Fizetési kötelezettség automatikus teljesítése

Fizetési kötelezettség automatikus teljesítése

A Térítési és Juttatási Szabályzat 54.§(6) pontja megváltozott, mely változás 2017.02.06-tól hatályos. A Térítési és Juttatási Szabályzat hatályos állapota a neptun.sze.hu oldalon elérhető.

„Egy fizetési kötelezettség csak akkor tekinthető teljesítettnek a hallgató részéről, ha a HIR gyűjtőszámlára történt átutalást követően a hallgató a HIR-ben rendelkezik a kiírt tétel teljesítéséről. 2017. február 6-tól a hallgató részére (függetlenül a hallgatói jogviszony státuszától) kiírt aktív fizetési tételek automatikusan teljesítésre kerülnek a hallgató által a gyűjtőszámlájára utalt összegből, amennyiben a hallgató erről a HIR rendszerben másképp nem rendelkezik. „

A jelzett pont változása a következőket jelenti:

  • a Neptun rendszerben kiírt díjak kiegyenlítése érdekében továbbra is a MÁK gyűjtőszámlára kell beutalni a megfelelő összeget.
  • A beutalás után az összeg rákerül a Neptunos egyenlegre, mely a hallgatói web-en a Pénzügyek felületen a szokásos módon megtekinthető.
  • A Tanulmányi Osztály, Felnőttképzési Központ vagy az Egyetemi Kollégium által kiírt díjakat továbbra is a megszokott módon tudja teljesíteni a hallgató, azonban, ha a fizetési határidő lejártáig a teljesítés nem történik meg, és az egyenlegen megfelelő összeg áll rendelkezésre, akkor a továbbiakban a Neptun rendszer az egyenlegen található összegből levéve automatikusan teljesítettnek tekinti az egyes tételeket.
  • A beérkező összegből az alábbi sorrendben teljesít a szoftver:
  1. önköltség/költségtérítés
  2. kollégiumi díj
  3. eljárási díjak (harmadszori tárgyfelvételi díj, méltányossági vizsgadíj, vizsgáról való távolmaradás díja, pótdíjak, stb.)
  • FIGYELEM! A hallgató által kiírt díjakat – elsősorban IV díj – a Neptun rendszer NEM teljesíti be automatikusan.  Az IV díjak tekintetében az eddigi eljárást kell alkalmazni, azaz csak akkor válik teljesítetté a tétel, ha azt a hallgató maga teljesíti.

 Egy példa:

A hallgató nappali tagozatos, és van kiírva számára 165.000 Ft önköltség, 15.000 Ft kollégiumi díj, valamint 5.000 Ft késedelmi díj. Mindhárom díj fizetési határideje letelt.

Beérkezik a gyűjtőszámlás egyenlegre 170.000 Ft. A szoftver a megadott paraméterek alapján először az önköltséget teljesíti. Másodszor kellene a kollégiumi díjat teljesítenie, de arra nem maradt elég pénz, így egyet ugorva az 5.000 Ft eljárási díjat teljesíti be.

A soron következő gyűjtőszámlára utaláskor pedig a megmaradt kollégiumi díjat teljesíti a szoftver.

  • A hallgatónak – amennyiben nem szeretné ezt a szolgáltatást használni – lehetősége van arra, hogy a Pénzügyek/Beállítások/Automatikus teljesítés felületen lévő pipa kivételével az eredeti állapotra térjen vissza, azaz az egyenlegre beutalt összegből továbbra is maga teljesítse a kiírt tételeket és a fizetési határidő leteltével se adjon engedélyt arra, hogy a kiírt aktív tételt automatikusan teljesítse a Neptun rendszer.

A pénzügyek intézését a hallgatók csak és kizárólag a NEPTUN rendszeren keresztül tehetik meg. Részletek

Oktatásszervezési Osztály

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00