Méltányossági vizsgák rendje

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatjuk, hogy a 2017/18 tanév tavaszi félévének vizsgaidőszakában beadásra kerülő méltányossági vizsgára irányuló hallgatói kérelmek ügyintézésének időrendje a TVSZ vonatkozó előírásai szerint a következő:

1)             A Tanulmányi Osztály (TO) a vizsgaidőszak alatt folyamatosan, de legkésőbb 2018. július 02-án (hétfőn), 12.00 óráig fogadja be a méltányossági vizsgára irányuló hallgatói kérelmeket.

2)             A méltányossági vizsgák a tanévi időbeosztás szerint 2018. július 04. és július 07. között kerülnek lebonyolításra.

 A tanulmányok folyamán egyszer méltányossági kérelmet (méltányossági vizsga kérelem) lehet beadni, újabb vizsga letételére, maximum két tárgyra. Azonban az a hallgató, akinek „megtagadva” bejegyzése van egy adott tantárgyból, nem kérhet méltányossági vizsgát arra a tantárgyra a TVSZ 7.§ (2) alapján.

 Az a Hallgató, aki méltányossági kérelmet adott be/ ad le, Ő a határozatot a Tanulmányi Osztályon a tanulmányi ügyintézőjénél veheti át 2018. július 03. és július 06. között naponta 8:00-tól 9:00-ig.

 Az illetékes tanszékek ezen vizsgák időpontját és helyszínét a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszék internetes oldalán teszik közzé.

A coedu-s méltányossági vizsgák egységesen 2018. július 05-én (csütörtökön), 10:00 és 13:00 óra között kerülnek lebonyolításra.

 A méltányossági vizsgák időpontjára a Neptun rendszeren keresztül NEM kell jelentkezni, a vizsgán való részvételt a kiadott határozattal kell igazolni.

A méltányossági vizsga díja 3.000 Ft (tantárgyanként), mely díj a TO által a Neptun rendszerben utólag kerül kiírásra.

 Oktatásszervezés

 

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00