Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik a képalkotó invazív és nonivazív diagnosztikai és terápiás ellátás valamennyi területén tevékenykednek (röntgendiagnosztika, ultrahang vizsgálat, komputertomográfia, mágneses rezonancia, angiográfia és intervenciós radiológia). A szakellátásban részt vevő team egyenrangú tagjaként és kompetenciájának megfelelően szervez, irányít, kivitelez és aktív egészségnevelő tevékenységet folytat.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

A képzési idő: 5 félév

Megszerzendő kreditek száma: 150

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Az egészségügyi alkalmassági feltételei:
Ép érzékszervek, jó beszélőképesség, karok, kezek, ujjak használhatósága, együttműködési készség

Elmélet aránya:    40%
Gyakorlat aránya: 60%

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
Diagnosztikai technológus (FEOR 3232)

Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens:
Képi diagnosztikai vizsgálatra előkészíti a beteget
Képi diagnosztikai eszközöket kezel
Minőségbiztosítási, dokumentálási és archiválási feladatokat lát el
A szakképesítéssel rokon szakképesítés: Radiográfus 52 725 04 1000 00 00


Győr, 2011. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00