Járműmérnöki BSc szak

Az alapképzési szak megnevezése: járműmérnöki

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: járműmérnök

Szakmodulok:
Jármű üzemeltetési és diagnosztikai modul
Belső égésű motor mérnöki modul
Vasúti jármű mérnöki modul

Képzési terület: műszaki

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek 42 kredit
gazdasági és humán ismeretek 16 kredit
szakmai törzsanyag: 92 kredit
szabadon választható 12 kredit
differenciált szakmai ismeretek 33 kredit
szakdolgozat 15 kredit


Az alapszak képzési célja:
A képzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési, szállítási- és logisztikai folyamatok sajátosságait figyelembe véve a közúti- (személy- és haszongépjárművek), vasúti-, vízi- és légijárművek, illetve járműrendszerek és mobil gépek, valamint építő- és anyagmozgató gépek rendszerszemléletű üzemeltetésére, tervezésükkel, gyártásukkal, javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

A járműmérnökök ismerik:

- a mérnöki tevékenységhez szükséges természettudományos, valamint gazdaságtudományi ismereteket,
- a szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, alapszintű manualitást a jármű- és mobilgép gyártásban és javításban, készséget a diagnosztikai mérésekben, beállításokban,
- a járművek és mobil gépek gyártásának és üzemeltetésének környezetvédelmi, a minőségügyi, a munkahelyi egészségi és biztonságtechnikai alapjait,
- a tervezéshez szükséges alapszintű előírásokat és szabványokat,
- a számítógépes kommunikációt, a szakterület fontosabb alkalmazói szoftvereit,
- a szervezési-, irányítási- és kommunikációs technikákat, képesek idegen nyelvű kommunikációra,
- a kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat, alkalmas kooperációra és csoportmunkában való részvételre,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

Az alapfokozat birtokában a járműmérnökök képesek:

- felismerni a közlekedési-, szállítási, anyagmozgatási folyamat megvalósításához szükséges eszköz-igényeket,
- járművek, járműrendszerek és mobil gépek, anyagmozgató gépek, géprendszerek biztonságos, környezetkímélő, energia-hatékony üzemeltetésének megszervezésére, lebonyolítására, irányítására,
- járművek és mobilgépek tervezésével, gyártásával és javításával ill. ezek szervezésével kapcsolatos mérnöki alapfeladatok elvégzésére,
- járművek és mobilgépek üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására, szervezésére,
- műszaki tervezői-, szervezői-, irányítási feladatok ellátására,
- hatósági és marketing tevékenység végzésére.

Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben segédmérnöki feladatok megoldásában jártasság szerzését bizonyító, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

Nyelvi követelmények:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00