Specializációválasztás a 2018/19 tanév őszi félévében a 2018/19 tanév tavaszi félévére

A bejegyzés érvényessége lejárt!

SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS / MŰVELTSÉGTERÜLET VÁLASZTÁSA 2018/19 TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN A 2018/19 TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE


A választás csak a Neptun rendszeren keresztül és csak a megjelölt időtartamban lehetséges: 

2018. szeptember 17. (hétfő) 06:00 óra és 2018. szeptember 22. (szombat) 23:59 óra között

A határidő letelte után pótlólagos specializációválasztásra nincs lehetőség.

Kérjük, hogy vegyék figyelembe:

  • a saját aktív féléveik számát (a választás félévével összehasonlítva) is a jelentkezés során
  • a specializációk indulása megfelelő létszámhoz kötött
  • Tanító szakon, akik a beiratkozáskor angol/német műveltségterületet választottak (és a nem szakították félbe), ők ebben az időszakban már nem választanak. A szakon egy műveltségterületet jelölhetnek be a választási időszakban.

Amennyiben a hallgató már specializáción/műveltségterületen van, akkor a jelen választási időszakban NEM választ újra.

A hallgatói Neptunban a felület elérhetősége: Ügyintézés / Szakirányjelentkezés


VÁLASZTANAK az alábbi képzések hallgatói (Kérjük, hogy vegyék figyelembe a választás félévét a mintatantervük szerint!)

 

 

Képzés kódja

Képzés neve / tagozat

Választás féléve

Specializációk

 

ESZIN_BES

Egészségügyi szervező  (BSc), nappali (új mintatanterv)

3.félév

egészségturizmus szervező

 
 

ESZIL_BES

Egészségügyi szervező  (BSc), levelező (új mintatanterv)

3.félév

egészségturizmus szervező

 
 

EKIN_BEE

Építészmérnöki  (BSc), nappali

5.félév

épületszerkezeti-konstruktőr

 

településtervezés

 

EKIN_BEO

Építőmérnöki  (BSc), nappali

5.félév

közlekedésépítési

 

szerkezetépítési

 

EKIL_BEO

Építőmérnöki  (BSc), levelező

5.félév

közlekedésépítési

 

szerkezetépítési

 

EKIL_MIE

Infrastruktúra-építőmérnöki, (MSc), levelező

1.félév

vízépítési

 

közlekedésépítő

 

geotechnika

 

MÉKN_BÉM

Élelmiszermérnöki (BSc), nappali

5.félév

Állati eredetű élelmiszerek előállítása

 

Növényi eredetű élelmiszerek előállítása

 

MÉKL_BÉM

Élelmiszermérnöki (BSc), levelező

5.félév

Állati eredetű élelmiszerek előállítása

 

Növényi eredetű élelmiszerek előállítása

 

AKN_BG

Gyógypedagógia (új mintatanterv)

3.félév

logopédia

 

tanulásban akadályozottak

 

AKL_BG

Gyógypedagógia (új mintatanterv)

3.félév

logopédia

 

tanulásban akadályozottak

 

 


* a hallgatókat a korrigált kumulált kreditindex alapján (2017/18/2) állítjuk csökkenő sorrendbe. Az első 40 fő kerülhet rá a specializációra. A 40 fő feletti létszám választhat a további induló specializációk közül.


 
Oktatásszervezési Osztály


Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00