Reklámszervező szakmenedzser

A Reklámszervező szakmenedzser:
- Szakmai kommunikációs tevékenységet végez.
- Részt vesz a vállalkozás nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainak irányításában
- Vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást
- Szervezi a vállalkozás Uniós partnerekkel való kapcsolatát, felkutatja az Uniós finanszírozási lehetőségeket
- Megtervezi, megszervezi, elemzi az áruforgalmi folyamatot, alkalmazza és értékeli a marketing eszközöket
- Részt vesz a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerének kialakításában, a gazdálkodás tervezésében, szervezésében
- Ellátja a külgazdasági üzletkötés feladatkörének valamennyi lényeges elemét
- Szervezi a vállalkozás marketingtevékenységét
- Meghatározza és dokumentálja a minőségi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos teendőket, az értékesítési és kommunikációs problémákkal kapcsolatos feladatokat, megszervezi a tervek végrehajtását

Képzési cél:

A Széchenyi István Egyetemen 2010 óta folyik reklámszervező szakmenedzser felsőfokú szakképzés. Ezen a szakon végzett hallgatóink nagy része tovább folytatja tanulmányait az Intézmény alapszakjainak valamelyikén, ahol e szakon teljesített tantárgyaik közül többet is tudnak akkreditáltani. Rövidebb idő alatt befejezhetik tanulmányaikat, szakdolgozat készítésben is már tapasztalatot szereztek így az alapszakon tanulmányaik lezárásához szükséges szakdolgozat megírását is könnyebben tudják elvégezni.

Képzési idő: 4 félév

Gyakorlati képzés elemei (pl.: laborok, gyakorlati lehetőségek, gyakorlaton való részvételhez segítségnyújtás, gyakorlati programok stb.)
1. Szakmai gyakorlati helyek megszervezése
2. Szakdolgozat készítéshez konzultációk

További lehetőségek a szak hallgatói számára (pl.: speciális tantermek, kutatási programokba való bekapcsolódási lehetőség, oktató programok, speciális ösztöndíjak, szakkollégiumok, stb.)
1. Nyelvi képzés
2. Speciális szakmai szoftverek megismerése

Továbbtanulási lehetőségek Intézményünkben a szak elvégzését követően: (szakok felsorolása)
1. Gazdálkodási és menedzsment BA alapszak
2. Kereskedelem és marketing BA alapszak
3. Közszolgálati BA alapszak

A szak elvégzésével a következő területen helyezkedhet el a hallgató:
A reklámszervező szakmenedzer képzést végzett hallgatók képesek lesznek  különböző nagy ipari vállalatok reklámszervezési feladatok ellátására. Kommunikációs, marketing PR tevékenységet végeznek.


Győr, 2012. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00