Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára

Azok a kérelem nyomtatványok, amelyek NEM szerepelnek ebben a listában, a NEPTUN rendszer hallgatói webes felületén az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt találhatóak. Beadásuk a TVSZ. szabályai szerint meghatározott időszakban lehetséges.

A hallgatói kérelmek beadásának határideje - Hagyományos módon beadható kérelmek

Figyelem! Határidők változása a TVSZ 2015.03.30.-tól hatályos módosulásával: Átvétel (más intézményből), Jelentkezés részismeret megszerzésére, Vendéghallgatói jogviszony - SZE hallgatója számára

A hallgatói kérelmek beadásának határideje - NEPTUN rendszeren keresztül beadható kérelmek

Almappák

Egy mappa szinttel feljebb ..
Egy mappa szinttel feljebb

Az aktuális mappa elemei

Átvétel (más intézményből)

Beadás dátuma: minden évben május 01.-25. között

Feltöltve: 2013. október 4. 12:06:56
Módosítva: 2017. július 28. 14:22:21
File méret: 455,21 kB
Letöltve: 4319 alkalommal
Átvétel más intézményből MSc-re_keresztfélév

Beadás dátuma: Minden évben január 01. és 15. között
 TVSz. 14-16.§. alapján

Átvételt csak olyan MSc szakra lehet kérni, amely ugyanazon képzési területhez tartozik (2011. évi CCIV. törvény), mint amely szakon a kérelmező a kérelem benyújtásakor ténylegesen tanulmányokat folytat.

Feltöltve: 2013. október 4. 11:33:51
Módosítva: 2016. augusztus 26. 13:49:44
File méret: 531,96 kB
Letöltve: 293 alkalommal
Beiratkozási lap_ Szak /Tagozatváltás

Szak vagy tagozat váltása esetén töltse ki ezt a beiratkozási lapot.

Feltöltve: 2013. október 4. 12:08:21
Módosítva: 2016. augusztus 26. 13:38:59
File méret: 244,7 kB
Letöltve: 2023 alkalommal
Diplomamunka értékelő lap

TVSZ 9.sz. melléklet

Feltöltve: 2013. október 4. 12:12:04
Módosítva: 2014. április 2. 09:51:01
File méret: 60,83 kB
Letöltve: 3001 alkalommal
Jelentkezési lap részismeretek megszerzésére

A részismeretek megszerzésére a jelentkezést a tavaszi félévre vonatkozóan december 1-ig, az őszi félév esetén június 1-ig lehet benyújtani.

Feltöltve: 2013. október 4. 12:17:32
Módosítva: 2015. április 9. 15:30:50
File méret: 43,92 kB
Letöltve: 1577 alkalommal
Konzultációs lap diplomamunka-feladathoz

TVSZ 7.sz melléklet

Feltöltve: 2013. október 4. 12:19:50
Módosítva: 2014. április 2. 09:50:34
File méret: 348,32 kB
Letöltve: 4672 alkalommal
Kreditátviteli eljárás kérelme
Feltöltve: 2013. október 4. 12:21:16
Módosítva: 2017. július 28. 14:21:16
File méret: 387,48 kB
Letöltve: 17729 alkalommal
Kreditelismerés MSc-re
Feltöltve: 2013. október 4. 12:23:49
Módosítva: 2017. február 15. 12:49:45
File méret: 429,1 kB
Letöltve: 10322 alkalommal
Leszerelési lap
Feltöltve: 2013. október 4. 12:24:35
Módosítva: 2017. január 16. 14:36:15
File méret: 212,42 kB
Letöltve: 15042 alkalommal
Meghatalmazás hallgatói ügyekben
Feltöltve: 2016. február 23. 10:09:00
Módosítva: 2016. február 23. 10:10:02
File méret: 191,36 kB
Letöltve: 651 alkalommal
Mesterképzésen előírt pótolandó tárgy kreditátviteli kérelme

Ezt a kérelmet az a mesterképzéses hallgató adhatja be, aki a felvételi eljárás során kreditelismerési határozatot kapott (mesterképzésen pótolandó tantárgyról), és ezen előírt tantárgyak közül szeretne valamelyik(ek)re kreditátviteli eljárást kezdeményezni. Beadási határidő: A hallgatói jogviszony létesítése félévének bejelentkezési időszak utolsó napja

Feltöltve: 2013. október 4. 12:27:06
Módosítva: 2016. augusztus 26. 13:41:29
File méret: 231,57 kB
Letöltve: 1464 alkalommal
Nyelvi záróvizsga jelentkezési lap
Jelentkezési határidő: az adott vizsgát megelőző hónap utolsó napja

Feltöltve: 2013. október 4. 12:29:13
Módosítva: 2017. május 15. 14:15:43
File méret: 144,26 kB
Letöltve: 4110 alkalommal
Vendéghallgatói jogviszony - más intézmény hallgatója számára
Feltöltve: 2013. október 4. 12:31:06
Módosítva: 2016. augusztus 26. 13:42:44
File méret: 275,52 kB
Letöltve: 1587 alkalommal
Vendéghallgatói jogviszony - SZE hallgatója számára

Beadás határideje: minden évben június 01-ig illetve december 01-ig

Feltöltve: 2013. október 4. 12:32:26
Módosítva: 2016. augusztus 26. 13:44:18
File méret: 370,74 kB
Letöltve: 1969 alkalommal
Záróvizsga jelentkezési lap

Záróvizsga jelentkezési lap papír alapon csak akkor kerülhet leadásra, ha a hallgató nem rendelkezik Neptun-kóddal vagyis nincsen benne a Neptun-rendszerben.

Amennyiben a hallgató rendelkezik Neptun-kóddal, abban az esetben a 2015/16 téli záróvizsgaidőszaktól kezdődően záróvizsgára történő jelentkezés első lépése az lesz, hogy a Neptun-rendszerben jelzi szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az Ügyintézés / Záróvizsgák menüpontban.

Feltöltve: 2013. október 4. 12:33:23
Módosítva: 2015. október 13. 10:01:30
File méret: 205,02 kB
Letöltve: 7036 alkalommal

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55