Jogi felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: jogi felsőoktatási szakképzés (Law)          

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

–   szakképzettségek: felsőfokú jogi asszisztens

–  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Paralegal

Képzési terület: jogi

Besorolási szak: jogász

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

–    az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%;

–   az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;

–   a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;

–  a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól.

A jogi asszisztensek képesek:

–        az igazságszolgáltatás intézményeiben (bíróságon, ügyészségen, ügyvédi irodákban) és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken (kormányhivatalokban, önkormányzatoknál, közjegyzői irodákban, kis- és középvállalkozásoknál) a területnek megfelelő ügyviteli feladatok ellátására;

–   a jogászi tevékenységhez szükséges számítógépes és speciális ügyviteli adatbázisok kezelésére és karbantartására;

–    a jogászi tevékenységet előkészítő feladatok súlyozására és sorrendiségének kialakítására;

–    a jogászokkal és az ügyfelekkel történő együttműködésre;

–    kompetencia-határaiknak felismerésére és betartására;

–    fokozott felelősséggel járó munkájukban a jogi etikai ismeretek gyakorlati alkalmazására.

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

–     valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

–  a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;

–     a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatokból áll.

intézmények

teljes idejű képzés
(óraszám)

részidejű képzés (óraszám)

bíróság

140

55

ügyészség

140

55

ügyvédi iroda

70

40

közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat)

210

90

ÖSSZESEN

560

240


 2014. szeptember 1.

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: jogi felsőoktatási szakképzés (Law)          

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

        szakképzettségek: felsőfokú jogi asszisztens

        a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Paralegal

Képzési terület: jogi

Besorolási szak: jogász

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

        az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%;

        az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;

        a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;

        a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól.

A jogi asszisztensek képesek:

        az igazságszolgáltatás intézményeiben (bíróságon, ügyészségen, ügyvédi irodákban) és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken (kormányhivatalokban, önkormányzatoknál, közjegyzői irodákban, kis- és középvállalkozásoknál) a területnek megfelelő ügyviteli feladatok ellátására;

        a jogászi tevékenységhez szükséges számítógépes és speciális ügyviteli adatbázisok kezelésére és karbantartására;

        a jogászi tevékenységet előkészítő feladatok súlyozására és sorrendiségének kialakítására;

        a jogászokkal és az ügyfelekkel történő együttműködésre;

        kompetencia-határaiknak felismerésére és betartására;

        fokozott felelősséggel járó munkájukban a jogi etikai ismeretek gyakorlati alkalmazására.

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:

        valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

        a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit;

        a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatokból áll.

intézmények

teljes idejű képzés
(óraszám)

részidejű képzés (óraszám)

bíróság

140

55

ügyészség

140

55

ügyvédi iroda

70

40

közigazgatás (államigazgatás és önkormányzat)

210

90

ÖSSZESEN

560

240

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00