Hangszertanár osztatlan

Képzési cél:
A képzés célja alapfokú művészeti iskolában, az iskolai nevelés - oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszának évfolyamain az adott hangszer tantárgyainak megfelelően a szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási,tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történ felkészítése.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség:
•    okleveles zongoratanár     
•    okleveles orgonatanár     
•    okleveles gitártanár     
•    okleveles hegedűtanár     
•    okleveles mélyhegedűtanár     
•    okleveles gordonkatanár     
•    okleveles gordontanár     
•    okleveles fuvolatanár     
•    okleveles oboatanár     
•    okleveles klarinéttanár     
•    okleveles fagott-tanár     
•    okleveles kürt-tanár     
•    okleveles trombitatanár     
•    okleveles harsonatanár     
•    okleveles tubatanár     
•    okleveles ütőhangszertanár     
•    okleveles énektanár  
 
A képzés idő: 10 félév (8 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)
A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 300

Képzési terület:

Kredit pont

Kredit pont %

Szakterületi ismeretek

200

66.6

Tanári felkészítés

50

16,67

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

50

16,67

Szabadon választható ismeretek

13

4,33

Összesen

300

100

Gyakorlat:
-    2 félév összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
-    A tantervben előírt követelmények teljesítéséből és a záróvizsga (tanári képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.
A tanári záróvizsgára bocsátás feltétele:
-    végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.

A tanári záróvizsga része:
-    komplex szóbeli vizsga (a Főtárgyi módszertan és a Szakmódszertan tárgyköréből)

A tanári záróvizsga eredménye:
-    a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének,
-    a szakmódszertani iskolai gyakorlat érdemjegyének és
-    az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat érdemjegyének egész számra kerekített átlaga.

A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
– a diplomakoncert érdemjegyének
– a szakdolgozat érdemjegyének
– a szolfézs-zenelmélet és zenetörténet szakszigorlatok átlagának
– és a tanári záróvizsga eredményének egész számra kerekített átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

 

2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.
Munkaszüneti Nap 2018. december 31.