Tájékoztatás kreditátvitelről

A bejegyzés érvényessége lejárt!

 Akik már tanultak felsőoktatási intézményben, lehetőségük van krediteket elfogadtatni, melynek menetéről az alábbiakban olvashat.

 

Fontos információ, hogy jogszabályi előírás alapján maximum az adott szakon teljesítendő összes kreditpontszám 2/3-át fogadjuk el. Amennyiben ennél több tantárgyat teljesített már a korábbi tanulmányai során, akkor a kreditátviteli kérelemben Önnek kell megjelölnie azt a 2/3-nyi kreditpontot, melynek elfogadását kéri.

 

A kreditátviteli kérelem csak online tölthető ki:

neptun.sze.hu – Kérelmek, nyomtatványok – On-line beadandó kérelmek – Kreditátviteli kérelem

https://neptun.sze.hu/kreditatviteli-eljaras

(Az oldal tartalma, csak a beadási időszakban elérhető!)

Beadási feltételek és határidő:

A kreditátviteli kérvényt a szükséges mellékletekkel együtt 2020.08.18-08.29 között online adható be. A határidő letelte után kreditátviteli kérelem beadására nincs mód.

 

A kérelem kötelezően csatolandó mellékletei:

  • Hitelesített tárgytematika (csak a korábban nem a SZE-n folytatott tanulmányok esetén szükséges). (a SZE hallgatók egy üres lapot töltsenek fel, a rendszer csak így engedi elküldeni a kérelmet)
  • Hitelesített leckekönyv másolat (lehet Neptunból kinyomtatott is) vagy törzslap kivonat vagy oklevél melléklet, melyet a korábbi intézmény TO-ja hitelesít (csak a korábban nem a SZE-n folytatott tanulmányok esetén szükséges).
  • A korábban a SZE-n tanulmányokat folytatott hallgatók esetében a Neptun rendszerből kell kinyomtatni a Teljesítési lapot (Tanulmányok/Leckekönyv/Minden félév/Listázás/Teljesítési lap nyomtatása) és ezt csatolni a kérelemhez. Aki még nem volt bent a Neptun rendszerben, ott a leckekönyv másolata szükséges.

 

A csatolni kívánt dokumentumokat kérjük egy fájlba rendezni és ajánlott tömöríteni a feltöltés előtt!

 Engedélyezett maximum feltöltési méret 250 MB.

 

Díjfizetés (TJSZ. 13. sz. melléklete szerint): a harmadszori vagy többedszeri kreditátviteli kérelem benyújtása esetén. Díj összege: 2.000 Ft/ tárgy.

 

További fontos információk

A felvett hallgatóknak az Oktatásszervezési Osztály/ Tanulmányi Osztály központilag felveszi az első féléves tantárgyakat, függetlenül attól, hogy a hallgató benyújt-e kreditátviteli kérelmet. A kreditátviteli határozat megszületését követően adminisztrálja az illetékes TO ügyintéző a Neptun rendszerben az akkreditációt és a felvenni kívánt tantárgyakat.

 

A kreditátviteli és tárgyfelvételi excel táblázat letöltése után - a megfelelő mintatanterv kiválasztását követően, amelyen tanulmányait szeretné folytatni – a „kreditátviteli rész” első két oszlopában fel kell sorolnia az elfogadtatni kívánt tantárgyak nevét és kódját, majd a további oszlopokban a korábban teljesített tantárgyak adatait. (Kreditátviteli döntés kizárólag azon tantárgyak esetében történik, melyeket az első oszlopban felsorolt.)

 

Intézményünkben 2017 szeptemberétől új mintatantervek kerültek bevezetésre. (TVSz. 13. sz. melléklet)

A HALLGATÓI TANTERVEK elérhetőek:

http://neptun.sze.hu/on-line-kiadott-tajekoztatok

 

Kreditátvitel kizárólag a 2017-es, illetve az azt közvetlenül megelőző (kifutó) tantervre kérhető. Kifutó tantervre csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a hallgató legalább annyi kreditet el tud ismertetni, amennyi a kifutó tanterv lezárt féléveinek száma szorozva 25-tel.

A kreditátviteli és tárgyfelvételi excel táblázat „Tárgyfelvételi” részében azon tantárgyakat kell felsorolnia, melyeket pozitív kreditátviteli döntés esetén a 2020/21 őszi félévben szeretne felvenni.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2017-es tanterv tantárgyai felmenő rendszerben kizárólag a mintatanterv szerinti félévekben kerülnek meghirdetésre. Ez azt jelenti, hogy a 2017-es mintatantervben szereplő tantárgyak közül a 2020/21 őszi félévben a mintatanterv első, harmadik, ötödik, hetedik félévében szereplő tantárgyak felvételét lehet kérni. 

 

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.