Fizetési kötelezettség automatikus teljesítése

Fizetési kötelezettség automatikus teljesítése

A Térítési és Juttatási Szabályzat 54.§(6) pontja megváltozott, mely változás 2017.02.06-tól hatályos. A Térítési és Juttatási Szabályzat hatályos állapota a neptun.sze.hu oldalon elérhető.

„Egy fizetési kötelezettség csak akkor tekinthető teljesítettnek a hallgató részéről, ha a HIR gyűjtőszámlára történt átutalást követően a hallgató a HIR-ben rendelkezik a kiírt tétel teljesítéséről. 2017. február 6-tól a hallgató részére (függetlenül a hallgatói jogviszony státuszától) kiírt aktív fizetési tételek automatikusan teljesítésre kerülnek a hallgató által a gyűjtőszámlájára utalt összegből, amennyiben a hallgató erről a HIR rendszerben másképp nem rendelkezik. „

A jelzett pont változása a következőket jelenti:

  • a Neptun rendszerben kiírt díjak kiegyenlítése érdekében továbbra is a MKB Nyrt gyűjtőszámlára kell beutalni a megfelelő összeget.
  • A beutalás után az összeg rákerül a Neptunos egyenlegre, mely a hallgatói web-en a Pénzügyek felületen a szokásos módon megtekinthető.
  • A Tanulmányi Osztály, Felnőttképzési Központ vagy az Egyetemi Kollégium által kiírt díjakat továbbra is a megszokott módon tudja teljesíteni a hallgató, azonban, ha a fizetési határidő lejártáig a teljesítés nem történik meg, és az egyenlegen megfelelő összeg áll rendelkezésre, akkor a továbbiakban a Neptun rendszer az egyenlegen található összegből levéve automatikusan teljesítettnek tekinti az egyes tételeket.
  • A beérkező összegből az alábbi sorrendben teljesít a szoftver:
  1. önköltség/költségtérítés
  2. kollégiumi díj
  3. eljárási díjak (harmadszori tárgyfelvételi díj, méltányossági vizsgadíj, vizsgáról való távolmaradás díja, pótdíjak, stb.)
  • FIGYELEM! A hallgató által kiírt díjakat – elsősorban IV díj – a Neptun rendszer NEM teljesíti be automatikusan.  Az IV díjak tekintetében az eddigi eljárást kell alkalmazni, azaz csak akkor válik teljesítetté a tétel, ha azt a hallgató maga teljesíti.

 Egy példa:

A hallgató nappali tagozatos, és van kiírva számára 165.000 Ft önköltség, 15.000 Ft kollégiumi díj, valamint 5.000 Ft késedelmi díj. Mindhárom díj fizetési határideje letelt.

Beérkezik a gyűjtőszámlás egyenlegre 170.000 Ft. A szoftver a megadott paraméterek alapján először az önköltséget teljesíti. Másodszor kellene a kollégiumi díjat teljesítenie, de arra nem maradt elég pénz, így egyet ugorva az 5.000 Ft eljárási díjat teljesíti be.

A soron következő gyűjtőszámlára utaláskor pedig a megmaradt kollégiumi díjat teljesíti a szoftver.

  • A hallgatónak – amennyiben nem szeretné ezt a szolgáltatást használni – lehetősége van arra, hogy a Pénzügyek/Beállítások/Automatikus teljesítés felületen lévő pipa kivételével az eredeti állapotra térjen vissza, azaz az egyenlegre beutalt összegből továbbra is maga teljesítse a kiírt tételeket és a fizetési határidő leteltével se adjon engedélyt arra, hogy a kiírt aktív tételt automatikusan teljesítse a Neptun rendszer.

A pénzügyek intézését a hallgatók csak és kizárólag a NEPTUN rendszeren keresztül tehetik meg. Részletek

Oktatásszervezési Osztály

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára