Számviteli szakügyintéző

Képzési cél:
A Széchenyi István Egyetemen 2010 óta folyik a Számviteli szakügyintéző felsőfokú szakképzést hallgatói jogviszonyban, erősen gyakorlatorientált ismerteket nyújtva. Ezen a szakon végzett hallgatóink nagy része tovább folytatja tanulmányait az Intézmény alapszakjainak valamelyikén, ahol e szakon teljesített tantárgyaik közül többet is tudnak akkreditáltani. Rövidebb idő alatt befejezhetik tanulmányaikat, szakdolgozat készítésben is már tapasztalatot szereztek így az alapszakon tanulmányaik lezárásához szükséges szakdolgozat megírását is könnyebben tudják elvégezni.
A számviteli szakügyintéző képzést végzett hallgatók képesek lesznek különböző kis- és középvállalkozásoknál, nagy vállalatoknál a gazdasági-jogi előírásokat alkalmazni. Számviteli feladatokat önállóan teljesíteni. Közreműködik az éves beszámoló elkészítésében, szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez. A számviteli információs rendszer szabályozásában az előkészítéstől az ellenőrzésig részt vesz.
A vállalkozások vezetési munkáját segíti és támogatja.  Számviteli információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat.

A képzési idő:
- a félévek száma: 4

Elvégezendő kreditek száma: 120

A szak elvégzésével a következő területen helyezkedhet el a hallgató:
A számviteli szakügyintéző képzést végzett hallgatók képesek lesznek különböző kis- és középvállalkozásoknál, nagy vállalatoknál a gazdasági-jogi előírásokat alkalmazni. Számviteli feladatokat önállóan teljesíteni. Közreműködik az éves beszámoló elkészítésében, szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez. A számviteli információs rendszer szabályozásában az előkészítéstől az ellenőrzésig részt vesz. A vállalkozások vezetési munkáját segíti és támogatja.  Számviteli információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat.

Gyakorlati képzés elemei
(pl.: laborok, gyakorlati lehetőségek, gyakorlaton való részvételhez segítségnyújtás, gyakorlati programok stb.
1. Szakmai gyakorlati helyek megszervezése
2. Szakdolgozat készítéshez konzultációk

További lehetőségek a szak hallgatói számára (pl.: speciális tantermek, kutatási programokba való bekapcsolódási lehetőség, oktató programok, speciális ösztöndíjak, szakkollégiumok, stb.)
1. Nyelvi képzés
2. Speciális szakmai szoftverek megismerése

Továbbtanulási lehetőségek Intézményünkben a szak elvégzését követően:
1. Gazdálkodási és menedzsment BA alapszak
2. Kereskedelem és marketing BA alapszak
3. Közszolgálati BA alapszak


Győr, 2012. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Neptun leállás 2019. február 18. - 2019. február 20.
Hallgatói klubkoncert 2019. február 20. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30