Záróvizsgára történő jelentkezés a Neptun-rendszerben

Tájékoztatás a Záróvizsga időszakokról, a Záróvizsgára történő jelentkezésről és a jelentkezés feltételeiről


 Jelentkezés:

Záróvizsgára történő jelentkezés szándékának jelzése a Neptun-rendszerben: a záróvizsgára történő jelentkezés első lépése az lesz, hogy a Neptun-rendszerben jelzi szándékát a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az Ügyintézés / Záróvizsgák menüpontban.

Jelentkezés menete: 1. Ügyintézés / Záróvizsgák menüpontban jelentkezési szándék

2. A szándék jelzése után a Kérelem nyomtatvány értelemszerű kitöltése


A felugró ablak bal alsó sarkában a "Mentés" (sárga színnel jelölve) nyomógombra kattintva megjelenik a jelentkezési lap, amelyet értelemszerűen szükséges kitöltenie. A feltöltéshez szükséges pdf-ket már a megnyitás előtt készítse elő. A pdf-ek esetében a felbontás kb.3-400 dpi legyen, és jól olvasható.

 


 Záróvizsgára történő jelentkezés időszaka és a záróvizsga időszak

Jelentkezési időszak neve

ZV jelentkezési időszak kezdete

ZV jelentkezési időszak vége

Záróvizsga időszak kezdete

Záróvizsga időszak vége

2017/18 nyári záróvizsga (normál)

2018.04.30.      06:00

2018.05.14.    23:59

2018.06.20.

2018.06.29.

2017/18 nyári záróvizsga
(csak Ápolás és betegellátás szakos hallgatóknak)

2018.04.16.      06:00

2018.04.30.    23:59

2018.05.15.   

2018.06.29. 

2017/18 nyári záróvizsga
(szakirányú továbbképzés)

2018.04.30.      06:00

2018.05.14.    23:59

2018.06.20.

2018.06.29.

2017/18 nyári záróvizsga
(Növényvédelmi szakmérnök)

2018.04.16.      06:00

2018.05.01.    23:59

2018.05.29.

2018.05.30.


  „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezés nem vonatkozik a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóira, a jogász képzésen (nappali, levelező), a felsőfokú (régi) szakképzésen lévő hallgatókra illetve a doktori iskolát végzőkre.

Annak a hallgatónak is jelentkeznie kell a Neptun-rendszerben, aki már abszolvált státuszban van, de szeretné az adott záróvizsga időszakban letenni a záróvizsgát.

Ha Ön nem jelentkezik a Neptun-rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra”, akkor nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.

Az a hallgató, akinek nincs Neptun-kódja és ezáltal nem éri el a Neptun-rendszert, ő  a kitöltött, papír alapú  „Záróvizsga jelentkezési lap” (honlapról letölthető) Tanulmányi Osztályon történő leadásával jelentkezik.

**

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZHETNEK akik:

-teljesítették vagy a vizsgaidőszakban várhatóan teljesítik a tantervben előírt összes követelményt (a tantervben előírt kötelező és választható tárgyak teljesítése)

- a szakmai gyakorlatot és/vagy a gyakorlati félévet teljesítették,

- a testnevelési követelményt teljesítették, amennyiben ezt a tantervi követelmény előírta

- korábban szereztek abszolutóriumot, de ugyanazon diplomamunka első beadásától nem telt el hat félévnél több, TVSZ. 83. § (6)

- a Neptun rendszerben a belső konzulens a szorgalmi időszak végéig igazolja a szakdolgozati kurzus követelményeinek teljesítését. TVSZ.77. § (5)

Legkésőbb a záróvizsgát megelőző héten kell leadni a Tanulmányi Osztályon a „Leszerelési lap” nyomtatványt, melyet alá kell íratni a lapon szereplő szervezeti egységnél (Egyetemi Szolgáltató Központ). Az Egyetemi Könyvtárba és a Testnevelési és Sportközpontba a leadott ZV kérvény alapján egységesen kerül a jelentkezők névsora.

A jelzett nyomtatványok letölthetők: http://neptun.sze.hu < Kérelmek, nyomtatványok < Kérelmek, nyomtatványok hallgatók számára oldalról.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek bármilyen tartozása áll fenn az egyetemmel szemben, beleértve a záróvizsga díjat is!

A záróvizsga napját az illetékes tanszék adja meg a hallgatóknak.

***********

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelmény megléte nélkül is megkezdhető a záróvizsga.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvi követelményeket főiskolai és egyetemi szakokra a 77/2002 (IV.13) kormányrendelet, alap- és mesterképzési szakokra a 15/2006 (IV.3) OM rendelet, 39/2012 (XI.21.) EMMI rendelet, 18/2016(VIII.05.) EMMI rendelet, a 8/2013 (I.30.) EMMIrendelet, illetve a 282/2016 (IX.21.) Kormányrendelet írja elő. A tanulmányaikat 2003. szeptember 1. után kezdett hallgatóknak meghatározott nyelvekből kell nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezniük - TVSZ. 11. sz. melléklet.

 A NEPTUN rendszeren kérjük, kísérjék figyelemmel, hogy a vizsgaidőszakban letett minden vizsga érdemjegye rögzítve legyen. Amennyiben a hallgató hiányosságot tapasztal a beírt jegyek terén, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az érintett oktatóval és kezdeményezze az érdemjegy berögzítését.

 Nem bocsátható záróvizsgára, akinek bármilyen hiánya van a fent felsoroltak közül!

A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, és a gyakorlati félév igazolását is szíveskedjenek az illetékes tanszéken leadni a szorgalmi időszak végéig, és a Neptun rendszerben ellenőrizni a Tanszék által felvitt igazolás meglétét.

A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele egy kérdőív kitöltése. A kérdőív az Egyetemi Szolgáltató Központ honlapján érhető el 2018.04.04-től. (https://oregdiak.sze.hu/dpr-kerdoivek). A kitöltéshez a belépés szükséges (az oldalra érvényes a központi címtáras felhasználónév és jelszó).

Oktatásszervezés

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.