Nyelvi kimeneti követelmények a TVSZ alapján

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

11. sz. melléklet


AZ OKLEVÉL KIADÁSÁHOZ ELFOGADHATÓ IDEGEN NYELVEK AZ ALAP-, A MESTER ÉS AZ EGYSÉGES OSZTATLAN KÉPZÉSEK ESETÉBEN

(1) A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.

(2) A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia abban, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.

(3) A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv. A Műszaki Tudományi Kar által gondozott szakok vonatkozásában jelen melléklet (6) bekezdése a 2011/12 tanévtől kezdve, felmenő rendszerben, nem alkalmazható.

(4) A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet
a) Általános szociális munkás, Szociális munka valamint Ápolás és betegellátás szakán: az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy lovári vagy orosz nyelv,
b) Ápoló valamint Egészségügyi szervező szakán: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv.

(5) A Varga Tibor Zeneművészeti Intézet valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv.

(6) A fenti szabálytól történő eltérést az illetékes TAB engedélyezhet a hallgató kérésére, ha a hallgató kellően meg tudja indokolni, hogy a kérelmezett nyelvet mennyiben tudja majd használni elméleti vagy gyakorlati munkája során.
SZE SZMSZ-HKR-TVSZ Hatályos: 2012.09.25. - M:\WORD\SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\Hallgatói szabályzatok\TVSZ\TVSZ (120925-).docx 93/109

(7) A 2013. szeptember 1. előtt alapképzési, vagy azzal megegyező szintű szakon sikeres záróvizsgát tett hallgatók az oklevél feltételeként előírt nyelvvizsga-követelményt, az (1) – (5) bekezdésekben leírt szabályok betartása mellett, az Egyetem által a (8) bekezdésben felsorolt nyelvekből szervezett nyelvi záróvizsga letételével is teljesíthetik, ha
a) az alapképzési szak tanterve általános nyelvvizsgát ír elő követelményként,
b) a sikeres záróvizsgától számítva már három év eltelt.

(8) A (7) bekezdésben említett nyelvi záróvizsga kizárólag angol, francia, lovári, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelvekből tehető. Lovári nyelvből csak abban az esetben tehető nyelvi záróvizsga, ha az érintett szakon a lovári nyelv elfogadható az oklevél kiadásának feltételeként.

(9) Abban az esetben, ha az érintett szakon előírt (egyik) szakmai nyelvvizsga kiváltható általános nyelvvizsgával, akkor e helyett is elfogadható a nyelvi záróvizsga.

(10) Nyelvi záróvizsga csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsga is lehet, ha a hallgató már rendelkezik az oklevél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsga szóbeli, ill. írásbeli részének teljesítéséről szóló állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, az adott nyelven.

(11) A nyelvi záróvizsga szervezési, lebonyolítási és értékelési szabályait külön szabályzat tartalmazza.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00