Tájékoztató a Záróvizsga időszakokról, Záróvizsgára jelentkezésről, jelentkezés feltételeiről (téli)

Tájékoztatás a Záróvizsga időszakokról, a Záróvizsgára történő jelentkezésről és a jelentkezés feltételeiről

NORMÁL TÉLI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

2023. január 23. (hétfő) - február 1. (szerda)

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

***

ELŐRE HOZOTT TÉLI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

(2023-as keresztféléves meghirdetett képzésekre jelentkezettek számára)

2022. december 19. (hétfő) – 2023. január 06. (péntek)

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

 

 

Záróvizsgára történő jelentkezés szándékának jelzése a Neptun-rendszerben:

A 2022/23-es tanévben a záróvizsgára történő jelentkezés első lépése, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató jelzi szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az ’Ügyintézés / Záróvizsgák’ menüpontban.

 

A jelentkezését csak egy, megfelelő időszakhoz nyújtsa be:

  • A 2023-as keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban való részvételi szándék esetén az előre hozott téli záróvizsgára való jelentkezés
  • Normál idejű és menetű záróvizsga esetén a normál téli záróvizsgára való jelentkezés
  • A szakirányú továbbképzések hallgatói számára szakonkénti értesítés alapján történik a jelentkezés.

 

Jelentkezési időszak neve

ZV jelentkezési időszak kezdete

ZV jelentkezési időszak vége

Záróvizsga időszak kezdete

Záróvizsga időszak vége

2022/23 téli záróvizsga 
(előre hozott)

 2022.11.07.  08:00

2022.11.21.  23:59

2022.12.19

2023.01.06.

2022/23 téli záróvizsga (normál)

2022.11.24.  08:00

2022.12.08.  23:59

2023.01.23

2023.02.01. 

2022/23 téli záróvizsga 
(csak Ápolás  szakos hallgatóknak)

2022.10.03.  08:00

2022.10.17.  23:59

2023.01.02.    

2023.02.01.  

2022/23 téli záróvizsga 
(szakirányú továbbképzés)

2022.11.24.  08:00

2022.12.08.  23:59

2023.01.23.    

2023.02.01.  

2021/22 téli záróvizsga (szakirányú továbbképzés) MÉK

 

2022.11.24 08:00

2022.12.08 23:59

2023.01.23

2023.02.01

A „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezés nem vonatkozik a Művészeti Kar hallgatóira, a jogász képzésen lévőkre és a doktori iskolát végzőkre.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben, aki már abszolvált státuszban van, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát.

Ha Ön nem jelentkezik a Neptun-rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra”, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

 

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK akik:

 

-teljesítette vagy a vizsgaidőszakban várhatóan teljesíti a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése)

a szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet a vizsgaidőszak végéig várhatóan teljesíti és igazolja ezt

a testnevelési követelményt teljesítette, amennyiben ezt a tantervi követelmény előírta

korábban szerzett abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ. 83. § (6)

- a Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzuskövetelményeinek teljesítését. TVSZ.77. § (5)

 

Az Egyetemi Könyvtárba, a Testnevelési és Sportközpontba és a Nemzetközi Programok Központjába a leadott ZV kérvény alapján egységesen kerül megküldésre a jelentkezők névsora. Az adott szervezeti egységek az esetleges kintlévőségeket ellenőrzik. Kérjük, hogy a még fennálló tartozásaikat legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten rendezni szíveskedjenek!

- Tájékoztatjuk, hogy a 362/2011 (XII.30.) oktatási igazolványokról szóló Kormányrendelet értelmében minden olyan hallgatónak, akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik, tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát a tanulmányi ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Tanulmányi Osztály címére megküldve.

https://neptun.sze.hu/diakigazolvany-leadasa-hallgatoi-jogviszony-megszunese-illetve-tagozatmodositas-eseten

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek bármilyen tartozása áll fenn az egyetemmel szemben!

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

***

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmény megléte nélkül is megkezdhető a záróvizsga.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmények szakonként, a jogviszony létesítésének időpontja szerint a https://neptun.sze.hu/images/Neptun/BSc-MSc%20nyelvvizsg%20k%C3%B6vetelm%C3%A9nyek_%C3%BAj%20KKK%2020210208.pdf oldalon találhatók meg.

  

Kérjük, hogy a NEPTUN rendszerben a Tanulmányok/Előrehaladás menüpontban ellenőrizze le az abszolutóriumhoz előírt tantárgyak teljesítését, valamint, kísérje figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen. Amennyiben hiányosságot tapasztal a beírt jegyek terén, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az érintett oktatóval és kezdeményezze az érdemjegy berögzítését.

 

Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiánya van a fent felsoroltak közül!

A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjen az illetékes tanszéknek eljuttatni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun rendszerben ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét. Kérjük, hogy a kari/tanszéki honlapokon tájékozódjon a vállalati/gyakorlati igazolás leadásának módjáról.

A fenti tájékoztató kizárólag a normál menetrendben megrendezendő téli záróvizsgákra vonatkozik!

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.