Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Képzési cél:
A Széchenyi István Egyetemen 2010 óta folyik a Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Az Egyetem nagyszerű szakembereket tud felsorakoztatni a képzéshez, erősen gyakorlatorientált ismerteket nyújt. Ezen a szakon végzett hallgatóink nagy része tovább folytatja tanulmányait az Intézmény alapszakjainak valamelyikén, ahol e szakon teljesített tantárgyaik közül többet is tudnak akkreditáltani. Rövidebb idő alatt befejezhetik tanulmányaikat, szakdolgozat készítésben is már tapasztalatot szereztek így az alapszakon tanulmányaik lezárásához szükséges szakdolgozat megírását is könnyebben tudják elvégezni.

A képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120

Gyakorlati képzés elemei (pl.: laborok, gyakorlati lehetőségek, gyakorlaton való részvételhez segítségnyújtás, gyakorlati programok stb.)
1. Szakmai gyakorlati helyek megszervezése
2. Szakdolgozat készítéshez konzultációk

További lehetőségek a szak hallgatói számára (pl.: speciális tantermek, kutatási programokba való bekapcsolódási lehetőség, oktató programok, speciális ösztöndíjak, szakkollégiumok, stb.)
1. Nyelvi képzés
2. Speciális szakmai szoftverek megismerése

Továbbtanulási lehetőségek Intézményünkben a szak elvégzését követően: (szakok felsorolása)
1. Gazdálkodási és menedzsment BA alapszak
2. Kereskedelem és marketing BA alapszak
3. Közszolgálati BA alapszak
4. Műszaki menedzser BA alapszak

A szak elvégzésével a következő területen helyezkedhet el a hallgató:
A logisztikai menedzser asszisztens képzést végzett hallgatók képesek lesznek  különböző nagy ipari vállalatok döntés előkészítési feladatinak ellátására. Terméktervezésre vonatkozó informatikai és számítógép kezelési munkafolyamatok ellátására. Kapcsolatot tartanak fent a partnerekkel, ügyfelekkel a reklamációs problémákat kezelni tudják. E-logisztikai feladatokat látnak el. Kommunikációs, marketing PR tevékenységet végeznek. Szállítással, szállítmányozással kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenységet folytatnak.


Győr, 2012. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00