Egészségügyi szervező BSc szak

A képzés célja:
Egészségügyi szervező szakemberek képzése, akik az egészségügyben és a humánbiztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve, ellátják ezen területek informatikai, gazdasági és adatszolgáltatási tevékenységeit.
Képesek az egészségbiztosító intézményeiben dokumentációs és informatikai rendszerek szervezésére és irányítására, valamint az egészségbiztosítási tevékenység szervezésére és irányítására az egészségügyi intézményekben, az államháztartás részét képező szervezeteknél és az üzleti szférában. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusába belépve a mesterképzésben (MSc) való részvételre.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: egészségügyi szervező (a szakirány megjelölésével)

Specializáció megnevezése: egészségbiztosítás, egészségturizmus-szervező

A képzési idő:
- félévek száma: 7 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210
A tanórák (kontaktórák száma):
- nappali tagozat: 2640 óra
- levelező tagozat: 620 óra
A szakmai gyakorlat időtartama és jellege:
nappali tagozat 510 óra, levelező tagozat 170 óra
(a képzési helyen kívüli területi gyakorlat), az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, az üzleti biztosítás és az egészségügyi informatika területén

A képzés moduláris felosztásának összesítő táblázatai

modulok óraszám kredit %
Az egészségtudomány alapjai (szakmai
alapozó modul)
405 27 13
Az egészségügyi informatika és
gazdaságtan alapjai (szakmai törzsmodul)
870 58 28
Egészségbiztosítás szakirányú modul 1485 99 47
Kötelezően választandó tantárgyak modul 390 26 12
Összesítés 3150 210 100


Elméleti és gyakorlati képzés aránya

moduláris beosztás elmélet gyakorlat
kredit % kredit %
Az egészségtudomány alapjai (szakmai
alapozó modul)
13 48% 14 52%
Az egészségügyi informatika és
gazdaságtan alapjai (szakmai törzsmodul)
31 53% 27 47%
Egészségbiztosítás szakirányú modul 40 40% 59 60%

A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:
A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szeminárium és gyakorlati órák (f) teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése (210 kredit, amelyben a szakdolgozat 20 kredit értékű)
Szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Ápoló valamint Egészségügyi szervező szakán: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv.

A záróvizsga tárgya:
A képzés céljában megfogalmazott ismeretek, képességek és készségek komplex , integrált jellegű elsajátításának ellenőrzése.

A záróvizsga részei:
Szóbeli vizsga a szakirányú képzés komplex ismeretanyagából. Gyakorlati készségek ellenőrzése.


Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00