Aszinkron / szinkron online tantárgyak a 2021/22/2 tavaszi félévben

A 2021/22/2 tavaszi félévre történő tárgyfelvétellel kapcsolatosan szeretnénk tájékoztatni, hogy egyes tárgyak esetében egy új kurzustípus is megjelenik a Neptun rendszerben, melyet a tárgyfelvétel során az elmélet (gyakorlat, labor) kurzus mellé szintén fel kell venni.

Nappali és levelező tagozaton is lehetséges az úgynevezett aszinkron oktatás. A jelzett oktatási forma csak az elméleti kurzus típusra vonatkozhat.

Az aszinkron oktatási forma azt jelenti:

  • nappali tagozaton, hogy heti 1 kontaktóra kerül megtartásra az elkészült órarendben jelzett órarendi helyen és időpontban, tanteremben, a többi helyett teljes részletességű videó-anyag áll rendelkezésre a hallgatóknak (az első előadás során  - illetve Neptun üzenetben - erről a kurzus oktatója tájékoztatja a hallgatókat).
  • levelező tagozaton, hogy a félév során az első konzultációs blokk jelenléti oktatásban kerül megtartásra (az órarendben jelzett helyen és időpontban, pénteken vagy szombaton), a többi helyett teljes részletességű videó-anyag áll rendelkezésre a hallgatóknak (az első konzultáció során  - illetve Neptun üzenetben - erről a kurzus oktatója tájékoztatja a hallgatókat).

Ezt az új kurzus típust a Neptunban „Kontakt óra nélküli” kurzus néven találja meg.

 

Csak levelező tagozat esetén megjelenhet egyes tárgyak esetében az úgynevezett szinkron online konzultáció. A félév során az első konzultációs blokk jelenlétiben kerül megtartásra (az órarendben jelzett helyen és időpontban, pénteken vagy szombaton), a többi pedig online (GoogleMeet-en keresztül). Az online alkalmak is órarendi beosztást kapnak a péntek délután--szombat időszakban, de csak az időpont kerül megjelenítésre a Neptun rendszerben.

Az aszinkron illetve, szinkron online tárgyak listáját az alábbi linkeken tudja megtekinteni:

Aszinkron online tárgyak 

Szinkron online tárgyak

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


Neptun login

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Szorgalmi időszak vége 2022. december 10.
Méltányossági vizsgák 2023. február 1. - 2023. február 4.