Tájékoztató a Záróvizsga időszakokról, Záróvizsgára jelentkezésről, jelentkezés feltételeiről (téli)

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Tájékoztatás a Záróvizsga időszakokról, a Záróvizsgára történő jelentkezésről és a jelentkezés feltételeiről


NORMÁL TÉLI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

2019. január 23. (szerda) - február 01. (péntek)

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

ELŐRE HOZOTT TÉLI ZÁRÓVIZSGA IDŐSZAK:

(2019-as keresztféléves meghirdetett képzésekre jelentkezettek számára)

2018. december 10. (hétfő) – 2019. január 03. (szerda)

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

 

 

Záróvizsgára történő jelentkezés szándékának jelzése a Neptun-rendszerben:

 A 2018/19-as tanévben is a záróvizsgára történő jelentkezés első lépése az lesz, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató jelzi a szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az ’Ügyintézés / Záróvizsgák’ menüpontban.

 

A jelentkezését csak egy, megfelelő időszakhoz nyújtsa be:

 • A 2019-as keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban való részvételi szándék esetén az előre hozott téli záróvizsgára való jelentkezés
 • Normál idejű és menetű záróvizsga esetén a normál téli záróvizsgára való jelentkezés
 • A szakirányú továbbképzések hallgatói számára szakonkénti értesítés alapján történik a jelentkezés.

 

Jelentkezési időszak neve ZV jelentkezési időszak kezdete ZV jelentkezési időszak vége Záróvizsga időszak kezdete Záróvizsga időszak vége
 2018/19 téli záróvizsga
(előre hozott)
 2018.11.12., 06:00-tól  2018.11.26. 23:59-ig  2018.12.10. 06:00-tól  2019.01.03. 23:59-ig
 2018/19 téli záróvizsga
(normál)
 2018.11.29., 06:00-tól  2018.12.13. 23:59-ig  2019.01.23. 06:00-tól  2019.02.01. 23:59-ig
 2018/19 téli záróvizsga
(csak Ápolás szakos hallgatóknak)
 2018.11.29., 06:00-tól  2018.12.13. 23:59-ig  2019.01.08. 06:00-tól  2019.01.24. 23:59-ig
 2018/19 téli záróvizsga
(szakirányú továbbképzés)
 2018.11.29., 06:00-tól  2018.12.13. 23:59-ig  2019.01.23. 06:00-tól  2019.02.01. 23:59-ig

 

A „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezés nem vonatkozik a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóira, a jogász képzésen lévőkre és a doktori iskolát végzőkre.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben, aki már abszolvált státuszban van, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát.

Amennyiben nem jelentkezik a Neptun-rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra”, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

Az a hallgató, akinek nincs Neptun-kódja és ezáltal nem éri el a Neptun-rendszert, ő a kitöltött, papír alapú „Záróvizsga jelentkezési lap” (honlapról letölthető) Tanulmányi Osztályon történő leadásával jelentkezik.

 

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK akik:

 • - teljesítették vagy a vizsgaidőszakban várhatóan teljesítik a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése)
 • a szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet teljesítették,
 • a testnevelési követelményt teljesítették, amennyiben ezt a tantervi követelmény előírta
 • korábban szereztek abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ. 83. § (6)
 • - a Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzuskövetelményeinek teljesítését. TVSZ.77. § (5)

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, melyet alá kell íratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). Az Egyetemi Könyvtárba és a Testnevelési és Sportközpontba a leadott ZV kérvény alapján egységesen kerül a jelentkezők névsora.


A jelzett nyomtatványok letölthetők: http://neptun.sze.hu < Kérelmek, nyomtatványok < Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról.

 

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek bármilyen tartozása áll fenn az egyetemmel szemben, beleértve a záróvizsga díjat is!

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.


***

 • Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmény megléte nélkül is megkezdhető a záróvizsga.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelményeket főiskolai és egyetemi szakokra a 77/2002 (IV.13) kormányrendelet, alap- és mesterképzési szakokra a 15/2006 (IV.3) OM rendelet írja elő.


 • Tájékoztatásul: A tanulmányaikat 2003. szeptember 1. után kezdett hallgatóknak meghatározott nyelvekből kell nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezniük - TVSZ. 11. sz. melléklet.

 

 • A NEPTUN rendszeren kérjük, kísérjék figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen. Amennyiben a hallgató hiányosságot tapasztal a beírt jegyek terén, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az érintett oktatóval és kezdeményezze az érdemjegy berögzítését.

 

Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiánya van a fent felsoroltak közül!


 • A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjenek az illetékes tanszéken leadni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun rendszerben ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét.
 • A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó).

 

Oktatásszervezés

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00