Tájékoztató a Záróvizsga időszakokról, a Záróvizsgára jelentkezésről és a jelentkezés feltételeiről

Tájékoztatás a Záróvizsga időszakokról, a Záróvizsgára történő jelentkezésről és a jelentkezés feltételeiről


NORMÁL TÉLI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

2019. január 23. (szerda) - február 01. (péntek)

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

ELŐRE HOZOTT TÉLI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

(2019-as keresztféléves meghirdetett képzésekre jelentkezettek számára)

2018. december 10. (hétfő) – 2019. január 03. (szerda)

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

 

 

Záróvizsgára történő jelentkezés szándékának jelzése a Neptun-rendszerben:

 A 2018/19-as tanévben is a záróvizsgára történő jelentkezés első lépése az lesz, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató jelzi a szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az ’Ügyintézés / Záróvizsgák’ menüpontban.

 

A jelentkezését csak egy, megfelelő időszakhoz nyújtsa be:

 • A 2019-as keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban való részvételi szándék esetén az előre hozott téli záróvizsgára való jelentkezés
 • Normál idejű és menetű záróvizsga esetén a normál téli záróvizsgára való jelentkezés
 • A szakirányú továbbképzések hallgatói számára szakonkénti értesítés alapján történik a jelentkezés.

 

Jelentkezési időszak neve ZV jelentkezési időszak kezdete ZV jelentkezési időszak vége Záróvizsga időszak kezdete Záróvizsga időszak vége
 2018/19 téli záróvizsga
(előre hozott)
 2018.11.12., 06:00-tól  2018.11.26. 23:59-ig  2018.12.10. 06:00-tól  2019.01.03. 23:59-ig
 2018/19 téli záróvizsga
(normál)
 2018.11.29., 06:00-tól  2018.12.13. 23:59-ig  2019.01.23. 06:00-tól  2019.02.01. 23:59-ig
 2018/19 téli záróvizsga
(csak Ápolás szakos hallgatóknak)
 2018.11.29., 06:00-tól  2018.12.13. 23:59-ig  2019.01.08. 06:00-tól  2019.01.24. 23:59-ig
 2018/19 téli záróvizsga
(szakirányú továbbképzés)
 2018.11.29., 06:00-tól  2018.12.13. 23:59-ig  2019.01.23. 06:00-tól  2019.02.01. 23:59-ig

 

A „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezés nem vonatkozik a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóira, a jogász képzésen lévőkre és a doktori iskolát végzőkre.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben, aki már abszolvált státuszban van, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát.

Amennyiben nem jelentkezik a Neptun-rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra”, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

Az a hallgató, akinek nincs Neptun-kódja és ezáltal nem éri el a Neptun-rendszert, ő a kitöltött, papír alapú „Záróvizsga jelentkezési lap” (honlapról letölthető) Tanulmányi Osztályon történő leadásával jelentkezik.

 

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK akik:

 • - teljesítették vagy a vizsgaidőszakban várhatóan teljesítik a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése)
 • a szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet teljesítették,
 • a testnevelési követelményt teljesítették, amennyiben ezt a tantervi követelmény előírta
 • korábban szereztek abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ. 83. § (6)
 • - a Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzuskövetelményeinek teljesítését. TVSZ.77. § (5)

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, melyet alá kell íratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). Az Egyetemi Könyvtárba és a Testnevelési és Sportközpontba a leadott ZV kérvény alapján egységesen kerül a jelentkezők névsora.


A jelzett nyomtatványok letölthetők: http://neptun.sze.hu < Kérelmek, nyomtatványok < Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról.

 

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek bármilyen tartozása áll fenn az egyetemmel szemben, beleértve a záróvizsga díjat is!

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.


***

 • Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmény megléte nélkül is megkezdhető a záróvizsga.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelményeket főiskolai és egyetemi szakokra a 77/2002 (IV.13) kormányrendelet, alap- és mesterképzési szakokra a 15/2006 (IV.3) OM rendelet írja elő.


 • Tájékoztatásul: A tanulmányaikat 2003. szeptember 1. után kezdett hallgatóknak meghatározott nyelvekből kell nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezniük - TVSZ. 11. sz. melléklet.

 

 • A NEPTUN rendszeren kérjük, kísérjék figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen. Amennyiben a hallgató hiányosságot tapasztal a beírt jegyek terén, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az érintett oktatóval és kezdeményezze az érdemjegy berögzítését.

 

Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiánya van a fent felsoroltak közül!


 • A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjenek az illetékes tanszéken leadni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun rendszerben ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét.
 • A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó).

 

Oktatásszervezés

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00