Specializációválasztás a 2019/20 tanév tavaszi félévében a 2020/21 tanév őszi félévére

SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS / MŰVELTSÉGTERÜLET VÁLASZTÁSA 2019/20-as tanév TAVASZI FÉLÉVÉBEN A 2020/21-as tanév ŐSZI FÉLÉVÉRE


A választás csak a Neptun rendszeren keresztül és csak a megjelölt időtartamban lehetséges: 

2020. március 2. (hétfő) 06:00 óra és 2020. március 7. (szombat) 23:59 óra közöttA határidő letelte után pótlólagos specializációválasztásra nincs lehetőség.

Kérjük, hogy vegyék figyelembe:

  • a saját aktív féléveik számát (a választás félévével összehasonlítva) is a jelentkezés során
  • a specializációk indulása megfelelő létszámhoz kötött
  • Tanító szakon, akik a beiratkozáskor angol/német műveltségterületet választottak (és a nem szakították félbe), ők ebben az időszakban már nem választanak. A szakon egy műveltségterületet jelölhetnek be a választási időszakban.

Amennyiben a hallgató már specializáción/műveltségterületen van, akkor a jelen választási időszakban NEM választ újra.

A hallgatói Neptunban a felület elérhetősége: Ügyintézés / Szakirányjelentkezés

VÁLASZTANAK az alábbi képzések hallgatói (Kérjük, hogy vegyék figyelembe a választás félévét a mintatantervük szerint:

 

Képzés neve / tagozat

Választás féléve

Specializációk

Tanító / nappali

2. félév

Ember és társadalom

Ének-zene

Magyar nyelv és irodalom

Informatika

Matematika

Természetismeret

Testnevelés és sport

Vizuális nevelés

Tanító / levelező

2. félév

Ember és társadalom

Ének-zene

Magyar nyelv és irodalom

Informatika

Matematika

Természetismeret

Testnevelés és sport

Vizuális nevelés

Turizmus-vendéglátás / nappali

2. félév

Idegenforgalom és szálloda

Vendéglátás és szálloda

Gépészmérnöki BSc / nappali

4.félév

Gépgyártástechnológia

Gépjármű technológia

Járműgyártási (Automobil Produktion)

Gépészmérnöki BSc / levelező

4.félév

Gépgyártástechnológia

Gépjármű technológia

Járműmérnöki BSc / magyar / nappali

4.félév

Belső égésű motorok

Vasúti jármű mérnöki

Jármű üzemeltetési és diagnosztikai

Járműmérnöki BSc / levelező

4.félév

Belső égésű motorok

Vasúti jármű mérnöki

Jármű üzemeltetési és diagnosztikai

Műszaki menedzser / nappali

4.félév

Gyártási és minőségbiztosítási

Ipari logisztika

Járműmenedzser

Projekt menedzsment

Villamosmérnöki BSc / nappali

4.félév

Automatizálási

Infokommunikáció

Villamosmérnöki BSc / levelező

4.félév

Automatizálási

Infokommunikáció

Járműmérnöki MSc / nappali

1.félév

Belső égésű motorok

Járműrendszer-mérnöki

Járműmérnöki MSc / levelező

1.félév

Belső égésű motorok

Járműrendszer-mérnöki

Gépészmérnöki MSc / nappali

1.félév

Alkalmazott mechanika

Anyag- és gyártástechnológiák

Gépészmérnöki MSc / levelező

1.félév

Alkalmazott mechanika

Anyag- és gyártástechnológiák

 

 

a hallgatókat a korrigált kumulált kreditindex alapján (2019/20/1) állítjuk csökkenő sorrendbe. Az első 40 fő kerülhet rá a specializációra. A 40 fő feletti létszám választhat a további induló specializációk közül.

 

Az alább felsorolt szakokon csak egy SPECIALIZÁCIÓ indul, így választásra nincs lehetőség. Az érintett hallgatókat az Oktatásszervezési Osztály automatikusan hozzárendeli az adott specializációhoz.

 

 

EKIN_MKL

Közlekedésmérnöki MSc/ nappali

Közlekedésmodellezési

EKIL_MKL

Közlekedésmérnöki MSc/ levelező

Közlekedésmodellezési

KGIT_BMM

Műszaki menedzser / távoktatás

ipari logisztika

 

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.