Mintatanterv váltás esetei, lehetőségei, módja

Mintatanterv váltás esetei, lehetőségei, módja

A 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet értelmében a 2017/18 tanévtől kezdődően minden képzésen új mintatantervek kerültek bevezetésre. Alapértelmezetten az új mintatantervre azon hallgatók kerültek, akik a 2017/18 tanév őszi félévére nyertek felvételt.

Előfordulhat azonban az, hogy a hallgató

  • az új mintatantervre került, de korábbi tanulmányaiból olyan nagy mennyiségű kreditpontot tud elfogadtatni, hogy előrehaladása egyszerűbb, gördülékenyebb lenne a régi mintatantervek valamelyikén, illetve
  • a régi mintatantervek valamelyikén van, de olyan nagy mértékben elmarad a normál mintatantervben szereplő tárgyfelvételi mátrixban rögzített ajánlott félévektől, hogy tanulmányait szinte már csak egyéni felkészüléses (EF) kurzusok felvételével tudja folytatni.

Ebben a két esetben – szigorú szabályok között - lehetőség van arra, hogy a hallgató mintatantervet váltson. A kérvény beadása 2018.05.14. - 06.30. között lehetséges.

Mintatanterv váltás (egy kérelemmel) csak és kizárólag azonos képzések, azonos tagozat esetében lehetséges.

  • A 2017/18/1-ben megváltozott nevű képzéseknél (pl. Logisztikai menedzsment / Ellátásilánc-menedzsment, Rekreációszervezés és egészségfejlesztés / Sport- és rekreációszervezés, stb.) szükséges képzésváltási (belső intézményen belüli átvétel) kérelem benyújtása is ahhoz, hogy a hallgató a számára kedvezőbb mintatanterven tudjon haladni.
  • Amennyiben a hallgató tagozatot is szeretne váltani, akkor a tagozatmódosítási kérelmet is be kell nyújtania a mintatanterv váltás előtt.

 Az azonos képzések esetében a korábbi (legutoljára indított) és a 2017/18/1-ben bevezetett mintatantervek tantárgyainak megfeleltetéséhez ekvivalencia táblák készültek. Ezek megtekinthetők a neptun.sze.hu oldalon a Tájékoztatók/oktatási anyagok menüponton.

 A mintatanterv váltás esetei:

A) A hallgató új mintatantervre kerül, de korábbi tanulmányaiból olyan nagy mennyiségű kreditpontot tud elfogadtatni, hogy előrehaladása egyszerűbb, gördülékenyebb lenne a régi mintatantervek valamelyikén. Ez csak abban az esetben eredményezhet mintatanterv váltást, ha a TVSz. 13. számú melléklet 8.§(1) c) pont alapján „a hallgató legalább annyi kreditet el tud ismertetni, amennyi a kifutó tanterv lezárt féléveinek száma szorozva 25-tel.” A kifutó mintatanterv lezárt féléveit mindig a 2017/18/1 félévtől számoljuk, amikor az új mintatanterv bevezetésre került.

Konkrét példával:  a 2018/19/1 félévben a mintatanterv váltás 3. félévében vagyunk, azaz a hallgatónak legalább 75 (3*25) teljesített kreditponttal kell rendelkeznie ahhoz, hogy valamely korábbi mintatantervre visszakerülhessen.

 B) A hallgató a régi mintatantervek valamelyikén van, de olyan nagy mértékben elmarad a normál mintatantervben szereplő tárgyfelvételi mátrixban rögzített ajánlott félévektől, hogy tanulmányait már szinte csak egyéni felkészüléses (EF) kurzusok felvételével tudja folytatni. Ide vonatkozik a TVSz. 13. sz. melléklet 3.§(1) pontja, mely azt mondja, hogy

„(1) A megszűnő tantervtől elmaradónak kell minősíteni azt a megszűnő tanterv szerint tanulmányokat folytató hallgatót, akiről a tantervváltási időszak egyes féléveinek kezdete előtt megállapítható, hogy az adott időpontig egyszer sem vett fel olyan tantárgyat, mely a kifutó rendszer következtében már többé nem kerül meghirdetésre.

(2) Az (1) bekezdésben említetteket a passzív féléven lévő hallgatókra is ki kell terjeszteni!

 A fenti két pont szerint érintett hallgató a Neptunon keresztül külön kérvényben kérelmezheti, hogy addigi teljesítményének beszámításával, a soron következő félévtől átvételre kerüljön az új, vagy a régebbi mintatantervre. A kérelem (Kérelem mintatanterv váltáshoz) a mintatanterv váltás teljes időszakában minden vizsgaidőszak első napjától az utolsó napjáig van nyitva. A beadott kérelmeket a Kar szerint illetékes Kreditátviteli Bizottság bírálja el.

 Figyelem!

A tantervváltás nem jelenti minden eddig teljesített tantárgy esetében automatikusan a kreditek elfogadását.

Mindig mérlegeljék azt, hogy a neptun.sze.hu oldalon található ekvivalencia tábla (Tájékoztatók, oktatási anyagok/ Ekvivalencia táblák 2017 menüpontban karokra lebontva) alapján mely mintatanterv biztosítja a gördülékenyebb előrehaladást, illetve a tanulmányok lezárását mely mintatanterven való haladás hozza a legközelebbi időpontra.

GYIK (gyakran ismételt kérdések) a mintatantervváltással kapcsolatban:

  • A hallgatóa mintatanterv váltás során a korábban teljesített krediteket az ekvivalencia tábla alapján elfogadtatja. Az elfogadást követően a Neptun rendszerben a mintatanterv váltás első félévénél megjelennek az elfogadott tantárgyak kreditpontjai, illetve a már az új mintatanterv szerint felvett tantárgyak kreditpontjai is. A kreditgyűjtés az új mintatanterv első félévétől kezdődően kvázi újra indul.
  • Az elfogadott tantárgyak ebben a helyzetben ugyanúgy viselkednek, mint egy normál kreditátvitel során, azaz a kreditgyűjtésbe beleszámítanak, de a kiszámított átlagokba (így az ösztöndíjindexbe) NEM. A hallgatónak pl. egy 2017/18/2-es mintatanterv váltás esetén a 2017/18/1-ben teljesített tantárgyai alapján minden a régi rend szerint kerül elszámolásra (ösztöndíjindex, egyéb számított átlagok), majd a 2017/18/2 félévben az elfogadott tárgyak nem számítanak bele az átlagszámításba, csak az újonnan felvett és teljesített tantárgyak.
  • Az elfogadott tantárgyak kreditértéke már az új mintatanterv alapján kerül bejegyzésre a Neptun rendszerbe, hiszen a kreditgyűjtés szempontjából az új mintatanterv minden tárgyának teljesítésével lesz meg az abszolutóriumhoz szükséges összes kreditpont.
  • A korábbi mintatanterven teljesített választható tantárgyak csak akkor vihetők át az új mintatantervre, ha az ekvivalencia táblában szerepelnek, azaz van az új mintatantervben legalább 75%-ban azonos tantárgy és még szerepel is az adott új mintatanterv választható tantárgyai között.
  • Az új mintatanterven csak és kizárólag olyan tantárgyakat lehet felvenni, melyek a normál felmenő rendszer alapján már kiírásra kerülnek, azaz pl. a 2017/18/2 félévben a 2. féléves tárgyakat. Tehát „előre hallgatásra” nincs lehetőség!
  • A mintatanterv váltás során sem lehet eltekinteni az előtanulmányi rendtől.

 

 

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00