Széchenyi Isván Egyetem szervezeti felépítése, Oktatási egységek, Tanszékek

***

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, OKTATÁSI EGYSÉGEK, TANSZÉKEK

 

MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR

Tanszékek:

 • Alkalmazott Mechanika Tanszék
 • Anyagtudományi és Technológiai Tanszék
 • Automatizálási Tanszék
 • Belső Égésű Motorok Tanszék
 • Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
 • Építészettörténeti és Városépítési Tanszék
 • Épülettervezési Tanszék
 • Fizika és Kémia Tanszék
 • Informatika Tanszék
 • Járműfejlesztési Tanszék
 • Járműgyártási Tanszék
 • Környezetmérnöki Tanszék
 • Közlekedésépítési Tanszék
 • Közlekedési Tanszék
 • Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
 • Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék
 • Matematika és Számítástudomány Tanszék
 • Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék
 • Tanárképző Központ
 • Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék
 • Távközlési Tanszék


Doktori Iskola:


Kapcsolódó szervezetek:

 • Baross Gábor Műszaki Szakkollégium
 • Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium


KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Tanszékek:

 • Gazdasági Elemzések Tanszék
 • Idegen Nyelvi Oktatási Központ
 • Marketing és Menedzsment Tanszék
 • Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék
 • Nemzetközi Kommunikáció Tanszék
 • Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék


Doktori Iskola:


DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Tanszékek:

 • Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék
 • Bűnügyi Tudományok Tanszék
 • Jogelméleti Tanszék
 • Jogtörténeti Tanszék
 • Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék
 • Közigazgatási Tudományok Tanszék
 • Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék
 • Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Doktori Iskola:


Kapcsolódó szervezetek:

 • Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium

PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET

Tanszékek:

 • Egészségtudományi Tanszék
 • Szociális Munka Tanszék
 • Testnevelési és Sportközpont


VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET

Tanszékek:

 • Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék
 • Zenekari Hangszerek Tanszék

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00