Járműmérnöki BSc szak

Az alapképzési szak megnevezése: járműmérnöki

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: járműmérnök

Szakmodulok:
Jármű üzemeltetési és diagnosztikai modul
Belső égésű motor mérnöki modul
Vasúti jármű mérnöki modul

Képzési terület: műszaki

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek 42 kredit
gazdasági és humán ismeretek 16 kredit
szakmai törzsanyag: 92 kredit
szabadon választható 12 kredit
differenciált szakmai ismeretek 33 kredit
szakdolgozat 15 kredit


Az alapszak képzési célja:
A képzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy- és haszongépjárművek), vasúti-, vízi- és légijárművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

A járműmérnökök ismerik:

- a mérnöki tevékenységhez szükséges természettudományos, valamint gazdaságtudományi ismereteket,
- a szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, alapszintű manualitást a jármű- és mobilgép gyártásban és javításban, készséget a diagnosztikai mérésekben, beállításokban,
- a járművek és mobil gépek gyártásának és üzemeltetésének környezetvédelmi, a minőségügyi, a munkahelyi egészségi és biztonságtechnikai alapjait,
- a tervezéshez szükséges alapszintű előírásokat és szabványokat,
- a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit,
- a szervezési-, irányítási- és kommunikációs technikákat, képesek idegen nyelvű kommunikációra,
- a kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat, alkalmas kooperációra és csoportmunkában való részvételre,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

Az alapfokozat birtokában a járműmérnökök képesek:

- felismerni a közlekedési-, szállítási, anyagmozgatási folyamat megvalósításához szükséges eszköz-igényeket,
- járművek, járműrendszerek és mobil gépek, anyagmozgató gépek, géprendszerek biztonságos, környezetkímélő, energia-hatékony üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására,
- járművek és mobilgépek tervezésével, gyártásával és javításával ill. ezek szervezésével kapcsolatos mérnöki alapfeladatok elvégzésére,
- járművek és mobilgépek üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására, szervezésére,
- műszaki tervezői-, szervezői-, irányítási feladatok ellátására,
- hatósági és marketing tevékenység végzésére.

Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben segédmérnöki feladatok megoldásában jártasság szerzését bizonyító, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

Nyelvi követelmények:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00