgára történő jelentkezés szándékának jelzése a Neptun rendszerben:

A 2023/24-es tanévben a záróvizsgára történő jelentkezés első lépése, hogy a Neptun rendszerben a hallgató jelzi szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az ’Ügyintézés / Záróvizsgák’ menüpontban.

A jelentkezését csak egy, megfelelő időszakhoz nyújtsa be:

  • Normál idejű és menetű záróvizsga esetén a normál nyári záróvizsgára való jelentkezés
  • A szakirányú továbbképzések hallgatói számára szakonkénti értesítés alapján történik a jelentkezés.

Jelentkezési időszak neve

ZV jelentkezési időszak kezdete

ZV jelentkezési időszak vége

Záróvizsga időszak kezdete

Záróvizsga időszak vége

2023/24 nyári záróvizsga (normál)

2024.04.22.

08:00

2024.05.06

23:59

2024.06.24

2024.07.03.

2023/24 nyári záróvizsga (Design képzéses hallgatóknak)

2024.04.22.

08:00

2024.05.06

23:59

2024.06.17

2024.06.20

2023/24 nyári záróvizsga 
(csak Ápolás  szakos hallgatóknak)

2024.04.15

08:00

2024.04.29.

23:59

2024.05.27

2024.07.03

2023/24 nyári záróvizsga 
(szakirányú továbbképzés)

2024.04.22.

08:00

2024.05.06.

23:59

2024.06.24.

2024.07.03.

2023/24 nyári záróvizsga időszak (AKMK Növényvédelmi szakmérnöki, Precíziós mezőgazdasági szakmérnök/ szaktanácsadó szakirányú továbbképzés)

 

2024.04.22.

 08:00

 

 

2024.05.06.

23:59

 

2024.05.27

2024.07.03

A „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezés nem vonatkozik a Művészeti kar hallgatóira, a jogász képzésen lévőkre és a doktori iskolát végzőkre.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun rendszerben, aki már abszolvált státuszban van, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát.

Ha a hallgató nem jelentkezik a Neptun rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra”, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

 

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK akik:

-teljesítette vagy a vizsgaidőszakban várhatóan teljesíti a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése)

a szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet a vizsgaidőszak végéig várhatóan teljesíti és igazolja ezt

a testnevelési követelményt teljesítette, amennyiben ezt a tantervi követelmény előírta

korábban szerzett abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ. 83. § (6)

- a Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzuskövetelményeinek teljesítését. TVSZ.77. § (5)

Az Egyetemi Könyvtárba, a Testnevelési és Sportközpontba és a Nemzetközi Programok Központjába a leadott ZV kérvény alapján egységesen kerül megküldésre a jelentkezők névsora. Az adott szervezeti egységek az esetleges kintlévőségeket ellenőrzik. Kérjük, hogy a még fennálló tartozásaikat legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten rendezni szíveskedjenek!

- Tájékoztatjuk, hogy a 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló Kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát a tanulmányi ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Tanulmányi Osztály címére megküldve.

https://neptun.sze.hu/diakigazolvany-leadasa-hallgatoi-jogviszony-megszunese-illetve-tagozatmodositas-eseten

 

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek bármilyen tartozása áll fenn az egyetemmel szemben!

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

***

 

Kérjük, hogy a NEPTUN rendszerben a Tanulmányok/Előrehaladás menüpontban ellenőrizze le az abszolutóriumhoz előírt tantárgyak teljesítését, valamint, kísérje figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen. Amennyiben hiányosságot tapasztal a beírt jegyek terén, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az érintett oktatóval és kezdeményezze az érdemjegy berögzítését.

 

Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiánya van a fent felsoroltak közül!

A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjen az illetékes tanszéknek eljuttatni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun rendszerben ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét. Kérjük, hogy a kari/tanszéki honlapokon tájékozódjon a vállalati/gyakorlati igazolás leadásának módjáról.

A fenti tájékoztató kizárólag a normál menetrendben megrendezendő nyári záróvizsgákra vonatkozik!

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára