Önköltségesre történő átsorolás feltételei módosultak (TVSZ)

A hatályos Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ) alapján az alábbi változásokra hívjuk fel a hallgatók figyelmét:

 

  Tanulmányaik során az alábbi változásokat mindenképpen vegyék figyelembe.


Átsorolás a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges képzés között, önköltséges képzésre, amennyiben mindegyik alábbi állítás egyidejűleg igaz:

 TVSZ 10/A. § alapján

 (1) jelen fejezetben foglaltak a 2012/13 és 2015/16 tanév között magyar állami (rész)ösztöndíjas  vagy önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyt létesítőkre érvényesek és a rendelkezéseket rájuk vonatkoztatva kell értelmezni.

 (2) Minden olyan állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre a tanév végén, akikre a feltételek vizsgálata során az alábbiak érvényesek és akikre mind a három alábbi állítás egyidejűleg igaz:

a) aktív féléveik száma legalább kettő és

b) a legutolsó két aktív félévükben nem teljesítettek legalább 30 kreditpontot, illetve

c) a halmozott súlyozott tanulmányi átlaguk nem éri el a 2,25-öt.


TVSZ 10/B. § alapján

1) A jelen fejezetben foglaltak a 2016/17 tanévben, vagy azt követően magyar állami  (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben hallgatói jogviszonyt létesítőkre érvényesek és a rendelkezéseket rájuk vonatkoztatva kell értelmezni.

2) Minden olyan állami (rész)ösztöndíjas, valamint Stipendium Hungaricum program keretében képzésben részt vevő hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre a tanév végén, akikre a feltételek vizsgálata során az alábbiak érvényesek és akikre mind a négy alábbi állítás egyidejűleg igaz:

a) aktív féléveik száma legalább kettő és

b) a legutolsó két aktív félév valamelyikében pályázaton elnyert ösztöndíj keretében részképzés jellegű szakmai tanulmányai folytatása céljából nem tanultak külföldi felsőoktatási intézményben, és

c) a legutolsó két aktív félévükben nem teljesítettek legalább 36 kreditpontot, illetve

d) a halmozott súlyozott tanulmányi átlaguk nem éri el a 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében a tanévre, a képzési területre megadott halmozott súlyozott tanulmányi átlagot, amely képzési területtől függően.


A 87/2015.(IV.9.) a nemzeti felsőoktatási törvény végrehajtási kormány rendelete alapján a 2016/17 tanévben tanulmányaikat megkezdett hallgatók átsorolásának alapját képező súlyozott tanulmányi átlagok képzési területenként, tanévenként az alábbi táblázat tartalmazza.

Az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga: az utolsó két aktív félévben teljesített kreditpont szorozva az érdemjeggyel és osztva az utolsó két aktív félévben teljesített összes kreditponttal.

Képzési terület/Félév

2016/17/2

2017/18/2

2018/19/2

2019/20/2

2020/21/2

agrár

2,25

2,50

2,75

3,00

3,00

bölcsészettudomány

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

gazdaságtudományok

2,25

2,50

2,75

3,00

3,00

informatika

2,25

2,50

2,75

3,00

3,00

jogi

2,25

2,50

2,75

3,00

3,00

műszaki

2,25

2,50

2,75

3,00

3,00

művészet

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

orvos- és egészségtudomány

2,25

2,50

2,75

3,00

3,00

pedagógusképzés

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

sporttudomány

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

társadalomtudomány

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50 

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00