Tájékoztató a Záróvizsga időszakokról, Záróvizsgára jelentkezésről, jelentkezés feltételeiről

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Tájékoztatás a Záróvizsga időszakokról, a Záróvizsgára történő jelentkezésről és a jelentkezés feltételeiről

     

NORMÁL NYÁRI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

2019. június 19. (szerda) - június 28. (péntek)
A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

 

Záróvizsgára történő jelentkezés szándékának jelzése a Neptun-rendszerben:

A 2018/19-as tanévben is a záróvizsgára történő jelentkezés első lépése az lesz, hogy a Neptun-rendszerben Ön jelzi szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az ’Ügyintézés / Záróvizsgák’ menüpontban.

 

A jelentkezését csak egy, megfelelő időszakhoz nyújtsa be:

  •  Normál idejű és menetű záróvizsga esetén a normál nyári záróvizsgára való jelentkezés
  •  A szakirányú továbbképzések hallgatói számára szakonkénti értesítés alapján történik a jelentkezés.
Jelentkezési időszak neve ZV jelentkezési időszak kezdete ZV jelentkezési időszak vége Záróvizsga időszak kezdete Záróvizsga időszak vége
2018/19 nyári záróvizsga (normál) 2019.04.29. 06:00 2019.05.13. 23:59 2019.06.19. 06:00 2019.06.28. 23:59
2018/19 nyári záróvizsga
(csak Ápolás szakos hallgatóknak)
2019.04.15. 06:00 2019.04.29. 23:59 2019.05.14. 06:00 2019.06.20. 23:59
2018/19 nyári záróvizsga
(szakirányú továbbképzés)
2019.04.30. 06:00 2019.05.14. 23:59 2019.06.20. 06:00 2019.06.29. 23:59

 

 

 

 

 
A „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezés nem vonatkozik a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóira, a jogász képzésen lévőkre és a doktori iskolát végzőkre.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben, aki már abszolvált státuszban van, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát.

Ha Ön nem jelentkezik a Neptun-rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra”, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

Az a hallgató, akinek nincs Neptun-kódja és ezáltal nem éri el a Neptun-rendszert, ő a kitöltött, papír alapú „Záróvizsga jelentkezési lap” (honlapról letölthető) Tanulmányi Osztályon történő leadásával jelentkezik.

 

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK akik:

 

- teljesítették vagy a vizsgaidőszakban várhatóan teljesítik a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése)

- a szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet a vizsgaidőszak végéig várhatóan teljesítik és igazolják ezt

- a testnevelési követelményt teljesítették, amennyiben ezt a tantervi követelmény előírta

- korábban szereztek abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ. 83. § (6)

- a Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzuskövetelményeinek teljesítését. TVSZ.77. § (5)

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, melyet alá kell íratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). Az Egyetemi Könyvtárba és a Testnevelési és Sportközpontba a leadott ZV kérvény alapján egységesen kerül a jelentkezők névsora.

- Tájékoztatjuk, hogy a 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát a tanulmányi ügyintézőjénél. Részletes információt a következő oldalon találhat: http://neptun.sze.hu/diakigazolvany-leadasa-hallgatoi-jogviszony-megszunese-illetve-tagozatmodositas-eseten
A jelzett nyomtatványok letölthetők: http://neptun.sze.hu < Kérelmek, nyomtatványok < Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek bármilyen tartozása áll fenn az egyetemmel szemben, beleértve a záróvizsga díjat is!

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

***

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmény megléte nélkül is megkezdhető a záróvizsga.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelményeket főiskolai és egyetemi szakokra a 77/2002 (IV.13) kormányrendelet, alap- és mesterképzési szakokra a 15/2006 (IV.3) OM rendelet írja elő.

Tájékoztatásul:

A tanulmányaikat 2003. szeptember 1. után kezdett hallgatóknak meghatározott nyelvekből kell nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezniük - TVSZ. 11. sz. melléklet.

 

A NEPTUN rendszeren kérjük, kísérjék figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen. Amennyiben a hallgató hiányosságot tapasztal a beírt jegyek terén, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az érintett oktatóval és kezdeményezze az érdemjegy berögzítését.


Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiánya van a fent felsoroltak közül!

A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjenek az illetékes tanszéken leadni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun rendszerben ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét.

A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó).

Oktatásszervezés

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Szorgalmi időszak vége 2020. május 9.