Hallgatói jogviszony igazolása diákigazolvánnyal

HALLGATÓI JOGVISZONY IGAZOLÁSA  

DIÁKIGAZOLVÁNNYAL 

Tájékoztatjuk az Oktatási Hivatal által megküldött, 2023. szeptember 1. napjától hatályos,  családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos diákigazolványokat érintő  rendelkezésekről. 

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló  2023. évi XXVIII. törvény egyik lényeges változása, hogy a hatósági és egyéb ügyekben  a tanköteles korú tanulóktól a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető, a 16. életévüket betöltött  tanulók, valamint hallgatók esetében a tanulói, hallgatói jogviszony érvényes  diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos  igazolással (ideiglenes diákigazolvány) igazolható. 

Az iskolalátogatási igazolás, a jogviszonyigazolás ezekben az ügyekben kivezetésre kerül

Továbbiakban nem csak az utazási és kereskedelmi kedvezményeket igénybe vevő hallgatóknak  kell diákigazolványt igényelni, hanem minden olyan személynek, aki az alábbiakban felsorolt  szolgáltatásokat igénybe kívánja venni. 

szociális hozzájárulási adó 

hallgatói jogviszony igazolása 

társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás 

fiatal felnőtt utógondozói ellátásra irányuló kérelem 

iskoláztatási támogatás 

iskolakezdési támogatás 

gyermeknevelési támogatás 

kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük  támogatása 

árvasági ösztöndíj 

A szolgáltatások közül néhány augusztus 1. és szeptember 30. között igényelhető a munkáltatónál: 

augusztus 1. és szeptember 1. között még a korábbi módon, iskolalátogatási vagy  jogviszonyigazolás bemutatásával, 

szeptember 1. után csak az érvényes diákigazolvány másolatának vagy a QR kódos  igazolás (ideiglenes diákigazolvány) másolatának benyújtásával igényelhető. 

Tanulmányi Osztály

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára