Hangszertanár osztatlan

Képzési cél:
A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés - oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer tantárgyainak megfelelően a szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási,tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történ felkészítése.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség:
•    okleveles zongoratanár     
•    okleveles orgonatanár     
•    okleveles gitártanár     
•    okleveles hegedűtanár     
•    okleveles mélyhegedűtanár     
•    okleveles gordonkatanár     
•    okleveles gordontanár     
•    okleveles fuvolatanár     
•    okleveles oboatanár     
•    okleveles klarinéttanár     
•    okleveles fagott-tanár     
•    okleveles kürt-tanár     
•    okleveles trombitatanár     
•    okleveles harsonatanár     
•    okleveles tubatanár     
•    okleveles ütőhangszertanár     
•    okleveles énektanár  
 
A képzés idő: 10 félév (8 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)
A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 300

Képzési terület:

Kredit pont

Kredit pont %

Szakterületi ismeretek

200

66.6

Tanári felkészítés

50

16,67

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

50

16,67

Szabadon választható ismeretek

13

4,33

Összesen

300

100

Gyakorlat:
-    2 félév összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
-    A tantervben előírt követelmények teljesítéséből és a záróvizsga (tanári képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltétele:
-    végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.

A tanári záróvizsga része:
-    komplex szóbeli vizsga (a Főtárgyi módszertan és a Szakmódszertan tárgyköréből)

A tanári záróvizsga eredménye:
-    a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének,
-    a szakmódszertani iskolai gyakorlat érdemjegyének és
-    az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat érdemjegyének egész számra kerekített átlaga.

A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
– a diplomakoncert érdemjegyének
– a szakdolgozat érdemjegyének
– a szolfézs-zenelmélet és zenetörténet szakszigorlatok átlagának
– és a tanári záróvizsga eredményének egész számra kerekített átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

 

2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00