Specializációválasztás a 2018/19 tanév tavaszi félévében a 2019/20 tanév őszi félévére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS / MŰVELTSÉGTERÜLET VÁLASZTÁSA 2018/19 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN A 2019/20 TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉRE


A választás csak a Neptun rendszeren keresztül és csak a megjelölt időtartamban lehetséges: 

2019. március 11. (hétfő) 06:00 óra és 2019. március 16. (szombat) 23:59 óra között


A határidő letelte után pótlólagos specializációválasztásra nincs lehetőség.

Kérjük, hogy vegyék figyelembe:

  • a saját aktív féléveik számát (a választás félévével összehasonlítva) is a jelentkezés során
  • a specializációk indulása megfelelő létszámhoz kötött
  • Tanító szakon, akik a beiratkozáskor angol/német műveltségterületet választottak (és a nem szakították félbe), ők ebben az időszakban már nem választanak. A szakon egy műveltségterületet jelölhetnek be a választási időszakban.

Amennyiben a hallgató már specializáción/műveltségterületen van, akkor a jelen választási időszakban NEM választ újra.

A hallgatói Neptunban a felület elérhetősége: Ügyintézés / Szakirányjelentkezés

VÁLASZTANAK az alábbi képzések hallgatói (Kérjük, hogy vegyék figyelembe a választás félévét a mintatantervük szerint:

Képzés kódja

Képzés neve                                                          /tagozat    

Választás féléve

Specializációk

AKN_BTA

Tanító / nappali

2. félév

Ember és társadalom

Ének-zene

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Természetismeret

Testnevelés és sport

Vizuális nevelés

AKL_BTA

Tanító / levelező

2. félév

Ember és társadalom

Ének-zene

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Természetismeret

Testnevelés és sport

Vizuális nevelés

AKN_BTUR

Turizmus-vendéglátás / nappali

2. félév

Idegenforgalom és szálloda

Vendéglátás és szálloda

KGIN_BGE

Gépészmérnöki BSc / nappali

4.félév

Gépgyártástechnológia

Gépjármű technológia

Járműgyártási (Automobil Produktion)

KGIL_BGE

Gépészmérnöki BSc / levelező

4.félév

Gépgyártástechnológia

Gépjármű technológia

KGIN_BJA

Járműmérnöki BSc / magyar / nappali

4.félév

Belső égésű motorok

Jármű üzemeltetési és diagnosztikai

KGIL_BJA

Járműmérnöki BSc / levelező

4.félév

Belső égésű motorok

Jármű üzemeltetési és diagnosztikai

KGIN_BMM

Műszaki menedzser / nappali

4.félév

Gyártási és minőségbiztosítási

Ipari logisztika

Járműmenedzser

Projekt menedzsment

IVIN_BVI

Villamosmérnöki BSc / nappali

4.félév

Automatizálási

Infokommunikáció

IVIL_BVI

Villamosmérnöki BSc / levelező

4.félév

Automatizálási

Infokommunikáció

KGIN_MJA

Járműmérnöki MSc / nappali

1.félév

Belső égésű motorok

Járműrendszer-mérnöki

KGIL_MJA

Járműmérnöki MSc / levelező

1.félév

Belső égésű motorok

Járműrendszer-mérnöki

KGIL_MGE

Gépészmérnöki MSc / levelező

1.félév

Alkalmazott mechanika

Anyag- és gyártástechnológiák

 

 

 

a hallgatókat a korrigált kumulált kreditindex alapján (2018/19/1) állítjuk csökkenő sorrendbe. Az első 40 fő kerülhet rá a specializációra. A 40 fő feletti létszám választhat a további induló specializációk közül.

 

Az alább felsorolt szakokon csak egy SPECIALIZÁCIÓ indul, így választásra nincs lehetőség. Az érintett hallgatókat az Oktatásszervezési Osztály automatikusan hozzárendeli az adott specializációhoz.

 

 

EKIN_MKL

Közlekedésmérnöki MSc/ nappali

Közlekedésmodellezési

EKIL_MKL

Közlekedésmérnöki MSc/ levelező

Közlekedésmodellezési

KGIT_BMM

Műszaki menedzser / távoktatás

ipari logisztika

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.