Széchenyi Isván Egyetem szervezeti felépítése, Oktatási egységek, Tanszékek

***

Széchenyi Isván Egyetem szervezeti felépítése, Oktatási egységek, TanszékekMűszaki Tudományi Kar

Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet tanszékei

 • Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
 • Építészettörténeti és Városépítési Tanszék
 • Épülettervezési Tanszék
 • Környezetmérnöki Tanszék
 • Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék
 • Közlekedési Tanszék
 • Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék
 • Szerkezetépítési Tanszék


Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet tanszékei

 • Alkalmazott Mechanika Tanszék
 • Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék
 • AUDI HUNGARIA Belső Égésű Motorok Tanszék
 • Automatizálási Tanszék
 • Fizika és Kémia Tanszék
 • Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék
 • Informatika Tanszék
 • Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
 • Matematika és Számítástudomány Tanszék
 • Műszaki Tanárképző Tanszék
 • Távközlési Tanszék


Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

Kapcsolódó szervezetek:

 • Baross Gábor Műszaki Szakkollégium
 • Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium


Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

 • Gazdasági Elemzések Tanszék
 • Idegen Nyelvi Oktatási Központ
 • Marketing és Menedzsment Tanszék
 • Nemzetközi Kommunikáció Tanszék
 • Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
 • Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
 • Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék


Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

 • Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék
 • Bűnügyi Tudományok Tanszék
 • Jogelméleti Tanszék
 • Jogtörténeti Tanszék
 • Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék
 • Közigazgatási Tudományok Tanszék
 • Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék
 • Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék


Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Kapcsolódó szervezetek:

Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium


Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet

 • Egészségtudományi Tanszék
 • Szociális Munka Tanszék


Varga Tibor Zeneművészeti Intézet

 • Szólóhangszerek és művészetelmélet Tanszék
 • Zenekari hangszerek Tanszék


Testnevelési és SportközpontNEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00