Hallgatói kérelmek az önköltségekkel/költségtérítésekkel kapcsolatban

Tisztelt Hallgatók!

 A 2017/18/2 félévre vonatkozóan kiírásra kerülnek az önköltségek/költségtérítések, melyek összege és fizetési határideje a Neptun rendszerben megtekinthető.

 

Két új Neptunban elérhető hallgatói kérelmet nyitunk meg az önköltségekkel/költségtérítésekkel kapcsolatban.

1. FIZETÉSHALASZTÁSI KÉRELEM ÖNKÖLTSÉG TELJESÍTÉSÉRE

A hallgató a költségtérítés fizetési kötelezettségével kapcsolatban fizetési halasztást kérhet, de részletfizetést nem. A fizetési halasztásról szóló kérvényt megfelelően megindokolva kell benyújtani a Neptunban az adott fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt legalább 10 munkanappal. ( Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kérelem kitöltése előtt: TJSZ 43.§, Térítések / A költségtérítés, az önköltség és a részönköltség)

 A kérelem nyomtatvány a Pénzügyek/Befizetés felületen érhető el, és 2018.03.11-ig adható be. A felületen a listáztatás után a befizetendő kiírt tételek között annak a tételnek a sorára kell állni, amellyel kapcsolatban kérelmet szeretne leadni. A lehetőségek (szürke +) között található a „Kérvény leadása” menüpont, ahol ki kell választani a kérvényt.

A kérelmet a Térítési és Juttatási Szabályzat 43.§ (2)-(8) pontjában leírtak alapján lehet beadni azoknak a hallgatóknak, akik igazolni tudják azt, hogy a tanulmányaik megkezdése óta szociális helyzetükben jelentős változás állt be, mely indokolja a kiírt tétel halasztott befizetését. Kérelmet egyéb módon nem fogadunk el. Azon hallgatók esetében, akiknél a szociális helyzetükben beállt változás későbbi, mint a kérelem beadási határideje, szintén a Neptun rendszeren keresztül Különleges méltányossági kérelem beadására van lehetőség, a TJSz. jelzett pontjaiban meghatározott dokumentumok csatolásával.

A kötelezően előírt csatolandó dokumentumok benyújtásának hiányában a kérelmek nem kerülnek elbírálásra.

A kérelem pozitív elbírálása esetén a halasztott befizetési határidő 2018.05.04.

 

2. KÉRELEM ÁTUTALÁSOS SZÁMLA KIÁLLÍTÁSÁHOZ

 A „Kérelem átutalásos számla kiállításához” kitöltése azon hallgatók számára szükséges, akiknek az önköltségét/költségtérítését a munkáltatója fizeti be úgy, hogy arról előre (a tétel kiegyenlítése előtt!!!), átutalásos számla elkészítése szükséges.

 A folyamat a következő:

  1. A Pénzügyek/Beállítások menüponton Partner (magánszemély esetén) / Szervezet (cég, vállalkozás esetén) fülön a Partner / Szervezet berögzítése (amennyiben a Neptunban még nem szerepel)

Ezután az újként felvitt, vagy a már listában szereplő Partner/Szervezet kiválasztása szükséges (szürke +).

2. A Partner/Szervezet kiválasztását követően a Pénzügyek/Befizetések menüponton, az aktuális kiírt tételen kell állni, és a lehetőségek (szürke +) között található „Befizető” felugró ablakban a Partnert/Szervezetet kell a kiírt tételhez rendelni.

3. a Pénzügyek/Befizetések menüponton, az aktuális kiírt tételen kell állni és

  • ha a teljes összegről az adott Partner nevére kéri a számlát, akkor a lehetőségek (szürke +) között található „Kérelem átutalásos számla kiállításához”-t kell értelemszerűen kitölteni

    • ha a befizetendő kiírt tétel egy részét fizeti a munkáltató, a többit a hallgató, akkor először a lehetőségek (szürke +) között található Megosztás felugró ablakban meg kell adni a részösszegeket, majd a lehetőségek (szürke +) között található „Befizető” felugró ablakban a Partner /Szervezet hozzárendelése a munkáltató által fizetendő összeghez, majd a lehetőségek (szürke +) között található „Kérelem átutalásos számla kiállításához”-t kell értelemszerűen kitölteni.

A kérelem kitöltését követően elkészül a számla, melyet a kérelemben megjelölt kérésnek megfelelően a megadott címre kipostázunk, vagy letölthető elektronikus formában.
 

A NEPTUN RENDSZER ÁLTAL KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁKRÓL ÁLTALÁBAN

 A Neptun rendszer minden kiírt tétel teljesítése után automatikusan számlát generál, mely számla a Pénzügyek/Számlák felületről letölthető.

 

Azon hallgatók esetében, akik nem a saját nevükre kérik a számlát, hanem pl. szülő vagy vállalkozás nevére, számukra a szokásos módon lehetőség van a Pénzügyek/Beállítások menüponton Partner/Szervezet berögzítésére. A Partner/Szervezet berögzítését követően a Pénzügyek/Befizetések menüponton, az aktuális kiírt tételen kell állni, és a lehetőségek (szürke +) között található „Befizető” felugró ablakban a Partner kiválasztása után a számla a kiválasztott befizető nevére készül el.

 

 

 

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00