Diákigazolvány igénylése

A Kormány 362/2011. (XII.30.) rendelete szabályozza a felsőoktatásban használt állandó és ideiglenes diákigazolványok igénylésének menetét.

NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap igénylése kétféle módon lehetséges:

 

Okmányirodában (személyesen) történő NEK adatlap igénylés

Kormányablakban/Okmányirodában fényképet és aláírás mintát kell készíttetni (itt elkészül a NEK adatlap). A kapott dokumentumot (NEK adatlap) gondosan őrizze meg, mivel a lapon található NEK-azonosító elengedhetetlenül szükséges a diákigazolvány igényléséhez.

 

Ügyfélkapun keresztüli NEK adatlap igénylés

A NEK regisztrációval kapcsolatos új szolgáltatás a www.magyarorszag.hu oldalon az Okmányok/Oktatási igazolványok/Nemzeti Egységes Kártyarendszer regisztráció
menüpontban az Ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

A szolgáltatást az ügyfélkapuval rendelkező, 14. életévüket betöltött hallgatók használhatják, akik szerepelnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a közhiteles nyilvántartásban 1 évnél nem régebbi arc- és aláíráskép áll róluk rendelkezésre (az utóbbi egy évben készítettek róluk fényképet a kormányablakban).


A NEK regisztráció az elektronikus úton benyújtott kérelem sikeres befogadása után azonnal megtörténik, a NEK adatlap az ügyfélkapu tárhelyre kerül megküldésre. Ezen NEK adatlapok nem tartalmaznak fényképet, és a NEK azonosító szerkezete minden esetben az alábbi:
yyyyyyWEBxxxxxxx, melyből a NEK azonosító elején a dátum található 6 karakteren, majd a WEB szó jelzi, hogy a NEK adatlap nem a kormányablakban került kiállításra, a végén pedig a sorszám található. A kártyafelhasználói regisztráció érvényessége 5 év.

 

TOVÁBBI TEENDŐK

A NEK adatlapon lévő NEK azonosítóval a diákigazolvány igénylést a Neptun rendszerben kell elindítani – Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés.

A Diákigazolvány igényléskor kérjük minden esetben ellenőrizze a NEK adatlapon szereplő  személyes és lakcím adatokat a Neptunban lévő adatokkal (A Neptunban pontosan ugyanannak a címnek kell szerepelnie állandó lakcímként (illetve tartózkodási hely címként, ha a diákigazolvány ez utóbbi címére kéri legyártani), mint ami a lakcímkártyáján található). Az eltérést feltétlenül szükséges jelezni és a helyes adatokat megadni a Tanulmányi Ügyintézőnek (ügyintézői elérhetőségek: to.sze.hu/munkatársak)!

!!!! Első éves hallgató esetében CSAK a beiratkozás után (a hallgatói jogviszony létesítése után) van lehetőség az igénylés elindítására.

Amennyiben az igazolvány használatára jogosító jogviszony megszűnését követően az oktatási igazolvány érvényességi idején belül ugyanazzal a közreműködő intézménnyel létesít új jogviszonyt - és az oktatási igazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak - az oktatási igazolványa a továbbiakban is érvényes.

A diákigazolvány igénylése díjmentes.

Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal a Tanulmányi Osztály (TO) címére postázza. A TO ügyintézője Neptunos üzenetben tájékoztatja a diákigazolvány és az aktív félévre szóló érvényesítéshez szükséges matrica átvételi módjának lehetőségeiről.

 

IDEIGLENES DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE:

  1. Amennyiben a korábbi diákigazolványa már nem érvényes (pl. középiskolai), vagy elveszett, megrongálódott, akkor kell ideiglenes diákigazolványt igényelni.
  2. Az előző leírások valamelyike alapján el kell indítani az állandó diákigazolvány igénylését.
  3. Az állandó diákigazolvány igénylését követően kérésére a TO kiállítja a 60 napig érvényes ideiglenes diákigazolványt.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára