Karok tanszékek

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KARJAI ÉS TANSZÉKEI


AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar

Anyagtudományi és Technológiai Tanszék
Belsőégésű Motorok Tanszék
Járműfejlesztési Tanszék
Járműgyártási Tanszék
Környezetmérnöki Tanszék
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék


Apáczai Csere János Kar

Bölcsészettudományi- és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék
Gyógypedagógia Tanszék
Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék
Szociális Tanulmányok Szociológia Tanszék
Tanár- és Tanítóképző Tanszék
Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék


Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék
Bűnügyi Tudományok Tanszéke
Jogelméleti Tanszék
Jogtörténeti Tanszék
Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék
Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék
Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Állam- és Jogtudományi Doktori IskolaEgészség- és Sporttudományi Kar

Egészségtudományi Tanszék
Sporttudományi Tanszék


Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék
Építészettörténeti és Városépítési Tanszék
Közlekedésépítési Tanszék
Épülettervezési Tanszék
Közlekedési Tanszék
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék


Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

Alkalmazott Mechanika Tanszék
Automatizálási Tanszék
Fizika  és Kémia Tanszék
Informatika Tanszék
Közúti és Vasúti Járművek Tanszék
Matematika és Számítástudomány Tanszék
Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék
Távközlési Tanszék
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola


Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Gazdasági Elemzések Tanszék
Marketing és Menedzsment Tanszék
Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék Idegen Nyelvi Oktatási Központ
Turizmus Tanszék
Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola


Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Állattudományi Tanszék
Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék
Élelmiszertudományi Tanszék
Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
Növénytudományi Tanszék
Víz-és Környezettudományi Tanszék
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Doktori Iskola


Művészeti Kar

Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék
Zenekari Hangszerek Tanszék
Vizuális Művészetek Tanszék

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00