Tájékoztatás az átvétellel és tagozatmódosítással beiratkozó hallgatók számára

Tisztelt Hallgató!

 Az  átvételről/tagozatmódosításról szóló határozat külön értesítés nélkül hatályát veszti, ha a jelzett időszakban a hallgató nem iratkozik be, és/vagy nem írja alá a Képzési szerződést.

BEIRATKOZÁS: Szakos ügyintézőjétől kap pontos információt az beiratkozás menetéről (http://to.sze.hu/munkatarsak).


A beiratkozáshoz legyen szíves elhozni:

- átvételi/tagozatmódosítási határozatát,

- egy listát a felvenni kívánt tantárgyakról (tárgykóddal együtt) - mivel az első szemeszterben a tárgyfelvételt csak az ügyintézők tudják elvégezni a Neptunban,

- a következő dokumentumok fénymásolatát: érettségi, nyelvvizsga bizonyítvány, diploma, személyigazolvány, lakcímkártya, taj kártya, adóigazolvány (amennyiben SZE nappali tagozatról nyert átvételt és ott már leadta azokat, nem kérjük őket újból), valamint

- átvétel esetén 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást az előző intézményétől,
valamint 1 db fényképet.

 

Azokat a tárgyakat tudjuk felvenni a Neptunban, melyek meghirdetésre kerültek, illetve előtanulmányi követelményét már teljesítette. Az első félévben nincs lehetősége a korábban nem teljesített és ismételten felvenni kívánt tárgyak (cv-s kurzusok) felvételére.

Amennyiben korábbi tanulmányai során is a Neptun rendszerben kezelték adatait, Neptun kódját változatlanul használhatja.

 Nappaliról levelező képzésre (vagy fordítva) átvett hallgató a Neptunban a bal felső sarokban tud a képzések között váltani.

Széchenyi István Egyetem

Tanulmányi Osztály

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára