Építész egységes, osztatlan szak

Képzési cél:
Okleveles építészmérnökök képzése, akik képesek az, épített környezet alakításának valamennyi feladatát ellátni; település- és területrendezési feladatokat, épületek építészeti tervezési feladatait, épületfelújítási, műemlékvédelmi feladatokat, képzettségüknek megfelelő elméleti tudományos és oktatási tevékenységet folytatni, szakterületük építésigazgatási és hatósági feladatait irányítani. Olyan szakemberek képzése, akik bizonyos gyakorlat után képesek ellátni a tervezésben résztvevő team vezetését, koordinálását, akik társadalomtudományok és művészetek iránti érdeklődésük, fogékonyságuk révén képesek egy olyan tevékenységet magas szinten végezni, mely csak kisebb hányadában mérnökség, nagyobb részében művészet.

Diploma megnevezése: okleveles építészmérnök

Végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

A képzés idő: 10 félév, legalább 9000 összóra – ennek megfelelő teljesítmény 300 kredit – ebből nappali tagozaton legalább 3600 a tanóra (nyelvi és testnevelési órák nélkül).

A képzés főbb területei:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 21 7
Gazdasági és humán ismeretek 13 4
Szakmai kötelező tananyag 118 40
Differenciált szakmai ismeretek 114 38
Irányított szakmai gyakorlatok 4 1
Diplomater 30 10
Összesen 300 100


Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomaterv elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- valamennyi kötelező vizsga letétele
- építéshelyi szakmai gyakorlat teljesítése (4 hét)
- tervező irodai komplex gyakorlat teljesítése (8 hét)
- legalább 300 kredit megszerzése, amelyben a diplomaterv 30 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- a diplomaterv elkészítése és benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

A záróvizsga részei:
- szóbeli vizsga az Épületszerkezettan és az Épülettervezés tantárgycsoport kijelölt részeiből a 9.félév után,
- a diplomaterv megvédése a 10. félév után.

Az oklevél minősítése:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2016. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00