Oktatási szervezeti egységek

OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK


1.1. DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék
Bűnügyi Tudományok Tanszék
Jogelméleti Tanszék
Jogtörténeti Tanszék
Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék
Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék
Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

1.1.1. EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK
Kutatócsoportok
Európa-tanulmányi Központ
Magánjogi Kutatások Központja
Parlamenti Kutatások Központja
Kriminalisztikai és Kriminológiai Kutatások Központja
Szakkollégiumok:
Batthyány Lajos Szakkollégium
Egyéb szervezeti egységek:
Közszolgálati Képzőközpont
Német Jogi Centrum
Szlovák Jogi Centrum

1.2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

1.3. KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Gazdasági Elemzések Tanszék
Marketing és Menedzsment Tanszék
Nemzetközi Kommunikáció Tanszék
Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék

1.3.1. EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK
Kutatócsoportok:
Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport
Vízi Környezet Technológiák és Stratégiai Szolgáltatások Kutatóközpont
Kelet - Közép- Európa és Balkán Kutatóközpont
Szakkollégiumok:
Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium

1.4. REGIONLÁIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

1.5. AUDI HUNGARIA JÁRMŰMÉRNÖKI KAR
Anyagtudományi és Technológiai Tanszék (Lehrstuhl für Materialwissenschaft und Technologie)
Belsőégésű Motorok Tanszék (Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren)
Járműfejlesztési Tanszék (Lehrstuhl für Gesamtfahrzeugentwicklung)
Járműgyártási Tanszék (Lehrstuhl für Automobil-Produktionstechnologie)
Környezetmérnöki Tanszék
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék

1.5.1. EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK
Kutató csoportok:
Mobilitás és Környezet Kutatócsoport
Szakkollégiumok:
Közlekedési és Logisztikai Szakkollégium

1.6. ÉPÍTÉSZ-, ÉPÍTŐ- ÉS KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
Építészettörténeti és Városépítési Tanszék
Épülettervezési Tanszék
Közlekedésépítési Tanszék
Közlekedési Tanszék
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

1.6.1. EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK
Kutató csoportok:
Épületenergetikai Optimalizációs Kutatócsoport
Szakkollégiumok:
Baross Gábor Műszaki Szakkollégium

1.7. GÉPÉSZMÉRNÖKI, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
Alkalmazott Mechanika Tanszék
Automatizálási Tanszék
Fizika és Kémia Tanszék
Informatika Tanszék
Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
Matematika és Számítástudomány Tanszék
Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék
Tanárképző Központ
Távközlési Tanszék

1.7.1. EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK
Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium
Kutató csoportok:
Szimuláció és Optimalizáció Matematikai Kutatócsoport
Rendszerelméleti Kutatócsoport
Szakkollégiumok:
Jedlik Ányos Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Szakkollégium
Neumann János Informatikai Szakkollégium

1.8. MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

1.9. PETZ LAJOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI INTÉZET
Egészségtudományi Tanszék
Szociális Tanulmányok Tanszék
Testnevelési és Sportközpont

1.10. VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET
Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék
Zenekari Hangszerek Tanszék

2. A REKTOR KÖZVETLEN HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK
Járműipari Kutató Központ

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00