Mintatanterv váltás esetei, lehetőségei, módja

Mintatanterv váltás esetei, lehetőségei, módja

A 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet értelmében a 2017/18 tanévtől kezdődően minden képzésen új mintatantervek kerültek bevezetésre. Alapértelmezetten az új mintatantervre azon hallgatók kerültek, akik a 2017/18 tanév őszi félévére nyertek felvételt.

Előfordulhat azonban az, hogy a hallgató

  • az új mintatantervre került, de korábbi tanulmányaiból olyan nagy mennyiségű kreditpontot tud elfogadtatni, hogy előrehaladása egyszerűbb, gördülékenyebb lenne a régi mintatantervek valamelyikén, illetve
  • a régi mintatantervek valamelyikén van, de olyan nagy mértékben elmarad a normál mintatantervben szereplő tárgyfelvételi mátrixban rögzített ajánlott félévektől, hogy tanulmányait szinte már csak egyéni felkészüléses (EF) kurzusok felvételével tudja folytatni.

Ebben a két esetben – szigorú szabályok között - lehetőség van arra, hogy a hallgató mintatantervet váltson.

Mintatanterv váltás (egy kérelemmel) csak és kizárólag azonos képzések, azonos tagozat esetében lehetséges.

  • A 2017/18/1-ben megváltozott nevű képzéseknél (pl. Logisztikai menedzsment / Ellátásilánc-menedzsment, Rekreációszervezés és egészségfejlesztés / Sport- és rekreációszervezés, stb.) szükséges képzésváltási (belső intézményen belüli átvétel) kérelem benyújtása is ahhoz, hogy a hallgató a számára kedvezőbb mintatanterven tudjon haladni.
  • Amennyiben a hallgató tagozatot is szeretne váltani, akkor a tagozatmódosítási kérelmet is be kell nyújtania a mintatanterv váltás előtt.

 Az azonos képzések esetében a korábbi (legutoljára indított) és a 2017/18/1-ben bevezetett mintatantervek tantárgyainak megfeleltetéséhez ekvivalencia táblák készültek. Ezek megtekinthetők a neptun.sze.hu oldalon a Tájékoztatók/oktatási anyagok menüponton.

 A mintatanterv váltás esetei:

A) A hallgató új mintatantervre kerül, de korábbi tanulmányaiból olyan nagy mennyiségű kreditpontot tud elfogadtatni, hogy előrehaladása egyszerűbb, gördülékenyebb lenne a régi mintatantervek valamelyikén. Ez csak abban az esetben eredményezhet mintatanterv váltást, ha a TVSz. 13. számú melléklet 8.§(1) c) pont alapján „a hallgató legalább annyi kreditet el tud ismertetni, amennyi a kifutó tanterv lezárt féléveinek száma szorozva 25-tel.” A kifutó mintatanterv lezárt féléveit mindig a 2017/18/1 félévtől számoljuk, amikor az új mintatanterv bevezetésre került.

Konkrét példával:  a 2018/19/1 félévben a mintatanterv váltás 3. félévében vagyunk, azaz a hallgatónak legalább 75 (3*25) teljesített kreditponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy valamely korábbi mintatantervre visszakerülhessen.

 B) A hallgató a régi mintatantervek valamelyikén van, de olyan nagy mértékben elmarad a normál mintatantervben szereplő tárgyfelvételi mátrixban rögzített ajánlott félévektől, hogy tanulmányait már szinte csak egyéni felkészüléses (EF) kurzusok felvételével tudja folytatni. Ide vonatkozik a TVSz. 13. sz. melléklet 3.§(1) pontja, mely azt mondja, hogy

„(1) A megszűnő tantervtől elmaradónak kell minősíteni azt a megszűnő tanterv szerint tanulmányokat folytató hallgatót, akiről a tantervváltási időszak egyes féléveinek kezdete előtt megállapítható, hogy az adott időpontig egyszer sem vett fel olyan tantárgyat, mely a kifutó rendszer következtében már többé nem kerül meghirdetésre.

(2) Az (1) bekezdésben említetteket a passzív féléven lévő hallgatókra is ki kell terjeszteni!

 A fenti két pont szerint érintett hallgató a Neptunon keresztül külön kérvényben kérelmezheti, hogy addigi teljesítményének beszámításával, a soron következő félévtől átvételre kerüljön az új, vagy a régebbi mintatantervre. A kérelem (Kérelem mintatanterv váltáshoz) a mintatanterv váltás teljes időszakában minden vizsgaidőszak első napjától az utolsó napjáig van nyitva. A beadott kérelmeket a Kar szerint illetékes Kreditátviteli Bizottság bírálja el.

 Figyelem!

A tantervváltás nem jelenti minden eddig teljesített tantárgy esetében automatikusan a kreditek elfogadását.

Mindig mérlegeljék azt, hogy a neptun.sze.hu oldalon található ekvivalencia tábla (Tájékoztatók, oktatási anyagok/ Ekvivalencia táblák 2017 menüpontban karokra lebontva) alapján mely mintatanterv biztosítja a gördülékenyebb előrehaladást, illetve a tanulmányok lezárását mely mintatanterven való haladás hozza a legközelebbi időpontra.

GYIK (gyakran ismételt kérdések) a mintatantervváltással kapcsolatban:

  • A hallgatóa mintatanterv váltás során a korábban teljesített krediteket az ekvivalencia tábla alapján elfogadtatja. Az elfogadást követően a Neptun rendszerben a mintatanterv váltás első félévénél megjelennek az elfogadott tantárgyak kreditpontjai, illetve a már az új mintatanterv szerint felvett tantárgyak kreditpontjai is. A kreditgyűjtés az új mintatanterv első félévétől kezdődően kvázi újra indul.
  • Az elfogadott tantárgyak ebben a helyzetben ugyanúgy viselkednek, mint egy normál kreditátvitel során, azaz a kreditgyűjtésbe beleszámítanak, de a kiszámított átlagokba (így az ösztöndíjindexbe) NEM. A hallgatónak pl. egy 2017/18/2-es mintatanterv váltás esetén a 2017/18/1-ben teljesített tantárgyai alapján minden a régi rend szerint kerül elszámolásra (ösztöndíjindex, egyéb számított átlagok), majd a 2017/18/2 félévben az elfogadott tárgyak nem számítanak bele az átlagszámításba, csak az újonnan felvett és teljesített tantárgyak.
  • Az elfogadott tantárgyak kreditértéke már az új mintatanterv alapján kerül bejegyzésre a Neptun rendszerbe, hiszen a kreditgyűjtés szempontjából az új mintatanterv minden tárgyának teljesítésével lesz meg az abszolutóriumhoz szükséges összes kreditpont.
  • A korábbi mintatanterven teljesített választható tantárgyak csak akkor vihetők át az új mintatantervre, ha az ekvivalencia táblában szerepelnek, azaz van az új mintatantervben legalább 75%-ban azonos tantárgy és még szerepel is az adott új mintatanterv választható tantárgyai között.
  • Az új mintatanterven csak és kizárólag olyan tantárgyakat lehet felvenni, melyek a normál felmenő rendszer alapján már kiírásra kerülnek, azaz pl. a 2017/18/2 félévben a 2. féléves tárgyakat. Tehát „előre hallgatásra” nincs lehetőség!
  • A mintatanterv váltás során sem lehet eltekinteni az előtanulmányi rendtől.

 

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára