Hallgatói mobilitás

***

Hallgatói mobilitás


Az egyetem hallgatói két módon utazhatnak külföldre tanulmányaik során:
1. Részképzés (tanulási céllal)
2. Szakmai gyakorlat (munkavállalási céllal)

Részképzés
Részképzés során a hallgató anyagi támogatással vagy saját költségen egy választott vagy ajánlott külföldi intézményben tölthet el – a kiutazás formájától függően – egy bizonyos időt. A hallgatók részképzésre, nyári egyetemre (egy intézmény által szervezett 1-3 hetes  intenzív szeminárium) utazhatnak az egyetem által szervezett formában, illetve egyéni pályázatok útján.

Szervezett részképzést nyújtó pályázatok például:
1. ERASMUS – az EU oktatással foglalkozó Élethosszigtartó Tanulás (Lifelong Learning Project) pályázati program felsőoktatásra vonatkozó alpályázata.
Ennek keretében a hallgató:
• a Széchenyi István Egyetem európai partneregyetemeinek egyikén (összesen 62 intézmény) tanulhat szakjának megfelelően min. 3 hónapot, melynek támogatásához ösztöndíjra pályázhat az egyetemen, vagy
• az általa kiválasztott külföldi cégnél tölthet el szakmai gyakorlatot min. 3 hónap időtartamban. (www.tka.hu )
2. CEEPUS – az ERASMUS-hoz hasonló EU-s pályázat mely elsősorban a keleeurópai intézményeken való részképzést támogatja. Feltételei az előbbiekkel azonosak. (www.tka.hu )
Egyéni pályázati lehetőségek például:
(fogadó intézményt a hallgatónak önállóan kell keresnie)
a. Magyar Ösztöndíj Bizottság – kétoldalú államközi megállapodások alapján hirdeti meg ösztöndíjlehetőségeit évente a világ bármely országába, bármely szakon. (www.scholarship.hu )
b. British Council – elsősorban az Egyesült Királyság egyetemein kínál ösztöndíj lehetőségeket bizonyos feltételekkel. (www.britishcouncil.hu )
c. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány – elsődleges célja a hallgatók támogatás közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósításában, illetve magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamokon való részvételben. (www.omaa.hu )
d. Fulbright – az Egyesült Államok különböző egyetemein eltöltendő tanulmányokhoz kínál ösztöndíjakat. Feltétele a kiváló angol nyelvtudás. (www.fulbright.hu )
e. Különböző Alapítványok (Pl. Pro Renovanda Hungariae, Külföldi Tanulást segítő Megyei Közalapítvány, Győr) – fogadó intézménytől és országtól függetlenül anyagi támogatásért lehet pályázni a külföldi részképzés idejére.

Szakmai gyakorlat
A hallgató tanulmányai során kötelezően vagy szabadon választott módon töltheti szakmai gyakorlatát külföldön.
Szervezett szakmai gyakorlat:
A Széchenyi István Egyetem nem szervez hallgatóinak külföldi szakmai gyakorlatot, de egyetemközi megállapodásai alapján, illetve a tanszéki nemzetközi kapcsolatok alapján a hallgató kezdeményezheti egyénileg a szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlathoz ösztöndíjpályázatot az Erasmus program keretében van lehetőség beadni.
Egyéni gyakorlati lehetőségek:
AIESEC/AIESTE – A közgazdász, illetve mérnök hallgatók nemzetközi szövetsége folyamatosan lehetőséget kínál külföldi szakmai gyakorlatra. A Széchenyi István Egyetemen mindkét szövetség képviselteti magát, így a helyi iroda segítséget tud
nyújtani az egyéni igények kielégítésében.
Közvetítő ügynökségek – az egyetem számos esetben kap értesítést a külföldi cégektől közvetlenül, vagy ügynök útján szakmai gyakorlati helyekről. Ezek a lehetőségek a Nemzetközi Projekt Központ faliújságján (Új Tudásközpont épület, ÚT-210 iroda) folyamatosan nyomon követhetőek.

Hallgatói mobilitással a Széchenyi István Egyetemen a Nemzetközi Projekt Központja foglalkozik, így fentiekről bővebb felvilágosítást ott található.

Elérhetőségek: http://ipc.sze.hu

Új Tudásközpont épület, ÚT-210 iroda, Tel: +36 (96) 503-418,419


FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOR
Azizi Zouheirné Németh Judit ügyvivő-szakértő
Tel.: +36 (96) 503-400/3069, +36 (30) 647-69-38
E-mail: ajudit@sze.hu

TANULMÁNYI ÉS ÉLETPÁLYA TANÁCSADÁS
- Jelentkezési tanácsadás: +36 (96) 613-610, sze@sze.hu
- Elhelyezkedés, munkaerőpiac: Karrier Iroda. +36 (96) 613-683, karrier@sze.hu
- Öregdiák: +36 (96) 613-683, oregdiak@sze.hu

DIÁKMUNKA
Pannon-Work (9026 Győr, Hédervári u. 31.)
Tel: +36 (96) 515-140, +36 (96) 319-164
Web: www.pannonwork.hu, E-mail: iroda@pannonwork.hu

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ADÓAZONOSÍTÓ JEL
A nappali tagozatos, aktív vagy passzív státuszú, magyar állampolgárságú hallgatók egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. A nem nappali és nem aktív státuszú hallgatók az APEH-nál teljesítik kötelező jelleggel járulékfizetési kötelezettségüket. Az EU-s tagállamokból érkezők az EU egészségbiztosítási kártya birtokában jogosultak sürgősségi egészségügyi szolgáltatásra. Teljes körű egészségügyi szolgáltatásra külön járulékfizetés mellett jogosultak. Ehhez rendelkezniük kell tartózkodási engedéllyel és lakcímkártyával. Az EU kártyát a szolgáltatónál az igénybevételkor be kell mutatniuk. Az EU-n kívüli országokból érkezők hazájukban vagy Magyarországon saját jogon, illetve nemzetközi szerződés, vagy az oktatási miniszter által adományozott állami ösztöndíj alapján rendezik biztosításukat. Sürgősségi ellátást útlevelük alapján vehetnek igénybe. Egyéni szerződéssel többlet szolgáltatásra szerezhetnek jogosultságot.
A cím:
Egészségbiztosítási Pénztár, 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a. 618-170/200, 201, 202, 203, 204
A külföldi hallgatók az APEH-től (9021 Győr, Szent István u. 15/17.) kérhetnek adóazonosító jelet. Ennek megléte a feltétel minden pénzbeni juttatás kifizetésének.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00